Työn murros haastaa alueet – Osaaminen uudistumisen ytimessä | SeAMK

Työn murros haastaa alueet – Osaaminen uudistumisen ytimessä

Aika: 28.8.2017 klo 11.30 – 16.00
Paikka: Frami F. Lasipalatsi F144, Kampusranta 11, Seinäjoki

Työn ja teknologian murros kiihtyy ja kehitys haastaa koko Suomen. Erilaiset ilmiöt ja vaikutukset ilmenevät globaalilla ja kansallisella tasolla eritahtisesti – Miten suurten kaupunkiseutujen ulkopuoliset alueet voivat sopeutua ja menestyä murroksessa?

SeAMK, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulyhdistys ja Etelä-Pohjanmaan liitto järjestävät Seinäjoella 28.8.2018 tulevaisuusfoorumin, jossa käsitellään työn murroksen keskeisimpiä ilmiöitä, vaikutuksia ja pohditaan ratkaisuja aluetasolla. Tilaisuudessa esitellään nykyisen hallituksen tulevaisuusselontekoa työn murroksesta, jonka syksyllä ilmestyvään 2. osaan kootaan näkemyksiä ja ratkaisuja siihen, miten Suomi voi sopeutua muutokseen ja tarttua murroksen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.

Seminaarin muissa asiantuntijapuheenvuoroissa aihetta tullaan käsittelemään mm. valmistavan teollisuuden sekä SOTE-sektorin näkökulmista. Lisäksi myöhemmin iltapäivällä on mahdollisuus osallistua yhteiseen työskentelyyn tulkintatyöpajassa osana innovaatiotoiminnan tilannekuvatyötä.

Työn murroksen vaikutukset ilmenevät jo monin tavoin jokapäiväisessä elämässämme eikä kehitysvauhti tule tästä hidastumaan. Sopeutumisen ja varautumisen kannalta olennaista on, että työn murroksen vaikutuksia selvitetään kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja keskustelua käydään, niin yksilö kuin organisaatiotasolla. Murros on nähtävä mahdollisuutena.

 

Ohjelma

11.30 Seminaarin avaus
– Maakuntajohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto

11.40 Hallituksen tulevaisuusselonteko
– Valtioneuvoston kanslia
– Miika Laurila, EP-liitto
– Erkki Välimäki, Seinäjoen kaupunki

12.45 Iot, tekoäly, valmistava teollisuus
– Hannu Reinilä, SeaMK

13.15 SOTE murros – toimintamallien muutostarpeet, osaaminen, digitalisaatio
– Timo Sinervo, THL
– Kommenttipuheenvuoro, Harri Jokiranta

14:00 Yhteenveto
14:15 1. osa päätös & Kahvi
14:30 Innovaatiotoiminnan tilannekuva työpaja
16:00 Tilaisuus päättyy