Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee jatkuvasti osaavaa ja uudistuvaa ja muutoksessa taitavaa työvoimaa. Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon avulla on mahdollista päivittää osaamista johtamisen, kehittämisen ja tutkimisen alueilla ja luoda samalla erinomaisia kontakteja alan toimijoihin. Opintojen aikana on mahdollista saada myös näkymiä alan muihin, kuin itselle tuttuihin alan tehtäviin ja organisaatioihin.

Tule SeAMKiin opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto ja saat uutta osaamista ja uusia näköaloja työhön!

Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK) / Geronomi (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus: 90 op, 2 vuotta

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

  • Laajuus: 90 op, 2 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaaliala -koulutus on haettavana verkkopainotteisena monimuotototeutuksena.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät AMK -opinnot

Opiskelusi SeAMKin sosiaali- ja terveysalan ylemmässä AMK-opinnoissa kohdentuu kolmeen pääteemaan. Nämä teemat ovat sosiaalipalveluiden asiantuntijuus, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä johtaminen.

Kehittäminen jakautuu opinnoissasi kahteen lokeroon, työelämän ja itsesi kehittämiseen. Työsi kehittäminen voi kohdistua esimerkiksi asiakastyön tai palveluorganisaation käytäntöihin. Näihin pyritään SeAMKin sosiaaliopinnoissa kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta.

Itseäsi varten tapahtuva kehittyminen on avainasioita tutkintoa suorittaessasi. Havainnoit ja tunnistat mahdollisia kehitettäviä kohteita ja menetelmiä, joita pääset työelämässä ratkaisemaan. Sovellat myös käytäntöön uusinta kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Opiskelumenetelmät SeAMKissa

Aiempi osaaminen ja kokemus työelämästä ovat keskeisessä roolissa ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissasi. Sinä ja kanssaopiskelijasi tuotte mukananne moniammatillisen osaamisenne. Sinulla onkin oiva mahdollisuus verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa sekä tuoda opiskeluusi omaa näkökulmaa käytännön töistä.

Opiskelusi edellyttää osallistumista Seinäjoella tapahtuvaan lähiopetukseen kahtena päivänä kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi itsenäiset verkko-opintotehtävät edistävät oppimistasi. Teoriaopinnot ja opinnäytetyö muodostavat tiiviin kaksikon, jotka täydentävät toisiaan läpi opintojesi. Opintojasi vahvistetaan lisäksi keskusteluin, ryhmätöin sekä kansainvälisellä opintojaksolla.

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa haettavana olevassa koulutuksessa opinnot toteutetaan verkkopainotteisena monimuoto-opetuksena. Lähiopetuspäivät lukuvuonna 2024–2025 ovat syksyllä 5.–6.9., 10.–11.10., 14.–15.11., 12.–13.12.2024 ja keväällä 13–14.2., 13.–14.3., 10.–11.4., 15.–16.5.2025.

Sosiaalialan kehittämisen tehtäviin

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijoita. Tutkinto-ohjelma soveltuu kaikille sosiaalialan sektoreille. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Hakeminen sosiaalialan ylempään AMK-koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

KARVI Excellence.Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.