Restonomi (AMK)

Restonomi (AMK) – ravinnosta ruokaelämys käytännönläheisesti

Restonomi osaa tehdä ravinnosta ruokaelämyksen, asiakkaiden tarpeet huomioiden. SeAMKin restonomiopiskelijoiden käytössä on opetusravintola Prikka, jossa teoria voidaan yhdistää käytännöksi. Testaat ja sovellat oppimaasi myös työelämälähtöisissä kehittämistehtävissä.

Valmistuttuasi osaat luoda mieleen jäävän elämyksen. Hallitset tuotteiden ravitsemuslaadun ja hygienian, palveluprosessien johtamisen sekä tuloksellisen ja vastuullisen liiketoiminnan.

Restonomi on moniosaaja, joka toimii asiantuntija- ja johtotehtävissä palvelu- ja ruoka-alojen yrityksissä, elintarviketeollisuudessa ja itsenäisinä yrittäjinä. Restonomin työssä korostuvat mm. palvelumuotoilun, digitalisaation, kansainvälisyyden, ruokakasvatuksen ja viestinnän taidot.

Restonomi (AMK) -koulutus on syksyn yhteishaussa haettavana verkkopainotteisena monimuotototeutuksena.

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Paras restonomikoulutus

SeAMKin restonomikoulutus sai valtakunnallisen AVOP-kyselyn vertailussa parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

 • Kesän lisähaku 1.-7.8.2024
 • Syksyn yhteishaku
 • Tutkinto: Restonomi (AMK)

 • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

 • Aloituspaikat:

  • Päivätoteutus: 15

 • Hakuaika: 01.08.– 07.08.2024

 • Opintojen aloitus: 23.08.2024

 • Lue hakufaktat

 • Tutkinto: Restonomi (AMK)

 • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

 • Aloituspaikat:

  • Monimuotototeutus: 20

Restonomi-opinnot verkkopainotteisesti

Verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa suurin osa opinnoista opiskellaan etänä verkon kautta. Verkko-opetus voi tapahtua etukäteen määriteltynä ajankohtana (etäopetus) tai opiskelija voi opintojaksosta riippuen opiskella verkossa itsenäisesti. Opiskelu verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa edellyttää hyvää ajankäytön hallintaa, itseohjautuvuutta ja valmiutta itsenäiseen opiskeluun. Etäopetus edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista, joten sille tulee varata oma aikansa. Lukujärjestykseen merkittyä opetusta järjestetään torstaista lauantaihin muutaman viikon välein. Näiden jaksojen välissä on itsenäistä opiskelua. Lisäksi opintoihin sisältyy työharjoittelua.

Monimuoto-opintojen toteutukseen vaikuttaa opiskelijan yksilöllinen tilanne ja aiempi osaaminen. Monimuoto-opinnot mahdollistavat uuden alan opiskelun tai alan vaihtamisen. Tutkinto on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna, mikäli opiskelijalla on alan ammatillinen koulutus ja työpaikka. Mikäli ei ole aikasempaa osaamista tai alan työpaikkaa, tarjoamme mahdollisuuden suorittaa käytännönläheiset opinnot SeAMKin opetusravintola Prikassa ja muissa SeAMKin laboratorioissa sekä alan yhteistyöyritysten työelämäprojekteissa. Tarkempia tietoja saa opinto-ohjaajalta.

Tammikuussa 2025 aloittavalla restonomiryhmällä opetus alkaa viikolla 2 (7.-9.1.2025), jolloin aloittavan opiskelijan oletetaan olevan läsnä. Muut kevään 2025 opetusjaksot ovat torstaista lauantaihin viikoilla 6, 10, 14 ja 17.

Erillishakujen (esim. avoimen väylä, siirtohaku) kautta valittujen opiskelijoiden monimuoto-opetus toteutuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opiskele monipuolisesti restonomiksi

SeAMKissa restonomeilla on kaikilla yhteiset perusopinnot, joihin sisältyy urasuunnittelua, viestinnäntaitojen opettelua ja yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistöiden perusteita. Tietoja ja taitoja tullaan syventämään valinnaisilla ammatillisilla ja vaihtoehtoisilla opinnoilla.

Yhteisten perusopintojen (15 opintopistettä) lisäksi koulutukseen sisältyy yhteensä 100 opintopistettä ammattiopintoja ja 40 opintopistettä valinnaisia ammattiopintoja. Vaihtoehtoisia opintoja voit valita mm. seuraavista kokonaisuuksista: kehittyvät ruokapalvelut, hyvinvointia ja terveyttä ruoasta ja elämykselliset matkailupalvelut. Harjoittelua on yhteensä 30 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Lisäksi  10 opintopistettä vapaavalittavia.  Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.

SeAMKissa restonomin opinnot ovat monipuoliset. Opintoihin sisältyy esimerkiksi ruokapalveluiden kehittämistä, ruokaketjun toimintaa ja vastuullisuutta, kieliopintoja, palvelutuotannon suunnittelua, asiakaskohtaamista, matkailun tuotekehitystä, ruokakasvatusta sekä lukuisia muita monipuolisia kursseja.

À la carte -annoksen valmistus restonomiopiskelijoiden Prikka-ravintolassa.

Oikeaa käytännön harjoittelua uutta osaamista kasvattaen

SeAMKissa restonomiopiskelijat pääsevät teoriaopetuksen lisäksi harjoittelemaan käytännön tehtäviä jo ensimmäisenä vuotena. SeAMKin opetuksen käytössä olevassa opetusravintola Prikassa tai oman työnantajan valmistuskeittiössä opiskelija pääsee soveltamaan opittua asiaa käytännössä.

Restonomiopinnoissasi otat haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään. Restonomiopiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä agrologi- sekä bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö sisältää yhteisiä projekti- ja tutkimusharjoitustöitä. Opetuksen edistyessä sinulle muodostuu selkeä kokonaiskuva ruokatuotannon ketjusta.

SeAMKissa restonomeilla on kaksi eri työharjoittelua. SeAMK on kansainvälinen korkeakoulu ja kannustamme sinua lähtemään maailmalle kansainväliseen vaihtoon tai työharjoitteluun. Kansainvälistyminen antaa sinulle edun työnhakijana. Omakohtainen tietämys ja kokemus esimerkiksi Espanjan ruoka- ja viinikulttuurista ovat sellaisia asioita, jotka ovat vahvuuksia työtä haettaessa.

Tutkintoon kuuluu opinnäytetyö, jonka aihe usein saadaan työharjoittelupaikasta.

Restonomi työelämässä

SeAMKista valmistuneet opiskelijat työllistyvät niin asiantuntija- kuin johtotason työtehtäviin. Moni restonomeistamme on myös perustanut oman yrityksen. Heidän työllistymistään on tukenut monipuolinen opintotarjonta ja yrittäjähenkisyys.

Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) asiantuntija- ja johtotehtävät. SeAMKista valmistuneita restonomeja työskentelee myös henkilöstörekrytoinnin, matkailu- ja elämysteollisuuden, kuluttajapalvelun, myynnin ja tuotekehityksen tehtävissä.

Hakeminen restonomikoulutukseen

SeAMKin restonomikoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.) 

Näin haet SeAMKiin