Master of Business Administration, International Business Management

Työelämälähtöinen MBA-tutkinto on tarjolla juuri sinua varten, joka haluat laajentaa omia vahvuuksiasi asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tutkinnon myötä ammennat kokemusta kehittämistyöstä ja kansainvälisistä toimintaympäristöistä.

Kansainvälinen liiketoiminnan MBA-tutkinto tarjoaa sinulle mahdollisuudet suorittaa ylempi korkeakoulututkinto työn ohessa. Pääset myös hyödyntämään omia kokemuksia ja tietojasi työelämästä sekä kehittämään omaa asiantuntijuuttasi.

Tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration (MBA). Se tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Lisätietoa koulutuksesta on englanninkielisellä tutkinto-ohjelmasivulla Master of Business Administration, International Business Management.

Tutkinonimike: Master of Business Administration (MBA)
Tutkinnon laajuus: 90 op, 2 vuotta

  • Kevään ensimmäinen yhteishaku
  • Tutkinto: Master of Business Administration, International Business Management

  • Laajuus: 90 op, 2 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

  • Hakuaika: 03.01.– 17.01.2024

  • Valintakoe 09.03.2024 - 10.03.2024 (Hakija osallistuu vain yhtenä päivänä.)

  • Lue hakufaktat

Hakeminen MBA-tutkintoon

Lue lisää englanninkieliseltä How to Apply | SeAMK -sivulta.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

Three students sitting in an auditorium.

MBA-tutkinnon opinnot

Tutkinto tarjoaa uusia ajattelu- ja toimintamalleja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen opinnoista. Opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintoja oman kiinnostuksensa mukaan joko kansainväliseen markkinointiin tai projektijohtamiseen. Opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö, jonka kohteena on joko opiskelijan oma työnantajaorganisaatio tai muuhun käytännön työelämätaho.

Degree Programme in International Business Management -tutkinto-ohjelman kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat Aschaffenburg University of Applied Sciences Saksassa sekä University of Missouri – St. Louis Yhdysvalloissa. Yhteistyöhön kuuluvat mm. yhteisesti järjestettävät Global Master School -intensiivijaksot ja kansainväliset vierailijaluennot.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto saksalaisessa Aschaffenburgin ammattikorkeakoulussa.

MBA-tutkinnon suoritustapa

Koulutus järjestetään verkkopainotteisena monimuotototeutuksena. Lähiopetusta järjestetään SeAMKin kampuksella Seinäjoella joka toinen viikko perjantaisin ja lauantaisin. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Opetuskieli on englanti.

(Ylläolevaan videoon voi valita englannin- tai suomenkielisen tekstityksen.)

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

KARVI Excellence.Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.