Mobiili VR/AR pk-teollisuudessa | SeAMK

Mobiili VR/AR pk-teollisuudessa

Kuvassa VR-laseja käyttävä henkilö sekä hankkeen rahoittajat esiteltynä SeAMK, Tampereen yliopisto, Euroopan aluekehitysrahaasto, Vipumoimaa Eu:lta sekä Etelä-Pohjanmaan Liitto

Missä kaikessa pk-yritys voi hyödyntää VR/AR -teknologiaa?

Mobiili VR/AR Pk-teollisuudessa-hankeesta

Hanke on luonteeltaan aktivointihanke, jonka päätavoitteena on lisätä yritysten kiinnostusta uutta VR/AR- teknologiaa kohtaan, poistaa ennakkoluuloja sekä madaltaa yritysten kynnystä uuden teknologian käyttöönottamisessa ja uudenlaisten toimintatapojen kehittämisessä yrityksissä. Demonstraatioiden avulla yritykset saavat käsityksen millaisiin eri käyttötarkoituksiin VR ja AR -teknologiaa voidaan hyödyntää.

 

Menneet tapahtumat

Artikkeleita ja aiheeseen liittyviä julkaisuja

Toimenpiteet

Demoja toteutetaan yritystoiminnan eri osa-alueilta, näin konkreettisia esimerkkejä on useammasta eri näkökulmasta. Yritykset pääsevät itse kokeilemaan ja aistimaan VR/AR-maailman tarjoamia hyötyjä ja liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja Roadshowssa sekä workshopeissa, joihin tavoitellaan osallistujia 40 eri yrityksestä. Näiden pohjalta saadut kokemukset rohkaisevat yrityksiä nopeisiin kokeiluihin, koska teknologia on edullista.

Hankeen toteutus on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

Työpaketti 1: Teknologiaselvitys

Työpaketti 2: Demonstraatioiden toteutus

Työpaketti 3: Käytettävyys- ja käyttöliittymätestaus

Työpaketti 4: Yritysaktivointi ja teknologiatiedon siirto

Työpaketti 5: Viestintä, raportointi, hankeen johto sekä hallinto

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy oppaan muodossa ohjeistus Pk-yritysten VR/AR-teknologioiden käyttöönottoon ja toteutukseen. Hankkeessa syntyy 12 demonstraatiota yritystoiminnan eri osa-alueilta. Osa näitä on yleiskäyttöisiä siten, että ne on annettavissa ns. ‘open-source’ -tyylisesti yrityksille, jotka kiinnostuvat kyseisestä demosta. Hankkeen aktivointitoimien tuloksena toivotaan pidemmällä aikavälillä syntyvän kehittämishanke/hankkeita, jossa toteutetaan pk-yrityksille VR/AR-sovelluksia. Hankkeet voivat olla yrityskohtaisia, jolloin yritys tekee yhteistyötä VR/AR-alan yrityksen kanssa. Hankkeet voivat olla myös laajempia kokonaisuuksia, joissa on mukana korkeakouluja ja teollisuusyrityksiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen Yliopiston kanssa.

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR)
Aikataulu: 1.1.2019 – 31.12.2020
Vastuullinen yksikkö: SeAMK Tekniikka
Hankkeessa mukana: Tampereen yliopisto
Projektipäällikkö: Janne Kapela

Lisätietoa hankkeesta

Janne Kapela

Projektipäällikkö

sähköposti

Janne.Kapela(a)seamk.fi

puhelin

+358408680663

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

erikoisala: virtuaalitodellisuus

sähköposti

Tapio.Hellman(a)seamk.fi

puhelin

+358408304157

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, TKI

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625