TKI Grow | SeAMK

TKI Grow

TKI-yhteistyön lisääminen kasvuyrittäjyyden ekosysteemissä

Hankkeessa luodaan uusia yhteistyömalleja tutkimus-, koulutus- ja innovaatioalan toimijoille. Alueen TKI-toimijoiden profiilit selkiytyvät erityyppisille kasvuyrityksille. Yhteistyö mahdollistaa toimijoiden välillä osaamisen kehittymisen ja uudenlaiset synergiaedut TKI-palvelujen tuottamisessa. Hanke tuottaa uutta tietoa erilaisten kasvupalveluiden tarpeesta maakunnassa. Tämän pohjalta kasvupalveluja voidaan edelleen kehittää. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan tutkimus-, koulutus- ja innovaatioalan toimijat. Hankkeessa keskitytään erityisesti alueen korkeakoulutoimijoihin. Lisäksi kohderyhmänä ovat hankkeen piloteissa olevat pk-yritykset.

Lisätiedot

Marko Matalamäki

Projektipäällikkö

sähköposti

Marko.Matalamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300322