BaltCityPrevention | SeAMK

BaltCityPrevention

BaltCityPrevention

Baltic cities tackle lifestyle related diseases

 • Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
 • 15 partners from seven countries
 • Budget about 2.7 million
 • Project duration: 1.10.2017-30.9.2020

Itämeren kaupungit etsivät työkaluja elintapasairauksien ehkäisyyn

 • EU:n Itämeren alueen ohjelma 2014-2020
 • 15 hankekumppania seitsemästä eri maasta
 • Budjetti noin 2,7 miljoonaa EUR
 • Hankkeen kesto 1.10.2017-30.9.2020.

Objectives

 • To apply a participatory and user-driven approach in prevention intervention planning with the involvement of modern technologies in the planning cycle and in the interventions
 • To implement and test the approach and the whole planning cycle in different pilot sites
 • To foster the cooperation between public health authorities and eHealth SMEs

Tavoitteet

 • Kehittää ja testata uusi lähestymistapa terveydenhuollon ammattilaisille terveyden edistämistyön tueksi
 • Hyödyntää terveys- ja hyvinvointiteknologian sovelluksia interventioiden suunnitellussa ja toteutuksessa
 • Edistää terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan pk-yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä

Project partners:

 • Germany: Flensburg University of Applied Sciences (FUAS) and City of Flensburg, Department for Social Affairs and Health
 • Poland: City of Poznan
 • Lithuania: Lithuanian University of Health Sciences and Center for Health Education and Diseases Prevention
 • Latvia: Riga Stradins University, Liepaja City Council and SIA Telemedica
 • Estonia: The Society of the Family Doctors of Estonia and Tallinn University of Technology
 • Denmark: ScanBalt
 • Finland: Baltic Region Healthy Cities Association, Seinäjoki University of Applied Sciences, Seinäjoki Social and Primary Health Care Center

Hankekumppanit

 • Saksa: Flensburg University of Applied Sciences (hankkeen hallinnointi) ja Flensburgin kaupunki
 • Puola: Poznanin kaupunki
 • Liettua: Lithuanian University of Health Sciences ja Center for Health Education and Diseases Prevention
 • Latvia: Riga Stradins University, Liepajan kaupunki ja SIA Telemedica
 • Viro: Perhelääkärien yhdistys ja Tallinnan Teknillinen yliopisto
 • Tanska: ScanBalt
 • Suomi: Itämeren terveet kaupungit ry., Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö sekä Seinäjoen kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus