Tutkimus, kehittäminen ja innovointi | SeAMK

Tutkimus- ja kehittämistoiminta SeAMKissa

Tutkimus, kehittäminen ja innovointi SeAMKissa on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta ja kehittämistyötä, joita eri alojen asiantuntijamme toteuttavat. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy strategisille painoaloille, jotka on määritelty SeAMKin oman osaamisen sekä alueellisten asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kehitämme yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeisiin uusia menetelmiä, sovelluksia, malleja ja ohjelmia. Myös opiskelijoiden tuoreet ideat ovat hyödynnettävissä osana kehittämistyötä.

Yhteistyökumppaneitamme ovat yritykset, julkisen sektorin toimijat ja muut yhteisöt sekä kansalliset ja kansainväliset korkeakoulukumppanimme. Työelämälähtöisyys on merkittävässä asemassa koko ammattikorkeakoulun toiminnassa. SeAMKin Maakuntakorkeakoulu koordinoi toimintaa Etelä-Pohjanmaan eri kunnissa ja niiden lähialueilla.

Me SeAMKissa toteutamme yli 130 TKI-projektia vuodessa yhdessätyöelämän ja kansallisten sekä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa.

Tutkimusryhmät

SeAMKissa on yhdeksän tutkimusryhmää, joiden toiminta sisältää sekä tutkimusta että kehittämistyötä.

Tutkimusryhmät pohjautuvat SeAMKin vahvuusaloihin sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnan menestyksen kannalta tärkeisiin teemoihin. Tutkimusryhmiin kuuluu 15-40 asiantuntijaa. Tutkimusryhmien tavoitteena on koota SeAMKin asiantuntemusta monialaisesti yhteen, hankkia ulkopuolista rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, tehdä asiantuntemusta tunnetuksi ja verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti sekä lisätä TKI-toiminnan vaikuttavuutta.

Tutkimusympäristöt

Tutkimusympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa SeAMKin ja kaikkien ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Ulkopuoliset käyttäjät voivat hyödyntää tutkimusympäristöjä esimerkiksi yhteistyöprojekteissa tai maksullisen palvelutoiminnan kautta.

Uutisia TKI-toiminnasta

lisää uutisia

TKI-toiminnan tapahtumia

Lisää tapahtumia

Tutkimuslupa

Kun tutkimus kohdistuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa. Lupaa ei tarvita SeAMKin sisäisessä laadunkehittämistyössä käytettävissä kyselyissä tai vastaavan tyyppisissä tutkimuksissa.

 

Hyödynnä veroetua tai innovaatioseteliä

SeAMK on Business Finlandin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Palvelujemme avulla yrityksenne voi kehittää tuotteitaan, palvelujaan ja prosessejaan sekä kasvattaa liiketoimintaanne ja edistää kansainvälistymistään. Autamme myös hakemuksen ja loppuraportin tekemisessä.

Maakuntakorkeakoulun yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

SeAMKin seudulliset korkeakouluasiamiehet tuntevat alueiden elinkeinoelämän erityispiirteet ja tekevät tiivistä yhteistyötä alueiden elinkeinotoimien kanssa. Korkeakouluasiamiehet auttavat yrityksiä niiden kehittämistoimenpiteissä ja osaamisen päivittämisessä vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

  • Maakunnan yritysten osaamisen tason nosto muun muassa järjestämällä asiantuntijatilaisuuksia alueille tärkeistä teemoista
  • Alueiden yritystoiminnan kehittäminen esimerkiksi erilaisten innovaatiotyöpajojen avulla
  • Yritysten etsiminen ja ohjaaminen erilaisiin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin
  • Yhteistyö opinnäytetöissä, työharjoitteluissa sekä projektitehtävissä
  • Korkeakouluopintojen tuki- ja neuvontapalvelut alueella

Toiminnan perusta on läheinen yhteistyö työelämän kanssa, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä. 

SoNet BOTNIA - Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen monialainen, ketterä verkostojen kokoaja ja yhteistyön rakentaja, moniosaaja ja vaikuttaja sosiaalisen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa ja kehittämisessä.

Osaamiskeskuksen toiminnassa painottuvat:

  • Palvelujärjestelmien kehittäminen
  • Osaamisen vahvistaminen
  • Seudullinen yhteistyö ja alueellinen sosiaalipolitiikka
  • Kansallinen erityistehtävä pohjoismainen yhteistyö

SONet BOTNIA on sopimuspohjainen verkosto-organisaatio, jonka ylläpitäjiä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Seinäjoen ja Vaasan kaupungit sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Toimintaa ohjaavat johtoryhmä sekä maakunnalliset ohjausryhmät. Kehittäjäryhmätoiminta tukee asetettuja painopistealueita. Kehittämissuunnittelijoiden toimialueet ovat maakunnallisia.

Katso TKI-toiminnan videoita YouTube-kanavassamme

Lisätietoa TKI-asioista SeAMKissa

Vaalea nainen seisoo.

Elina Varamäki

Vararehtori

sähköposti

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408305189

Nainen seisoo kädet lanteilla, huivi kaulassa.

Pauliina Talvitie

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Yrittäjyys ja kasvu

sähköposti

Pauliina.Talvitie(a)seamk.fi

puhelin

+358408302382

Punahiuksinen nainen seisoo sivuttain ja hymyilee.

Taru Mäki

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Kestävät ruokaratkaisut

sähköposti

Taru.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304105

Tummahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Katja Valkama

Yliopettaja, tutkimus- ja kehittämispäällikkö

sähköposti

Katja.Valkama(a)seamk.fi

puhelin

+358408300386

Silmälasipäinen mies seisoo hieman sivuttain, oikea käsi pikkutakin liepeessä.

Ari Sivula

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, yliopettaja, Digitaalisaatio ja älykkäät teknologiat

sähköposti

Ari.Sivula(a)seamk.fi

puhelin

+358408300360

Tumma, silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteillaan.

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

sähköposti

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302199

Vaaleahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla hieman vinosti kameraan.

Sirkku Uusimäki

Asiantuntija, yrityspalvelut

sähköposti

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304253

SeAMK Maakuntakorkeakoulu

SeAMK placeholder kuva

Marjo Vistiaho

Korkeakouluasiamies

sähköposti

Marjo.Vistiaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302127

Nainen seisoo.

Terhi Ojaniemi

Korkeakouluasiamies

sähköposti

Terhi.Ojaniemi(a)seamk.fi

puhelin

+358406807530

Tiina Nieminen

Tiina Hietala

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

sähköposti

Tiina.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304983

SeAMK placeholder kuva

Janika Hautaviita

Korkeakouluasiamies

sähköposti

Janika.Hautaviita(a)seamk.fi

puhelin

+358408302023

Tarja Sandvik

Tarja Sandvik

Korkeakouluasiamies

sähköposti

Tarja.Sandvik(a)seamk.fi

puhelin

+358406807180

SeAMK Kirjasto

Tummahiuksinen nainen seisoo.

Jaana Latvanen

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

sähköposti

jaana.latvanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304203

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta. Verkkosivulla on myös ei-saavutettavia tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF). Pyrimme saattamaan tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian.)