Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys | SeAMK

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys

Pk-yrittäjyyden tradenomiopinnoilla rakennat itsellesi monipuolisen liiketoimintaosaamisen ja saat valmiudet myös oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Opinnot on suunniteltu niin, että voit opiskella joustavasti työn ohella. Opiskelu tapahtuu sekä verkossa että lähiopetuksena Seinäjoella. Opiskelijat voivat halutessaan perustaa opintoryhmiä, jotka voivat kokoontua eri paikkakunnilla.

Tule SeAMKiin saamaan uusia vahvuuksia työelämään ja yrittäjyyteen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti!

SeAMKissa parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelijatyytyväisyys

SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelijatyytyväisyys, selviää ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) tuoreista tuloksista. Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

Laadukas koulutus

SeAMKin tradenomikoulutus sai valtakunnallisen AVOP-kyselyn vertailussa kolmanneksi parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

  • Syksyn 2020 yhteishaku
  • Tutkinto: Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys

  • Laajuus: 210 op, 3,5

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

  • Hakuaika: 02.09-16.09.2020

  • Valintakoe 26.10.2020 - 29.10.2020 (Hakija osallistuu vain yhtenä päivänä.)

  • Lue hakufaktat

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys on haettavana syksyn avoimen väylän haussa 2.11. – 13.11.2020 monimuotototeutuksena. Lue lisää SeAMKin avoimen väylän hausta.

Pk-yrittäjyyden opinnot

Opinnoissa perehdyt liiketoiminnan suunnitteluun, johtamiseen, markkinointiin sekä taloushallintoon. Omaa työkokemusta voit hyödyntää useissa oppiaineissa sekä harjoittelussa, johon voit hakea aiemman osaamisen tunnustamista.

Täysin uudistetussa opetussuunnitelmassa on otettu huomioon liiketoiminnan digitalisaatio sekä innovaatiot ja tuotteistaminen

Jos sinulla on liikeidea, voit kehittää sitä jo opintojen aikana. Yritystoiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen antaa parhaat eväät myös pk-yrityksissä työskentelyyn.

Monimuotona tapahtuva opiskelu

Pedagoginen lähestymistapa opinnoille on ns. flipped classroom eli käänteinen luokkahuone-ajatus. Mallissa opiskelu ennen lähijaksoa tapahtuu verkossa ja lähijaksojen aikana voidaan vuorovaikutteisesti käydä läpi tehtyjä tehtäviä ja mahdollisia kohdattuja ongelmia.

Opinnoissa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja lähijaksojen hyödyt. Opiskelu tapahtuu pääosin verkossa, mutta lähiopetuspäiviä on kerran kuussa lauantaisin Seinäjoella.

Mahdollisuus kansainvälistymiseen

Sinulla on mahdollisuus kansainvälistymiseen pk-yrittäjänä! Voit lähteä ulkomaille vaihtoon valitsemalla sinulle sopivan kohteen noin 200 yhteistyökorkeakoulumme joukosta.

Hakeminen koulutukseen

SeAMKin Pk-yrittäjyyden monimuotokoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

 

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa