Näkymätön näkyväksi

Rahoittajat

       

 

Näkymätön näkyväksi: Tuottavuuden tulosmittarit ja niiden visualisointi pk-teollisuudessa

Näkymätön näkyväksi -hankkeen päätavoitteena on edistää tuotannon johtamista tiedolla pk-yrityksissä kehittämällä ratkaisuja tuotannon tilan reaaliaikaiseen seurantaan ja visualisointiin. Hankkeella halutaan herätellä pk-yrityksiä pohtimaan käyttämiään tuottavuusmittareita ja tutustumaan teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ratkaisuja esitellään pk-yrityksille workshopeissa ja demonstraatioiden avulla teollisen internetin laboratoriossa. Numerotieto helpottaa ongelmien todentamista, vertailua sekä tavoitteiden asettamista. Visualisointi parantaa tulosten ja muutosten ymmärtämistä. Eri käyttäjäryhmille, kuten työntekijä, työnjohto, tuotantopäällikkö ja yrityksen johto, tuotetaan samasta datasta erilaisia visualisointeja erilaisille alustoille (tietokone, tabletti, älypuhelin, lisätty todellisuus) kunkin ryhmän tarpeen mukaan.

Hankkeen aikataulu: 1.9.2018–31.12.2020
Vastuullinen yksikkö: SeAMK Tekniikka

Hankkeen esittelymateriaalit

Infopaketti yrityksille Näkymätön näkyväksi -hankkeesta.

Yritysinfo – Nänä (1605 kilotavua)

Hankkeen esite A4-muodossa.

Näkymätön näkyväksi-esite A4 (170 kilotavua)

Tuottavuuden tulosmittarit teollisuuden pk-yrityksessä -kirjallisuustutkimus.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116448

Lisätietoa Näkymätön näkyväksi -hankkeesta. Ota yhteyttä !

Petteri Mäkelä

Yliopettaja

Petteri.Makela(a)seamk.fi

+358408302351

Juha-Matti Arola

Asiantuntija, TKI

Juha-Matti.Arola(a)seamk.fi

+358408680609

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, TKI

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

+358408680625