• International Business

  Haku englanninkieliseen
  International Business -koulutukseen
  on 7. - 27.1.2015

  Lue lisää
 • Kevään yhteishaku 17.3.–9.4.2015

  Tutustu haussa oleviin koulutuksiin. Tarjolla 15 AMK- ja 6 ylempää AMK-tutkintoa.

  Opiskele päiväopintoina tai töiden ohessa.

  Lue lisää ja hae!
 • SeAMK Foorumi
  - kevään ohjelma

  - Tulevaisuuden johtaminen ja esimiestyö
  - Kotoisuus kolmannen iän asumiskokemuksissa
  - Yrityskaupoista kasvua ja menestystä
  - Suomen lähivuosien haasteet - Esko Aho

  Lue lisää
 • Hae avoimen AMK:n opinnoilla

  Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa AMK:ssa suoritetuilla opinnoilla. Syksyn opintoihin haku päättyy 29.5.2015.

  Lue lisää

SeAMK Hakijapalvelut

Avoinna arkisin klo 9 - 15

käyntiosoite:
Kampusranta 11 (Frami F, 2. krs)
60320 Seinäjoki

postiosoite:
PL 46
60101 SEINÄJOKI

sähköposti:
hakijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin:
020 124 5501

 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
SeAMKissa on TKI-toimintaa kaikilla kuudella alalla. Se on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Tuloksena voi olla esim. uusia menetelmiä, sovelluksia, mallia tai ohjelmia. TKI-toiminta on vahvasti opetukseen kytkettyä.
Opiskelijat tekijöinä

Jokaiselle AMK-opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö, eli päättötyö, sekä vähintään yksi työharjoittelujakso. Olisiko teidän yrityksessänne tarvetta saada opiskelijaa tekijäksi?

Uutiset
 • Reinilä_kuva PLM 22.1.2015.jpg
 • 16.1.2015 11:00

  Menestystekijät puutuotealalla - aloittavien ja kokeneiden yrittäjien näkemykset

  Tutkimusraportissa tarkastellaan hyvin menestyneiden puutuotealan yritysten menestyksen taustalta löytyviä tekijöitä. Tutkimuksen kohteena on sekä elinkaarensa alussa olevia puualan yrityksiä että jo pidempään alalla toimineita yrityksiä. Yritysten menestyksen syyksi ei paljastunut yksittäistä tekijää, vaan menetys on monen asian summa. Menestyvien yritysten taustalta löytyy hyvin hoidettuja kokonaisuuksia sekä pitkäjänteistä ja sitkeää työtä hyvän talouden, laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen aikaansaamiseksi.

 • Kuva_tth2v2.jpg
  13.1.2015 8:00

  Työterveyshuollon koulutuksesta eväitä työhyvinvoinnin kehittämiseen

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu käynnisti syksyllä 2014 puolen vuoden mittaisen työterveyshuollon koulutuksen. Koulutuksen käyneet saavat lakisääteisen pätevyyden toimia työterveyshuollossa. Maaliskuussa päättyvään koulutukseen on osallistunut 20 opiskelijaa, joista 12 on terveydenhoitajia ja kahdeksan fysioterapeutteja.

 • Yksityinen riskipääoma.png
  8.1.2015 13:00

  Eteläpohjalaiset yrittäjät suhtautuvat bisnesenkeleihin varovasti

  Eteläpohjalainen itsellisen yrittämisen kulttuuri on vahva ja suhtautuminen pääomasijoittajiin on tästä syystä varovaista. Toisaalta pääomasijoitusten käyttäjät ovat tyytyväisiä ja pitävät pääomasijoittajia yhtenä lisäarvoa tuovana vaihtoehtona. Potentiaaliset käyttäjät pelkäävät itsenäisyyden menettämistä eivätkä välttämättä tunne tätä rahoitusmuotoa riittävästi.

 • Mistä tunnet sä kasvajan.png
  8.1.2015 11:00

  SeAMK-tutkimus: Eteläpohjalaiset yritykset kasvavat hitaasti mutta kannattavasti

  Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten 2000-luvun alun eteläpohjalaisiksi kasvuyrityksiksi tunnistetut ovat sittemmin menestyneet, ja mitkä tekijät selittävät kasvua pitkällä aikavälillä. Tutkimus tarjoaa myös toimenpide-ehdotuksia kasvuyrittäjyyden edistämiseksi.

 • dimitri_ahn_310x180.png
  1.1.2015 18:00

  Haku SeAMKin englanninkieliseen koulutukseen alkaa 7. tammikuuta

  Haettavana on englanninkielinen International Business -tutkinto-ohjelma.

 • Rakennustoimialan.png
  17.12.2014 15:00

  Rakennustoimialan ja puutuotetoimialan verkostokyvykkyyttä tulee kehittää

  Rakentamisen toimialan ja puutuoteteollisuuden tyypilliset toimintatavat ovat juurtuneet syvälle ja niitä on vaikea muuttaa, vaikka niistä koituvat, mm. rakentamisen laatuun liittyvät ongelmat, onkin tunnistettu.

 • 16.12.2014 10:00

  Alueellista hyvinvointia kehittämässä - Sustainable welfare in a regional context

  Yhdeksän tutkijaa neljästä eri maasta, Virosta, Suomesta, Kreikasta ja Puolasta, tarkastelevat taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia alueellisten erojen ja aluekehityksen näkökulmasta. Keskeisinä teemoina nousevat esille yrittäjyyden ja klustereiden merkitys, luovien toimialojen mahdollisuudet ja vanhustenhuollon mallit. Julkaisun päättää Timo Toikon ja Teemu Rantasen artikkeli, joka käsittelee eteläpohjalaisten nuorten subjektiivista hyvinvointia.

 • IDouglas D. Piirto12.12.14_.jpg
  12.12.2014 12:00

  Douglas D. Piirto kannustaa johtamistaitojen kehittämiseen

  Menestyvä organisaatio tarvitsee sekä hyvää johtajuutta (leadesrship) että hyvää johtamista (management). Douglas D. Piirto käsittelee julkaisussaan johtajuutta ja johtamista omakohtaisten kokemusten kautta johtamiskirjallisuuden klassikoihin peilaten.

 • 2.12.2014 8:00

  Äidit kaipaavat tukea imetykseen lapsen sairastaessa

  Sairaaloissa ei aina osata riittävästi tukea äitejä imetyksessä lapsen äkillisen sairaa-lahoidon aikana, toteaa joulukuussa sairaanhoitajaksi valmistuva Minna Mäkinen. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opintonsa suorittanut Mäkinen on saanut opin-näytetyönsä tekemiseen asiantuntijatukea myös Tampereen yliopiston professori Leena Koivusillalta. Kokemukset ammattikorkeakoulun ja yliopiston opinnäyteyh-teistyöstä ovat rohkaisevia.

Videot
Loading...
Tapahtumat
Toimipisteet

Yhteystiedot

SeAMK Toimisto

käyntiosoite:
Kampusranta 11 (Frami F)
60320 Seinäjoki

postiosoite:
PL 412, 60101 SEINÄJOKI

 • yhteystiedot-puh.png020 124 3000 (vaihde)
 • yhteystiedot-email.pngseamk@seamk.fi
SeAMK Opiskelijapalvelut
käyntiosoite:
Kampusranta 11 (Frami F, 2. krs)
60320 Seinäjoki

postiosoite:
PL 46, 60101 SEINÄJOKI

 • yhteystiedot-puh.png020 124 5055
 • yhteystiedot-email.pngopiskelijapalvelut@seamk.fi
Ylös / Up