Tutkimus, kehittäminen ja innovointi | SeAMK

Tutkimus, kehittäminen ja innovointi SeAMKissa

Vuorovaikutus työelämän kanssa on keskeistä SeAMKin toiminnassa. SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. Kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät yrityksen omaa osaamista.

Eri organisaatiot ja SeAMK ovat yhdessä luoneet merkittäviä erilaisiin tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä TKI-toimintaa teidän tarpeisiinne!

TKI-toimintaa alueellisiin tarpeisiin

Tutkimus, kehittäminen ja innovointi SeAMKissa tapahtuu soveltavana tutkimuksena. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy strategisille painoaloille, jotka on määritelty SeAMKin oman osaamisen sekä alueellisten asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Etelä-Pohjanmaan alueen yritykset ja muut organisaatiot ovat keskeisiä kumppaneita SeAMKin TKI-toiminnassa. Työelämälähtöisyys on merkittävässä asemassa koko ammattikorkeakoulun toiminnassa. SeAMKin Maakuntakorkeakoulu koordinoi toimintaa Etelä-Pohjanmaan eri kunnissa ja niiden lähialueilla.

Uutisia TKI-toiminnasta

lisää uutisia

Katso lisää hankeuutisia ja -tapahtumia!Uusi Projektit-sivusto

 • Tutkimuslupa

  Kun tutkimus kohdistuu SeAMKin henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa. Katso ohjeet.

  Mikä on tutkimuslupa?

  Kun tutkimus kohdistuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa. Lupaa ei tarvita SeAMKin sisäisessä laadunkehittämistyössä käytettävissä kyselyissä tai vastaavan tyyppisissä tutkimuksissa.

  Tutkimuslupahakemuksen tekeminen

  Tutkimuslupaa haetaan sähköisellä lomakkeella ja se löytyy tämän linkin takaa. /Application in English

  Hakemuksesta tulee käydä ilmi mm.

  • hakijan henkilötiedot,
  • tutkimuksen ohjaajan henkilötiedot,
  • tutkimuksen tekijät,
  • tutkimuksen nimi,
  • tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat,
  • kohderyhmä,
  • aikataulu sekä
  • SeAMKin rooli tutkimuksessa.

  Hakemuksen lisäksi mukaan tulee liittää tutkimussuunnitelma sekä mahdolliset kysely-, haastattelu- ja havainnointilomakkeet.

  Hakemuksen jättäminen

  Kun hakemus on saapunut Seinäjoen ammattikorkeakouluun, lupaan liittyvät dokumentit tarkistetaan ja hakemus toimitetaan tutkimus- ja innovaatiojohtajan hyväksyttäväksi. Koko prosessiin on hyvä varata aikaa noin 1-2 viikkoa.

  SeAMK myöntää erittäin harvoin opiskelijoiden tai henkilökunnan henkilötietoja tutkijoiden käyttöön. Tavallisesti yhteydenottokirje ja tutkimuslomakkeen linkki viedään SeAMKin intraan ja tätä kautta saadaan tutkimukseen osallistujia.

  Pyydettäessä henkilötietojen luovuttamista, hakemuksen lisäksi tarvitaan myös rekisteriseloste.

  Rekisteriseloste

  Jos tutkimuksessa syntyy henkilötietolain mukainen henkilörekisteri, tulee liitteenä olla tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§ ja 14§) tai rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§). Rekisteriselosteen malleja löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

  Henkilötietojen luovuttaminen on maksullista.

  Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot tulosten julkaisemisen jälkeen.

   

  Lisätietoja:
  Elina Varamäki, tutkimus- ja innovaatiojohtaja, vararehtori

Maakuntakorkeakoulun yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

SeAMKin seudulliset korkeakouluasiamiehet tuntevat alueiden elinkeinoelämän erityispiirteet ja tekevät tiivistä yhteistyötä alueiden elinkeinotoimien kanssa. Korkeakouluasiamiehet auttavat yrityksiä niiden kehittämistoimenpiteissä ja osaamisen päivittämisessä vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

 • Maakunnan yritysten osaamisen tason nosto muun muassa järjestämällä asiantuntijatilaisuuksia alueille tärkeistä teemoista
 • Alueiden yritystoiminnan kehittäminen esimerkiksi erilaisten innovaatiotyöpajojen avulla
 • Yritysten etsiminen ja ohjaaminen erilaisiin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin
 • Yhteistyö opinnäytetöissä, työharjoitteluissa sekä projektitehtävissä
 • Korkeakouluopintojen tuki- ja neuvontapalvelut alueella

Toiminnan perusta on läheinen yhteistyö työelämän kanssa, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä. 

SoNet BOTNIA – Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen monialainen, ketterä verkostojen kokoaja ja yhteistyön rakentaja, moniosaaja ja vaikuttaja sosiaalisen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa ja kehittämisessä.

Osaamiskeskuksen toiminnassa painottuvat:

 • Palvelujärjestelmien kehittäminen
 • Osaamisen vahvistaminen
 • Seudullinen yhteistyö ja alueellinen sosiaalipolitiikka
 • Kansallinen erityistehtävä pohjoismainen yhteistyö

SONet BOTNIA on sopimuspohjainen verkosto-organisaatio, jonka ylläpitäjiä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Seinäjoen ja Vaasan kaupungit sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Toimintaa ohjaavat johtoryhmä sekä maakunnalliset ohjausryhmät. Kehittäjäryhmätoiminta tukee asetettuja painopistealueita. Kehittämissuunnittelijoiden toimialueet ovat maakunnallisia.

Katso TKI-toiminnan videoita YouTube-kanavassamme

Lisätietoa TKI-asioista SeAMKissa

Liiketalouden ala ja kulttuuriala

Nainen seisoo kädet lanteilla, huivi kaulassa.

Pauliina Talvitie

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

sähköposti

Pauliina.Talvitie(a)seamk.fi

puhelin

+358408302382

Luonnonvara-ala ja ravitsemisala

Punahiuksinen nainen seisoo sivuttain ja hymyilee.

Taru Mäki

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

erikoisala: Strategiatyö, tiedon siirto, korkeakoulutus, projektisuunnittelu

sähköposti

Taru.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304105

Sosiaali- ja terveysala

Tummahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Katja Valkama

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, yliopettaja

sähköposti

Katja.Valkama(a)seamk.fi

puhelin

+358408300386

Tekniikan ala

Silmälasipäinen mies seisoo hieman sivuttain, oikea käsi pikkutakin liepeessä.

Ari Sivula

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, yliopettaja

sähköposti

Ari.Sivula(a)seamk.fi

puhelin

+358408300360

SeAMK TKI Hallinto

Vaalea nainen seisoo.

Elina Varamäki

Vararehtori

sähköposti

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408305189

Tumma, silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteillaan.

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

sähköposti

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302199

Vaaleahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla hieman vinosti kameraan.

Sirkku Uusimäki

Asiantuntija, yrityspalvelut

sähköposti

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304253

SeAMK Maakuntakorkeakoulu

SeAMK placeholder kuva

Marjo Vistiaho

Korkeakouluasiamies

sähköposti

Marjo.Vistiaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302127

Terhi Ojaniemi

Terhi Ojaniemi

Korkeakouluasiamies

sähköposti

Terhi.Ojaniemi(a)seamk.fi

puhelin

+358406807530

Tiina Nieminen

Tiina Hietala

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

sähköposti

Tiina.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304983

SeAMK placeholder kuva

Pirjo-Leena Ketola

Korkeakouluasiamies

sähköposti

Pirjo-Leena.Ketola(a)seamk.fi

puhelin

+358406807194

Tarja Sandvik

Tarja Sandvik

Korkeakouluasiamies

sähköposti

Tarja.Sandvik(a)seamk.fi

puhelin

+358406807180

SeAMK Kirjasto

Tummahiuksinen nainen seisoo.

Jaana Latvanen

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

sähköposti

jaana.latvanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304203

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta. Verkkosivulla on myös ei-saavutettavia tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF). Pyrimme saattamaan tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian.)