Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija | SeAMK.fi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Ikääntyvien määrä Suomessa ja maailmanlaajuisesti kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina. Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee uusia osaajia, joilla on laaja-alaiset valmiudet kehittää, johtaa ja uudistaa vanhustyötä ja rakentaa ikäystävällistä yhteiskuntaa.

Tule SeAMKiin opiskelemaan uusi sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kehity monipuoliseksi ikääntymisen asiantuntijaksi ja suuntaa uralle, jossa uusien osaajien tarve on suuri ja työllistymismahdollisuudet ovat laaja-alaiset!

Tutkintonimike: fysioterapeutti (ylempi AMK) / geronomi (ylempi AMK) / sairaanhoitaja (ylempi AMK) / sosionomi (ylempi AMK) / terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus: 90 op, 1,5–3 vuotta

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on toistamiseen Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2021 tuloksissa. AMK-tutkintoon valmistuneiden mielestä SeAMK on paras paikka opiskella. Lisäksi SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opiskelun tukipalvelut, parhaimmat oppimisympäristöt sekä parhaat palaute- ja arviointikäytännöt ja työelämäyhteydet. Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

  • Laajuus: 90 op, 3 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 39

Ikääntymisen asiantuntija –yAMK opinnot

Ikääntymisen asiantuntija -yAMK-opintosi rakentuvat ikääntymisen yhteiskunnallisiin näkökulmiin sekä sosiaali- ja terveysalan näkökulmiin liittyvistä teemoista. Opintojen aikana perehdyt muun muassa ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen, ikääntyvien monialaiseen hyvinvoinnin tukemiseen, aivoterveyden edistämiseen sekä erilaisissa vanhustyön ympäristöissä tapahtuvan johtamis- ja esimiestyön kehittämiseen. Opit hyödyntämään uusinta gerontologista tutkimustietoa ja soveltamaan sitä vanhustyön toimintaympäristöissä. Vapaavalintaisten opintojen ja opinnäytetyön kautta voit suunnata osaamistasi haluamaasi ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyvään erityiskysymykseen tai syventää esimies- ja johtamisosaamistasi.

Ylempi korkeakoulututkinto työn ohessa

SeAMKissa haluamme sinun voivan panostaa yAMK-opintoihisi mahdollisimman hyvin työn ohessa. Opiskelusi Ikääntymisen asiantuntija -opinnoissa sisältää noin kaksi lähiopiskelupäivää kuukaudessa. Lähipäivinä opetus järjestetään Seinäjoella. Hyödynnämme laajasti myös etäopiskelun ja etäyhteyksien mahdollisuuksia. Opintoihin kuuluu paljon itsenäisiä tehtäviä ja verkko-opetusta. Osa kursseista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina.  Aikaisempien yAMK-/maisteritasoisten opintojen perusteella voi hakea harkinnanvaraista opintojen hyväksilukua.

Ylemmän AMK-tutkinnon hyödyt työelämään

SeAMKista Ikääntymisen asiantuntijaksi valmistumisen jälkeen sinulla on valmiudet toimia erilaisissa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Olet saanut laaja-alaisen koulutuksen, joka mahdollistaa toimimisen ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyvissä asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Myös yrittäjyys on yksi mahdollisuus ja vapaavalintaisten opintojen kautta voit halutessasi vahvistaa yrittäjyysvalmiuksiasi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Koulutus antaa hakukelpoisuuden alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.