Strategia ja laatu | SeAMK.fi

Strategia ja laatu

SeAMKin strategia 2020-2024 (2030)

Seinäjoen ammattikorkeakoulun uusi strategia vuosille 2020-24 kantaa työnimeä Kokoaan suurempi ja entistä verkottuneempi SeAMK. Tämä tarkoittaa, että SeAMK haluaa jatkossa ensinnäkin kasvaa, olla kokoonsa nähden entistä vaikuttavampi ja tuloksekkaampi ja toisaalta strategisiin päämääriin pyritään entistä tiiviimmällä yhteistyöllä sekä alueen yritysten ja yhteisöjen että kumppanikorkeakoulujen kanssa.

SeAMKin strategiadokumentin 2020-2024 kansikuva, jossa lukee Kokoaan suurempi ja entistä verkottuneempi SeAMK.

SeAMK missio

SeAMKin missiona on osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvattaminen.

SeAMK visio 2030

Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle.

SeAMKin arvot

 • Yrittäjähenkisyys

  Etsimme uutta ja kokeilemme rohkeasti, meillä on lupa epäonnistua kokeilussa, mutta emme anna periksi. Meillä on tekemisen meininki. Olemme palvelualttiita ja toimimme tuloksellisesti.

 • Kansainvälisyys

  Tarjoamme opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuden kansainvälistymiseen ja edistämme kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Kansainvälistämme maakuntaa.

 • SeAMK-henki

  Teemme asioita yhdessä, arvostamme toisiamme ja välitämme toisistamme. Toimimme avoimesti ja vuorovaikutuksellisesti. Iloitsemme yhdessä menestyksestä. Olemme ylpeitä osaamisestamme ja ammattikorkeakoulustamme.

 • Vastuullisuus

  Kannamme vastuuta opiskelijoiden ammattitaidosta ja työllistymisestä sekä maakunnan menestyksestä. Välitämme yhteisestä hyvinvoinnista ja ympäristöstä. Vastaamme jokainen tekemisestämme ja rohkaisemme opiskelijoita vastuun ottamiseen. Kehitämme osaamistamme ja jaamme tietoa muille.

Painoalat

SeAMK profiloituu yrittäjyyteen ja ruokaan sekä haluaa visionsa mukaisesti olla paras korkeakoulu opiskelijalle. SeAMKin painoalat ovat yhtenevät Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian ja maakuntastrategian painoalojen kanssa. SeAMK suuntaa opetus- ja TKI-toimintaansa sekä verkostojansa painoalojen mukaan. Painoalojen sisällä SeAMKin vahvuusalat ovat ruokaturvallisuus, digitaalinen valmistus ja teollinen internet, hyvinvointiteknologia sekä kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset.

 

SeAMKin painoalat.

 • Kestävät ruokaratkaisut
  • Ruokaturvallisuus
  • Ravitsemus
  • Kestävät ruoantuotantomenetelmät ja -palvelut
  • Maatalouden ja ruoka-alan yritystalous

  Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Taru Mäki
  puh. 040 830 4105
  taru.maki(at)seamk.fi

 • Älykkäät teknologiat
  • Digitaalinen valmistus ja teollinen internet
  • Digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH)
  • Digital Factoryn Akatemia
  • Teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyky, tuottavuus ja uudistuminen

  Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Jukka Mattila
  puh. 040 8300 379
  jukka.mattila(at)seamk.fi

 • Hyvinvointi ja luovuus
  • Hyvinvointiteknologia
  • Työelämän laadun kehittäminen erityisesti työhyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta
  • Ennakoiva ja voimavaralähtöinen vanhustyö
  • Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut

  Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Tanja Hautala
  puh. 040 830 4030
  tanja.hautala(at)seamk.fi

 • Yrittäjyys ja kasvu
  • Kasvuyrittäjyys
  • Omistajanvaihdokset
  • Yrittäjyysaikomukset ja opiskelijayrittäjyys
  • Liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja kiertotalous
  • Matkailuliiketoiminnan kehittäminen

  Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Pauliina Talvitie
  puh. 040 830 2382
  pauliina.talvitie(at)seamk.fi

SeAMKin vahvuusalat painoalojen sisällä

SeAMKin vahvuusalat: ruokaturvallisuus, digtaalinen valmistus ja teollinen internet, hyvinvointiteknologia, kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset sekä nousevana alana kiertotalous ja kestävyys.

Näiden vahvuusalojen tutkimusta ja kehittämistä tehdään yhdeksässä tutkimusryhmässä. Tutustu tutkimusryhmiimme täällä »

Laatu

Seinäjoen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on saanut hyväksynnän ja laatuleiman Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) järjestämässä kansainvälisessä auditoinnissa vuosina 2016 ja 2022. Uusimman auditointiraportin löydät täältä (pdf).

SeAMKin laatujärjestelmän auditointi on dokumentoitu Korkeakoulujen auditointirekisterissä.

Lisäksi Karvi myönsi SeAMKille toukokuussa 2022 korkeakoulutuksen Excellence-laatuleiman. Excellence-laatuleiman myönnetään yhdelle auditoiduista korkeakouluista poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Karvin tiedotteen palkinnosta ja sen myöntämisperusteista löydät täältä.

Karvi auditoitu, Karvi excellence.

Laatupolitiikka

SeAMKin laatupolitiikan tavoitteet määrittelee ammattikorkeakoulun hallitus. Laatupolitiikan tavoitteita ovat:

 • Korkeatasoinen opetus ja TKI-toiminta
 • Hyvin työllistyvät ammattitaitoiset työelämän osaajat
 • Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta
 • Tyytyväiset asiakkaat ja sidosryhmien edustajat
 • Opetuksen ja TKI-toiminnan toisiaan tukeva vuorovaikutus
 • Taloudellinen tehokkuus ja hyvin toimivat tukipalvelut

Laatujärjestelmä

SeAMKin laatujärjestelmän kehyksenä toimii PDCA-malli, jota voidaan luonnehtia klassiseksi ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen menetelmäksi. Mallissa organisaation kehittämistyön kokonaisuus kuvataan ympyränä, joka jakaantuu suunnittelun (Plan), toteutuksen (Do), seurannan (Check) ja kehittämisen (Act) osatoimintoihin.

PDCA-mallissa organisaation kehittämistyön kokonaisuus kuvataan ympyränä, joka jakaantuu suunnittelun (Plan), toteutuksen (Do), seurannan (Check) ja kehittämisen (Act) osatoimintoihin.
PDCA-mallin kehittämisympyrä.

SeAMKin laatujärjestelmän kuvauksessa PDCA-malliin tukeudutaan toiminnanohjauksen ja laatutyön päätoimintojen ryhmittäjänä ja kuvauksen jäsentäjänä. PDCA-mallin toimintakuvausten ohella muita laatujärjestelmän osia ovat visuaaliseen muotoon puetut prosessikuvaukset (tekstikuvaukset ja prosessikartat), prosesseja tukevat säännöt ja ohjeet sekä tulosmittarit.

Lisätietoja SeAMKin laadusta

Vesa Vuolio

Laatupäällikkö

sähköposti

Vesa.Vuolio(a)seamk.fi

puhelin

+358408304252

(Verkkosivulla on ei-saavutettavia tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF). Pyrimme saattamaan tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian.)