Mixed Reality and Collaborative Robotics | SeAMK

Mixed Reality and Collaborative Robotics

Mixed Reality and Collaborative Robotics -Hanke

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat

Mixed Reality and Collaborative Robotics -hankkeesta

Perinteiset teollisuusrobotit on kehitetty suuren tuotantovolyymin tarpeisiin ja ovat yleensä ammattilaisten ohjelmoimia. Markkinoille tulleet yhteistyörobotit ovat vastaus pk-yritysten robotisoinnin tarpeisiin. Yhteistyörobotit luovat joustavuutta tuotantoon sekä tarjoavat helppokäyttöisen tavan robottien ohjelmoinnille. Pk-yrityksissä tuotantomäärät ja -sarjat ovat usein pieniä ja tästä syystä perinteisen robotin investointi usein jää toteuttamatta kustannussyistä. Yhteistyörobotiikan piiriin kuuluvat myös mobiilirobotit, joiden päätehtävänä on vähentää ihmisten turhaa liikkumista yritysten sisällä eri työvaiheiden välissä.

Päälle puettavien VR (virtual reality) -lasien ja robottisimulointiohjelmiston integraatio luo täysin uusia ulottuvuuksia robotin käytössä ja ohjelmoinnissa sekä tarkasteltaessa ihmisen ja yhteistyörobotin välistä toimintaa tuotantotilanteessa. Johtavissa teknologia-alan yrityksissä on jo alettu testata kyberfyysisten ympäristöjen käyttöä robottien ohjelmoinnissa (mixed reality).

Hankkeessa kehitetään Mixed Reality and Collaborative Robotics -demonstraatioympäristö tukemaan teknologian käyttöönottoa ja soveltamista alueen pk-yrityksissä. Demonstraatioympäristön kehittäminen edellyttää investointeja yllä mainittuihin teknologioihin ja niiden haltuunottoa. Hankkeessa tehdään lisäksi esiselvitys kansainvälisistä sosiaali- ja terveysalan robotiikkasovelluksista ja alan oppilaitosten järjestämistä robotiikan koulutuksista sekä eteläpohjalaisten hyvinvointialan yritysten tarpeista ja valmiuksista robotiikan hyödyntämiseksi toiminnassaan.

Hankkeen tuloksia esitellään pk-yrityksille pop-up –tapahtumissa, workshopeissa ja Robotiikkapolku-tapahtumassa. Pitkällä aikavälillä demonstraatioympäristöä käytetään perehdyttämään yrityksiä teknologian hyödyntämisessä heidän omissa tuotannonkehitysprojekteissaan. Näin hanke parantaa tuottavuutta hankealueen pk-yrityksissä yhteistyörobottien (sekä olemassa olevan robottikannan) ja nykyaikaisen virtuaalitekniikan yhdistämisellä.

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR)
Investointihankkeen aikataulu: 1.1.2018 – 31.12.2018
Kehityshankkeen aikataulu: 1.1.2018 – 31.5.2020
Vastuullinen yksikkö: SeAMK Tekniikka
Projektipäällikkö: Toni Luomanmäki
Hankkeessa mukana: SeAMK Ruoka, SeAMK Sosiaali- ja terveysala

 

Yhteystiedot:

Toni Luomanmäki

Asiantuntija, TKI

Toni.Luomanmaki(a)seamk.fi

+358408300480

Demonstraatioita robotiikasta ja Mixed Reality -teknologiasta

 • Demonstraatio 1: Kokoonpano voimaohjausta hyödyntäen

  Demonstraatiossa asennetaan yhteistyörobotilla kaksi johdonsuojakatkaisijaa DIN-kiskoon käyttäen hyödyksi voima- ja momenttianturia paikoitukseen sekä asennuksen validointiin.

  Demonstraation laitteisto: Universal Robots UR10 -yhteistyörobotti, Robotiq FT300 -voima- ja momenttianturi ja Robotiq 2F-85 -kaksisormitarttuja.

 • Demonstraatio 2: Hiontasovellus voimaohjausta hyödyntäen

  Demonstraatiossa yhteistyörobotilla hiotaan materiaalitestauksen näytepalojen pinnat ulkoisella hiontalaitteella. Voima- ja momenttianturin avulla yhteistyörobotti voi painaa kappaletta hiontapintaa vasten vakiovoimalla, jolloin hiottavasta pinnasta tulee tasalaatuinen.

  Demonstraation laitteisto: Universal Robots UR10 -yhteistyörobotti, Robotiq FT300 -voima- ja momenttianturi ja Robotiq 2F-85 -kaksisormitarttuja.

 • Demonstraatio 3: Käsivarsirobotin toiminta-alueen laajentaminen mobiilirobotilla

  Demonstraatiossa mobiilirobottiin on liitetty käsivarsirobotti, joka mahdollistaa automaattisen laitetestauksen eri testauspaikoilla. Mobiilirobotti navigoi autonomisesti sille opetetussa tilassa ja mahdollistaa käsivarsirobotin laajan toiminta-alueen.

  Demonstraation laitteisto: Omron LD-90 mobiilirobotti, Sofica Oy:n käyttämä käsivarsirobotti

 • Demonstraatio 4: Kappaleiden punnitus ja järjestely yhteistyörobotilla ja voima- ja momenttianturin avulla

  Demonstraatiossa yhteistyörobotin voima- ja momenttianturin avulla punnitaan satunnaisessa järjestyksessä olevat kappaleet ja järjestetään ne painonmukaiseen järjestykseen. Kappaleiden paino lasketaan ohjelmallisesti voima- ja momenttianturista saatavasta datasta automaattisesti.

  Demonstraation laitteisto: Universal Robots UR10 -yhteistyörobotti, Robotiq FT300 -voima- ja momenttianturi ja Robotiq 2F-85 -kaksisormitarttuja.

   

 • Demonstraatio 5: Mobiili- ja yhteistyörobottien keskitetty ohjaus Python-sovelluksella

  Demonstraatiossa mobiili- ja yhteistyörobottien ohjaus on toteutettu Python-ohjelmalla, joka suorittaa tehtävien käsittelyn ja kommunikoinnin resurssien kanssa. Kehitetty Python-ohjelma mahdollistaa erilaisten resurssien liittämisen prosessiin ja edelleen koko prosessin ohjaamisen. Demonstraatiossa hyödynnetään myös konenäköä kappaleiden paikoituksessa.

  Demonstraation laitteisto: Universal Robots UR10 ja UR5 -yhteistyörobotit, Robotiq FT300 -voima- ja momenttianturi, Robotiq 2F-85 -kaksisormitarttuja ja Robotiq Wrist -konenäkökamera.

Selvityksiä ja julkaisuja robotiikan alueelta