Restonomi (AMK) | SeAMK.fi

Restonomi (AMK)

Restonomi (AMK) – ravinnosta ruokaelämys käytännönläheisesti

Restonomi osaa tehdä ravinnosta ruokaelämyksen, asiakkaiden tarpeet huomioiden. SeAMKin restonomiopiskelijoiden käytössä on opetusravintola Prikka, jossa teoria voidaan yhdistää käytännöksi. Testaat ja sovellat oppimaasi myös työelämälähtöisissä kehittämistehtävissä.

Valmistuttuasi ravitsemisalan ammattilaiseksi osaat luoda ruokailijalle mieleen jäävän makuelämyksen. Hallitset tuotteiden ravitsemuslaadun ja hygienian, palveluprosessien johtamisen sekä tuloksellisen ja vastuullisen liiketoiminnan.

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. AMK-tutkintoon valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opintojen sisällöt ja oppimisympäristöt sekä parhaimmat opiskelun tukipalvelut ja työelämäyhteydet. Kansainvälisyyden, työelämäneuvonnan, harjoittelun ja opinnäytetyön osa-alueilla SeAMK ylsi toiselle sijalle. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Paras restonomikoulutus

SeAMKin restonomikoulutus sai valtakunnallisen AVOP-kyselyn vertailussa parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

Hae Restonomi (AMK) -koulutukseen syksyn lisähaussa ja voit päästä aloittamaan opinnot jo tammikuussa 2024. Lisähaussa haettavana verkkopainotteinen monimuotototeutus.

 • Syksyn lisähaku
 • Kevään toinen yhteishaku
 • Tutkinto: Restonomi (AMK)

 • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

 • Aloituspaikat:

  • Monimuotototeutus: 15

 • Hakuaika: 30.11.– 07.12.2023

 • Valintakoe 11.12.2023

 • Opintojen aloitus: 08.01.2024

 • Lue hakufaktat

 • Tutkinto: Restonomi (AMK)

 • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

 • Aloituspaikat:

  • Päivätoteutus: 25

Restonomi-opinnot verkkopainotteisesti

Syksyn 2023 yhteishaussa sekä SeAMKin lisähaussa valittavilla opiskelijoilla opinnot alkavat tammikuussa ma-ke 8.-10.1.2024. Verkkopainotteisessa monimuoto-opiskelussa itsenäinen opiskelu vuorottelee muutaman viikon välein torstaista lauantaihin toteutettavien opetusjaksojen kanssa. Opetusjaksoilla kaikki luento-opetus on verkossa. On kuitenkin suositeltavaa olla paikalla ma-ti 8.-9.1.2024. Lisäksi läsnäoloa keväällä 2024 vaatii mikrobiologian harjoitustyöt viikolla 16 tai 19. Kevätlukukauden muut opetusjaksot (verkossa) ovat torstaista lauantaihin viikoilla 4, 7, 10, 14, 17 ja 19.

Monimuotoryhmien opiskelu on tietyin edellytyksin mahdollista kokonaan etäopiskeluna. Monimuotoryhmien luento-opetus toteutetaan etäluentoina. Mikäli opiskelijalla ei ole soveltuvaa työpaikkaa (ks. alla), erilaiset käytännön projektit vaativat osallistumista harjoitustöihin. Lukujärjestykseen varatut etäluennot edellyttävät opiskelijalta aktiivista osallistumista, joten niitä varten tulee varata ihan oma, työstä vapaa aikansa. Näiden jaksojen välissä on itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua.

Monimuoto-opiskelijalla on mahdollista suorittaa restonomin tutkinto kokonaan etäopiskeluna, mikäli hänellä on useamman vuoden työkokemus alalta ja alan ammatillinen tutkinto. Lisäksi työpaikalta edellytetään:

 • työnantaja sitoutuu mahdollistamaan opinnollistamisen. Se tarkoittaa, että työssäsi on mahdollisuus perehtyä opintojaksolla käsiteltäviin sisältöihin ja että hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osallistut mahdollisesti myös opintojakson etäluennoille.
 • valmistuskeittiö (keskuskeittiö, muu suurkeittiö tai ravintola) tai työkokemusta nykyaikaisesta ammattikeittiöstä
 • syventävien opintojen sisältöön sopiva työpaikka
 • mahdollista tehdä mm. tuotekehitystä, ruokalistasuunnittelua, laatuun ja omavalvontaan liittyviä projekteja, palveluiden kehittämistä, ravitsemukseen liittyviä projekteja (opintojen sisältö riippuu opiskelijan tekemistä valinnoista)
 • mahdolliset harjoittelut voi tehdä omalla työpaikalla tai jossain toisessa kohteessa/organisaatiossa

Mahdollisesti opintojen aikana on joitakin yksittäisiä kontaktipäiviä (1-2 päivää kerralla).

Erillishakujen (esim. avoimen väylä, siirtohaku) kautta valittujen opiskelijoiden monimuoto-opetus toteutuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opiskele monipuolisesti restonomiksi

SeAMKissa restonomeilla on kaikilla yhteiset perusopinnot, joihin sisältyy urasuunnittelua, viestinnäntaitojen opettelua ja yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistöiden perusteita. Tietoja ja taitoja tullaan syventämään valinnaisilla ammatillisilla ja vaihtoehtoisilla opinnoilla.

Yhteisten opintojen (20 opintopistettä) lisäksi koulutukseen sisältyy yhteensä 140 opintopistettä ammatillisia Restonomin ydinosaaminen -opintoja ja 50 opintopistettä vaihtoehtoisia opintoja. Vaihtoehtoisia opintoja voit valita mm. seuraavista kokonaisuuksista: kehittyvät ruokapalvelut, hyvinvointia ja terveyttä ruoasta ja elämykselliset matkailupalvelut. Harjoittelua on yhteensä 30 opintopistettä. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.

SeAMKissa restonomin opinnot ovat monipuoliset. Opintoihin sisältyy esimerkiksi ruokapalveluiden kehittämistä, ruokaketjun toimintaa ja vastuullisuutta, kieliopintoja, palvelutuotannon suunnittelua, asiakaskohtaamista, matkailun tuotekehitystä, ruokakasvatusta sekä lukuisia muita monipuolisia kursseja.

À la carte -annoksen valmistus restonomiopiskelijoiden Prikka-ravintolassa.

Oikeaa käytännön harjoittelua uutta osaamista kasvattaen

SeAMKissa restonomiopiskelijat pääsevät teoriaopetuksen lisäksi harjoittelemaan käytännön tehtäviä jo ensimmäisenä vuotena. SeAMKin opetuksen käytössä olevassa opetusravintola Prikassa tai oman työnantajan valmistuskeittiössä opiskelija pääsee soveltamaan opittua asiaa käytännössä.

Restonomiopinnoissasi otat haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään. Restonomiopiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä agrologi- sekä bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö sisältää yhteisiä projekti- ja tutkimusharjoitustöitä. Opetuksen edistyessä sinulle muodostuu selkeä kokonaiskuva ruokatuotannon ketjusta.

SeAMKissa restonomeilla on kaksi eri työharjoittelua. SeAMK on kansainvälinen korkeakoulu ja kannustamme sinua lähtemään maailmalle kansainväliseen vaihtoon tai työharjoitteluun. Kansainvälistyminen antaa sinulle edun työnhakijana. Omakohtainen tietämys ja kokemus esimerkiksi Espanjan ruoka- ja viinikulttuurista ovat sellaisia asioita, jotka ovat vahvuuksia työtä haettaessa.

Tutkintoon kuuluu opinnäytetyö, jonka aihe usein saadaan työharjoittelupaikasta.

Restonomi työelämässä

SeAMKista valmistuneet opiskelijat työllistyvät niin asiantuntija kuin johtotason työtehtäviin. Moni restonomeistamme on myös perustanut oman yrityksen. Heidän työllistymistään on tukenut monipuolinen opintotarjonta ja yrittäjähenkisyys.

Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) esihenkilö- ja asiantuntijatehtävät. Lisäksi yhä enenevässä määrin työllistävät erilaiset henkilöstövuokraukseen ja matkailu- ja elämysteollisuuteen liittyvät yritykset.

Hakeminen restonomikoulutukseen

SeAMKin restonomikoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.) 

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa