Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen | SeAMK

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hankkeessa on tehty opas, eli tiekartta. Tiekartassa on 22 kohtaa, joista löydät hyviä tienviittoja matkallasi kansainvälisen työvoima rekrytointiin. Tutustu rohkeasti tienviittoihin ja eteläpohjalaisten yritysten vinkkeihin rekrytointiin.

Klikkaa auki Etelä-Pohjanmaan karttaa, kuvakkeen kunnasta riippumatta löydät yleistä tietoa koko maakunnan tarpeisiin. Voit lukea yksittäiset kuvakkeet haluamassasi järjestyksessä, yhdessä ne luovat kokonaiskuvaa kansainvälisen työvoiman rekrytointiin.

Opas perustuu jo olemassa olevaan tietoon ja hankkeen aikana yrittäjien kanssa käytyihin haastatteluihin sekä keskusteluihin.  Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen-hankkeen ovat toteuttaneet SeAMKin yhteistyökumppaneiden avustuksella.

Tiekartta

Pääset tiekarttaan kuvaa klikkaamalla.

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Pohjanmaan liitto ja SeAMK.

Hanke rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan liiton alueelliset innovaatiot ja kokeilut eli AIKO-rahoituksesta. Rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa pienten ja kertaluontoisten, uusien innovatiivisten kokeilujen ja pilotointien käyttökelpoisuuden toteaminen ja lanseeraaminen.

Hankkeen merkittävimpinä yhteistyökumppaneina ovat toimineet Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, ELY-keskus, Kauhavan, Lapuan ja Kauhajoen kaupungit.

Hankkeen aikataulu

1.4. – 30.11.2018, yhteensä kahdeksan kuukautta.

Vastuullisena yksikkönä on SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikkö.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli edistää alueellisesti työperäistä maahanmuuttoa, kehittää viranomaisten ja yritysten yhteistyötä kansainvälisen työvoiman rekrytointiprosessissa sekä parantaa maahanmuuttajien työllistämistä.

Helpottamalla rekrytointiprosessia ja tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa voitiin parantaa eteläpohjalaisten yritysten edellytyksiä palkata kansainvälistä työvoimaa ja siten pienentää maakunnan maahanmuuttajien työttömyysastetta.

Hyvät työllisyysnäkymät ovat omiaan kasvattamaan alueen vetovoimaa sekä vahvistamaan elinkeinoelämää.

Hankkeen esittely (PowerPoint)

Hankkeessa toteutetut kokeilut

Hankkeessa on toteutettu kolme kokeilua:

  1. Asiantuntijaryhmäkokeilu

Asiantuntijaryhmässä TE-toimiston, EURES-palvelun, verotoimiston, henkilöstöpalvelualan yrityksen ja kuntien elinkeinotoimen edustajia sekä maahanmuuttokoordinaattoreita oli kertomassa palveluistaan ja vastaamassa yrittäjien kysymyksiin. Maahanmuuttoviraston edustaja vastasin yrittäjien ennakkoon lähettämiin kysymyksiin. Kokeilun ideana oli yhdistää yrittäjät sekä asiantuntijat ja antaa molemmille osapuolille ajankohtaista tietoa kansainvälisen työvoiman rekrytointiprosessista ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista ja kehittämisehdotuksista.

  1. Vertaistukiryhmäkokeilu

Vertaistukiryhmässä kokeneet kansainvälistä työvoimaa työllistäneet yritykset toimivat mentoreina vastaten yrittäjien kysymyksiin pienryhmissä. Tavoitteena oli jakaa käytännön hiljaista tietoa liittyen rekrytointiin, työsuhteeseen onnistumisiin ja mahdollisiin ongelmiin.

  1. Digitaalinen tiekartta

Tiekarttaan on koottu onnistuneita käytäntöjä, kokemuksia sekä neuvoja ja ohjeita kansainvälisen työvoiman rekrytointiin eteläpohjalaisesta perspektiivistä.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jaana Vainionpää

jaana.vainionpaa@seamk.fi

040 8300 409

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen