Tutkimus, kehittäminen ja innovointi SeAMKissa

Vuorovaikutus työelämän kanssa on keskeistä SeAMKin toiminnassa. SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. Kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät yrityksen omaa osaamista.

Vuosien saatossa eri organisaatiot ja SeAMK ovat yhdessä luoneet merkittäviä tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä TKI-toimintaa teidän tarpeisiinne!

TKI-toimintaa alueellisiin tarpeisiin

Tutkimus, kehittäminen ja innovointi SeAMKissa tapahtuu soveltavana tutkimuksena. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy strategisille painoaloille, jotka on määritelty SeAMKin oman osaamisen sekä alueellisten asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Etelä-Pohjanmaan alueen yritykset ja muut organisaatiot ovat keskeisiä kumppaneita SeAMKin TKI-toiminnassa. Työelämälähtöisyys on merkittävässä asemassa koko ammattikorkeakoulun toiminnassa. SeAMKin Maakuntakorkeakoulu koordinoi toimintaa Etelä-Pohjanmaan eri kunnissa ja niiden lähialueilla.

Uutisia TKI-toiminnasta

lisää uutisia

Maakuntakorkeakoulun yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

SeAMKin seudulliset korkeakouluasiamiehet tuntevat alueiden elinkeinoelämän erityispiirteet ja tekevät tiivistä yhteistyötä alueiden elinkeinotoimien kanssa. Korkeakouluasiamiehet auttavat yrityksiä niiden kehittämistoimenpiteissä ja osaamisen päivittämisessä vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

  • Maakunnan yritysten osaamisen tason nosto muun muassa järjestämällä asiantuntijatilaisuuksia alueille tärkeistä teemoista
  • Alueiden yritystoiminnan kehittäminen esimerkiksi erilaisten innovaatiotyöpajojen avulla
  • Yritysten etsiminen ja ohjaaminen erilaisiin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin
  • Yhteistyö opinnäytetöissä, työharjoitteluissa sekä projektitehtävissä
  • Korkeakouluopintojen tuki- ja neuvontapalvelut alueella

Toiminnan perusta on läheinen yhteistyö työelämän kanssa, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä. 

Lisätietoa TKI-asioista SeAMKissa

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Pauliina Talvitie

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Pauliina.Talvitie@seamk.fi

+358 40 830 2382

SeAMK Ruoka

Risto Lauhanen

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Risto.Lauhanen@seamk.fi

+358 40 830 4150

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Kaija Loppela

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Kaija.Loppela@seamk.fi

+358 40 830 3958

SeAMK Tekniikka

Kati Katajisto

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Kati.Katajisto@seamk.fi

+358 40 830 4237

SeAMK Toimisto

Maakuntakorkeakoulu

SeAMK Korkeakoulukirjasto

Jaana Latvanen

Informaatikko

erikoisala: liiketalous ja yrittäjyys, avoin TKI-toiminta

jaana.latvanen@seamk.fi

+358 40 830 4203