Strategia ja laatu

SeAMKin strategia 2015–2020

Seinäjoen ammattikorkeakoulu uudisti strategiansa vuoden 2014 aikana. Sisällössä on huomioitu erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelma 2016, Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimilupahakemus sekä Euroopan Unionin kehittämisstrategia vuodelle 2020. Laadintatyö on sovitettu yhteen maakuntastrategian, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian 2020 sekä Seinäjoen kaupungin strategian laadinnan kanssa.

Tältä sivulta voit lukea SeAMKin missiosta, visiosta ja arvoista. Taustoitamme tällä sivulla arvojamme eli yrittäjähenkisyyttä, kansainvälisyyttä, osaamista ja SeAMK-henkeä. Käsittelemme myös laatupolitiikkamme laatujärjestelmän ja laatukäsikirjan kautta.

SeAMKin strategia 2015-2020
Lue lisää SeAMKin strategiasta vuosille 2015 – 2020.

Painoalat

SeAMK profiloituu yrittäjyyteen ja ruokaan sekä haluaa olla visionsa mukaisesti olla paras korkeakoulu opiskelijalle. SeAMKin painoalat ovat yhtenevät Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian ja maakuntastrategian painoalojen kanssa. SeAMK suuntaa opetus- ja TKI-toimintaansa sekä verkostojansa painoalojen mukaan. Painoalojen sisällä SeAMKin kärkiprofiilit ovat agrobiotalous, teollinen internet pk-yrityksissä, työhyvinvointi sekä kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset.

SeAMKin painoalat: Ruokaratkaisut, Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, Hyvinvointi ja luovuus, Yrittäjyys ja kasvu

 • Ruokaratkaisut
  • Uudet elintarvikeprosessit ja teknoogiat yritysten tukena
  • Informaatioteknologia maa- ja elintarviketalouden tukena
  • Maatilatalouden energiaratkaisut, vähähiilisyys
  • Elintarviketurvallisuus
  • Green care ja maatilamatkailu maatilojen lisäelinkeinona
 • Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  • Teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyvyn, tuottavuuden ja uudistumisen kehittäminen
  • Ketterä teollisuus; digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin käyttöönoton edistäminen
  • Puu- ja korjausrakentaminen; puukerrostalorakentaminen ja puun käyttö korjausrakentamisessa; digitaalisuus rakentamisessa
 • Hyvinvointi ja luovuus
  • Ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen perhetyö
  • Ennakoiva ja voimavaralähtöinen vanhustyö
  • Työelämän laadun kehittäminen erityisesti työhyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta
  • Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Kulttuurista hyvinvointia
 • Yrittäjyys ja kasvu
  • Omistajavaihdokset
  • Kasvuyrittäjyys
  • Yrittäjyysaikomukset ja opiskelijayrittäjyys
  • Liiketoiminnan strateginen kehittäminen
  • Yrittäjyyden ekosysteemien kehittäminen

Painoalojen kärkiprofiilit

SeAMK missio

Seinäjoen ammattikorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä ja tuottaa korkeatasoista soveltavaa tutkimusta hyvinvoinnin ja innovaatioiden edistämiseksi.

SeAMK visio 2020

Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle

SeAMKin arvot

 • Yrittäjähenkisyys

  Asenteemme ja toimintatapamme omassa työssämme ja työyhteisössä ovat yrittäjämäisiä. Toiminnassa nousee esiin arkipäivän rohkeus, luovuus, innovatiivisuus, tuloksellisuus ja uteliaisuus. Toimimme vastuullisesti yhteistyössä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa koulutuksen ja yhteistyön TKI-projektien kautta.

 • Kansainvälisyys

  SeAMK on kansainvälinen korkeakoulu, joka toimii edelläkävijänä alueellaan. Kansainvälisyys on luonteva osa ammattikorkeakoulun toimintaa. Kehitämme monipuolisesti kansainvälisyyttä sekä opetuksessa että TKI-toiminnassa. Edistämme monipuolisesti kansainvälisiä ohjelmia ja vieraskielistä koulutusta. Tutkintomme ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia ja kilpailukykyisiä.

 • Osaaminen

  Olemme asiantuntijoita ja soveltajia. Meillä on ammattitaitoiset, uudistavat toimintatavat ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Luomme ja vahvistamme ilmapiiriä, jossa asiantuntijuutta jaetaan ja uutta kokeillaan. Kannustamme osaajiamme TKI-työhön valituilla profiilialueilla ja hyödynnämme tämän työn tuloksia opetuksessa. Valmistuvat opiskelijat vastaavat osaamisellaan työelämän tarpeisiin.

 • SeAMK-henki

  Arvostamme, kannustamme ja kunnioitamme toisiamme opiskelija- ja työyhteisössä. Huolehdimme henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Toimintatapamme ovat yhtenäiset ja vuorovaikutus on avointa. Otamme vastuun meille annetuista tehtävistä, ympäristöstä ja toiminnan kehittämisestä.

Laatu

SeAMKin laatupolitiikan tavoitteet määrittelee ammattikorkeakoulun hallitus. Laatupolitiikan tavoitteita ovat:

 • Korkeatasoinen opetus ja TKI-toiminta
 • Hyvin työllistyvät ammattitaitoiset työelämän osaajat
 • Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta
 • Tyytyväiset asiakkaat ja sidosryhmien edustajat
 • Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio
 • Taloudellinen tehokkuus ja hyvin toimivat tukipalvelut

Laatujärjestelmä

SeAMKin laatujärjestelmän tehtävänä on tukea laatupolitiikan tavoitteiden saavuttamista selventämällä ja kehittämällä ammattikorkeakoulun yleisiä toimintatapoja, prosesseja ja tulosseurantaa. Laatujärjestelmä perustuu European Foundation for Quality Management – säätiön malliin (EFQM), joka otettiin käyttöön vuonna 2006.

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on auditoinut Seinäjoen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän hyväksytysti vuonna 2009. Auditointi toteutettiin kansainvälisenä ja SeAMK läpäisi kansainvälisen auditoinnin yhtenä ensimmäisistä korkeakouluista Suomessa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointi toteutettiin marraskuussa 2015.

Laatukäsikirja ja laatusivut

SeAMK-prosessit, EFQM-toimintamallit, EFQM-tulosmittarit ja laatuorganisaatio ja laatuvuoden tapahtumat

SeAMKin laatukäsikirjassa esitellään laatupolitiikan tavoitteet ja EFQM-laatukehyksen perusteet. Lisäksi laatukäsikirja sisältää 24 toimintamallikuvausta, 24 prosessikarttaa ja 25 tulosmittaria. Laatukäsikirja kertoo henkilökunnalle, opiskelijoille ja sidosryhmille ammattikorkeakoulun keskeisistä toimintatavoista ja tuloksista opetuksen, TKI-toiminnan ja tukipalveluiden alueella helposti ymmärrettävässä muodossa. Laatukäsikirjan ohella laadunhallintaa koskeva avaininformaatio on henkilöstön ja opiskelijoiden saatavilla ammattikorkeakoulun laatusivuilla.

Lisätietoja SeAMKin laadusta

Vesa Vuolio

Laatupäällikkö

Vesa.Vuolio(a)seamk.fi

+358 40 830 4252