Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys | SeAMK

Tradenomi (AMK),
Pk-yrittäjyys

Pk-yrittäjyyden tradenomiopinnoilla rakennat itsellesi monipuolisen liiketoimintaosaamisen ja saat valmiudet myös oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Opinnot on suunniteltu niin, että voit opiskella joustavasti työn ohella. Lähiopetus järjestetään Seinäjoella.

Tule SeAMKiin saamaan uusia vahvuuksia työelämään ja yrittäjyyteen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti!

TUTKINTONIMIKE: Tradenomi (AMK)
TUTKINNON LAAJUUS: 210 op, 3,5 vuotta
OPISKELUPAIKKA: Verkko-opinnot ja lähiopetus kerran kuussa Seinäjoella
VALINTAKOE: 27.10.2018 Seinäjoella

  • Syksyn 2018 yhteishaku
  • Tutkinto: Tradenomi (AMK)

  • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

  • Hakuaika: 05.09-19.09.2018

  • Valintakoe 27.10.2018

  • Opintojen aloitus: 12.01.2019

Pk-yrittäjyyden opinnot

Opinnoissa perehdyt liiketoiminnan suunnitteluun, johtamiseen, markkinointiin sekä taloushallintoon. Omaa työkokemusta voit hyödyntää useissa oppiaineissa sekä harjoittelussa, johon voit hakea aiemman osaamisen tunnustamista.

Täysin uudistetussa opetussuunnitelmassa on otetty huomioon liiketoiminnan digitalisaatio sekä innovaatiot ja tuotteistaminen

Jos sinulla on liikeidea, voit kehittää sitä jo opintojen aikana. Yritystoiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen antaa parhaat eväät myös pk-yrityksissä työskentelyyn.

Monimuotona tapahtuva opiskelu

Pedagoginen lähestymistapa opinnoille on ns. flipped classroom eli käänteinen luokkahuone-ajatus. Mallissa opiskelu ennen lähijaksoa tapahtuu verkossa ja lähijaksojen aikana voidaan vuorovaikutteisesti käydä läpi tehtyjä tehtäviä ja mahdollisia kohdattuja ongelmia.

Opinnoissa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja lähijaksojen hyödyt. Opiskelu tapahtuu pääosin verkossa, mutta lähiopetuspäiviä on kerran kuussa lauantaisin Seinäjoella.

Mahdollisuus kansainvälistymiseen

Sinulla on mahdollisuus kansainvälistymiseen pk-yrittäjänä! Voit lähteä ulkomaille vaihtoon valitsemalla sinulle sopivan kohteen noin 200 yhteistyökorkeakoulumme joukosta.

Hakeminen koulutukseen

Pk-yrittäjyyden monimuotokoulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Koulutus on haettavana seuraavan kerran syksyn 2018 yhteishaussa.

 

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto 1

Tutustu valinta-perusteisiin 2

Hae tutkintoon Opintopolussa 3

Osallistu valintakokeisiin 4

Ota paikka vastaan SeAMKissa 5

Opintopolku.fi