Tuition Fees

Tuition fees and scholarship scheme at SeAMK

Who needs to pay?

Non-EU/EEA citizens, who confirm that they accept the study place in an English-taught Bachelor or Master degree programme starting on August 1, 2017 or later are charged tuition fees. In addition to the tuition fee, the students must pay for their own living costs. There is no tuition fee for EU/EEA citizens, exchange students or double degree students.

First year degree students need to pay the tuition fee at the same time when accepting the study place. If a student who is required to pay a tuition fee does not receive a residence permit for studies in Finland, the previously paid tuition fee for the said academic year is refunded.

For the following study years, the tuition fee must be paid yearly when registering for the next academic year.

How much is the tuition fee?

The following tuition fees will be charged at Seinäjoki University of Applied Sciences:

 • Bachelor degree programmes conducted in English: 6800 € per academic year
 • Master degree programmes conducted in English: 7800 € per academic year

Please note, that students also need to pay for their own living costs. When applying for a residence permit in Finland, non-EU/EEA citizens need to demonstrate that they have  6720 € for one year at their disposal – in addition to the tuition fee. This is 560 € per month. However, the true cost of living can be higher.

Further information:

Scholarships for first year degree students

At SeAMK all first year degree students, who are required to pay a tuition fee, will be automatically granted a scholarship, which covers 50% of the tuition fee.

How much is a scholarship?

– Bachelor degree programmes conducted in English: 3400 € per academic year
– Master degree programmes conducted in English: 3900 € per academic year

Scholarships after the first year

To be eligible for a scholarship after the first academic year the degree student must accrue:

– a minimum of 55 credits during the previous academic year in a Bachelor degree programme
– a minimum of 20 credits during the previous semester (half a year) in a Master degree programme

The amount of the scholarship after the first academic year is 50 % of the annual tuition fee.

Who is exempted from paying the tuition fee?

Tuition fee is applicable to degree students who are not citizens of countries of the European Union (EU), European Economic Area (EEA) or Switzerland. You are exempted from paying tuition fees if you have one of the documents mentioned below:

 • Passport or identity card to indicate the citizenship of EU/EEA/Switzerland*
 • Continuous residence permit card in Finland, Type A permit
 • Permanent residence permit card in Finland, Type P permit
 • EU Family Member’s Residence Card in Finland
 • EU residence permit for third-country citizens with long-term residence permit card in Finland (Type P-EU)
 • EU Blue Card in Finland

*Citizens of Finland do not need to provide a copy of their passport/ID.

Applicants are asked to provide a copy of the document mentioned above on 8 July 2019 at the latest. To be exempted from paying the tuition fee for the autumn semester 2019, the document must be valid on 1 August 2019.

If you have applied for a residence permit card in Finland (type A or P) and you have not received the decision yet, you can submit a certificate of a pending application by 31 July 2019. On 1 August 2019, at the latest, you need to present the new residence permit card or a decision on the residence permit by Migri.

 • Học phí và học bổng tại SeAMK

  Đối tượng nào phải trả học phí?

  Người không phải là công dân EU/ EEA, xác nhận học trong chương trình cử nhân hoặc thạc sỹ bằng tiếng Anh tại Phần Lan bắt đầu từ ngày 1/8/2017 trở đi, sẽ phải trả học phí.

  Đối tượng nào được miễn học phí?

  Hình thức thu học phí chỉ áp dụng cho sinh viên đại học không phải là công dân của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sỹ. Sinh viên sẽ thuộc đối tượng được miễn học phí nếu sở hữu một trong các loại giấy tờ sau:

  • Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân của EU/EEA/Thụy Sĩ*
  • Giấy phép cư trú liên tục ở Phần Lan, Giấy phép loại A
  • Giấy phép cư trú dài hạn ở Phần Lan, Giấy phép loại P
  • Thẻ cư trú cho thành viên gia đình của công dân EU tại Phần Lan
  • Giấy phép cư trú của EU đối với công dân nước thứ ba sở hữu giấy phép cư trú dài hạn ở Phần Lan (Loại P-EU)
  • Thẻ xanh EU tại Phần Lan

  *Công dân Phần Lan không cần cung cấp bản sao hộ chiếu/căn cước công dân.

  Mức học phí?

  Các chương trình học sau sẽ thuộc diện thu học phí tại Đại học Khoa học ứng dụng Seinäjoki:

  • Các hương trình Cử nhân dạy bằng tiếng Anh: 6800€/năm học
  • Các chương trình Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh: 7800€/năm học

  Trong trường hợp sinh viên thuộc diện trả học phí bị từ chối cấp quyền cư trú tạm thời cho mục đích học tập tại Phần Lan, khoản học phí đã đóng trước đó cho năm học sẽ được hoàn trả.

  Học bổng cho sinh viên năm thứ nhất

  Tại SeAMK, tất cả các sinh viên năm nhất thuộc diện phải đóng tiền học sẽ được tự động cấp học bổng bằng với 50% mức học phí hàng năm. Do đó, sinh viên chỉ phải trả 50% học phí, tương đương 3400€ cho chương trình Cử nhân và 3900€ đối với chương trình Thạc sĩ.

  Giá trị học bổng?

  • Các chương trình Cử nhân dạy bằng tiếng Anh: 3400€/năm học
  • Các chương trình Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh: 3900€/năm học

  Chi phí sinh hoạt

  Xin lưu ý rằng, sinh viên cần sở hữu khoản tiền đủ chi trả cho cuộc sống. Sở di trú Phần Lan (Migri) yêu cầu mỗi sinh viên phải có 6720€/năm (560€ hằng tháng) vào thời điểm nộp hồ sơ xin giấy phép cư trú cho mục đích học tập tại Phần Lan. Tuy nhiên, chi phí thực tế có thể cao hơn con số dự toán này.

  Xem thêm thông tin tại:

  • Dịch vụ nhập cư Phần Lan: Chứng minh nguồn tài chính
  • Chi phí sinh hoạt tại thành phố Seinäjoki

  Học bổng sau năm học đầu tiên

  Nhằm đủ điều kiện để nhận học bổng cho các năm học sau năm nhất, sinh viên phải đạt được:

  • Tối thiểu 55 tín chỉ trong năm học trước đó đối với chương trình Cử nhân
  • Tối thiểu 20 tín chỉ trong học kỳ trước (nửa năm) đối với chương trình Thạc sĩ

  Mức học bổng sau năm học đầu tiên là 50% học phí hàng năm.