Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka | SeAMK

Insinööri (AMK),
Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikan insinööri on keskeinen osaaja yhteiskunnan eri alojen kuten muun muassa teollisuuden ja liikenteen kehityksessä. Koulutuksessamme voit suuntautua mieltymyksesi mukaan joko koneautomaatioon tai sähköautomaatioon.

Palkitut Suomen kärkipään laboratoriomme mahdollistavat käytännönläheisen oppimisen ja teoreettisen tiedon yhdistämisen käytännön työelämän taidoiksi. Maailma on sinulle avoin, sillä tarjoamme loistavan väylän kansainvälistyä insinööriopinnoissa. Automaatiotekniikan opinnoissa sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto, jolloin saat kansainvälisen kokemuksen lisäksi samalla kaksi tutkintoa yhdellä kertaa!

Opiskelijat antoivat parhaimmat pisteet SeAMKin insinöörikoulutukselle automaatiotekniikan alalla. (Lähde: valtakunnallinen avop-kysely 2017. Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään 2020 toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Insinööri (AMK)

  • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 60

Automaatiotekniikan insinöörin opinnot

Koneautomaatiossa opit automaattisen koneen tai tuotantolinjan suunnittelun, ohjelmoinnin, simuloinnin ja valmistuksen periaatteet. Sähköautomaatiossa keskityt sähkö- ja automaatiosuunnitteluun, ohjelmointiin ja simulointiin.

SeAMKista valmistuva automaatioinsinööri saa työssään aikaan pysyvää vaikutusta, joka tehostaa ja kehittää toimintaa työelämässä. Haluamme tarjota opiskelijoillemme mahdollisuuden omaksua itselleen kilpailuvaltti teollisuuden tuotantoprosessien tehokkuudesta ja joustavuudesta.

Teollisen internetin ohjelmistoa.

Automaatiotekniikan opiskelumenetelmät

Koulutuksemme on käytännönläheistä ja teet tiiviissä yhteistyössä tosielämän projekteja yhdessä teknologiateollisuuden kanssa. Palkitun teollisen internetin laboratorio SeAMK Digital Factoryn ja käytössä olevan virtuaalitekniikan avulla olemme teollisuuden trendien etulinjassa. Laadukkaissa oppimisympäristöissä pääset yhdistämään automaatiotekniikan, tietotekniikan ja konetekniikan insinöörikoulutuksen osaamistasi soveltavaan tutkimukseen ja yrityspalveluihin.

Virtuaaliluolassa SP-stadionin 3D-mallinnus.

Kansainvälinen automaatioinsinööri

Eteläinen Saksa ja Baijerin osavaltiossa sijaitseva Aschaffenburg tarjoavat kolmannelle opintovuodelle vaihtoehtoisen ympäristön Seinäjoen lakeuksille. Kolmantena opiskeluvuotenasi voit valita, jatkatko normaalisti opintojasi SeAMKissa vai pyritkö yhdeksi lukuvuodeksi Hochschule Aschaffenburgiin. Sinulla on mahdollisuus suorittaa Saksassa kaksoistutkinto englannin kielellä, jolloin saat valmistuttuasi sekä suomalaisen että saksalaisen insinööritutkinnon. Suoritat näin kaksi tutkintoa samoilla opinnoilla ja saat suuren kilpailuvaltin työmarkkinoille!

Automaatiotekniikan insinööriksi työn ohessa

SeAMK tarjoaa myös työelämässä oleville ja osaamistaan kehittäville mahdollisuuden opiskella automaatiotekniikan insinööriksi. Tässä monimuotona tapahtuvassa opetuksessa lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltana ja perjantaina sekä joka toinen lauantai. Päiväopetuksen tavoin myös monimuoto-opiskelijoilla on käytössään huippuluokan laboratoriot. Opetuksessa voidaan käyttää myös verkko-opetusta yhtenä opiskelumenetelmänä.

Monimuoto-opintoihin pyrkiessäsi huomioimme aiemmat ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintosi. SeAMKissa hyväksymme myös toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun aikuisten tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen valintakoetuloksen, mikäli koulutus kuuluu samaan valintakoeryhmään.

Automaatiotekniikan insinööri työelämässä

Seinäjoen automaatiotekniikan insinöörin opinnot valmentavat opiskelijamme siirtymään asiantuntijaksi työelämän palvelukseen. Jatkuvasti muovautuva työelämä digitalisoitumisineen tarjoaa mahdollisuuksia näyttää osaamistaan koneiden, tuotantolinjojen ja ohjausjärjestelmien ohjelmoinnin, myynnin ja oston parissa. Koulutuksemme on lähettänyt maailmalle ja yrittäjyyteen monipuolisen asiantuntijajoukon.

Lue artikkeli “Seinäjoki University of Applied Sciences partners with Siemens and IDEAL PLM to help add value for manufacturers while training the future workforce” »

Hakeminen automaatioinsinöörin koulutukseen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto 1

Tutustu valinta-perusteisiin 2

Hae tutkintoon Opintopolussa 3

Osallistu valintakokeisiin 4

Ota paikka vastaan SeAMKissa 5