Opiskelijayhteistyö | SeAMK

Opiskelijayhteistyö

SeAMKin opiskelijat ovat jatkuvassa ja monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. He tekevät yrityksille, yhdistyksille ja julkiselle sektorille opinnäytetöitä, ovat harjoittelussa tai työskentelevät projekteissa. Jokaiselle opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö, eli päättötyö, sekä vähintään yksi harjoittelujakso. Nämä osat opinnoistaan opiskelijat tekevät jossakin alansa yrityksessä tai organisaatiossa. Olisiko teidän yrityksessänne tarvetta saada opiskelijaa tekijäksi?

Opinnäytetyöt

SeAMKissa opinnäytetyöt toteutetaan lähes poikkeuksetta yhteistyössä työelämän kanssa. Yritykset, organisaatiot ja yhdistykset ovat saaneet opinnäytetöiden kautta muun muassa selvityksiä, tutkimuksia, suunnitelmia sekä kartoituksia. Opinnäytetyöt ovat tuoneet yrityksille ja alalle uutta tietoa ja osaamista. Opiskelijat vuorostaan saavat tilaisuuden soveltaa opintojensa aikana hankkimiaan tietoja käytännön tehtävissä.

Harjoittelut

Harjoittelussa työnantaja saa käyttöönsä osaajan, joka tuo mukanaan tuoretta tietoa korkeakoulumaailmasta. Kun opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kulttuureihin todellisessa työympäristössä, syntyy parhaimmillaan onnistunut dialogi yrittäjän ja opiskelijan välille. Harjoittelu antaa työnantajalle myös mahdollisuuden rekrytoida uusia työntekijöitä.

Kansainvälisyys

SeAMK tarjoaa yrityksille myös kansainvälisiä palveluita. Englanninkielisiä tutkintoja suorittavat opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä muita vieraskielisiä opintoja suorittavat opiskelijat tuovat arvokasta kansainvälistä näkökulmaa. Yritykset, yhdistykset ja muut organisaatiot saavat heidän kauttaan kansainvälisiä näkökulmia esimerkiksi harjoittelujen ja projektien kautta.

Opiskelijat työelämäprojekteissa

Projekteissa SeAMKin opiskelijat voivat soveltaa oppimaansa ja tuottaa uutta tietoa kehittäen itseään. Projektit toteutetaan yhteistyössä SeAMKin sekä yritysten tai muiden organisaatioiden kanssa. Ne tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden ratkaista tosielämään pohjautuvia ongelmia ja tilanteita.

SeAMKPro ja Projektipaja ovat esimerkkejä tavoista, joilla opiskelijat pääsevät työskentelemään projektien parissa. Näissä opiskelijaryhmät suorittavat osan tutkinnostaan projekteissa oppien ja samalla osaamistaan kartuttaen. Lisäksi SeAMKissa on yksittäisiä kursseja, joissa opiskelijat laativat räätälöityjä harjoitustöitä toimeksiantajan kanssa.

Ota yhteyttä ja lähde toimeksiantajaksi!

SeAMKProssa työelämä ja opiskelijat kohtaavat

SeAMKPro-projektiopinnoissa ratkotaan aitoja työelämän haasteita. Eri alojen opiskelijoista koostuvat pienet ryhmät työstävät yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiantoja yhdessä analysoiden, innovoiden ja kokeillen. SeAMKProssa työskentely kehittää opiskelijoiden projektiosaamista ja ongelmanratkaisutaitoja ja antaa osallistujille tärkeitä valmiuksia myös tulevaan työelämään.

Toimeksiantajille SeAMKPro avaa ikkunan ammattikorkeakouluopiskelijoiden monipuoliseen osaamiseen ja tarjoaa apua yritysten ja muiden organisaatioiden ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin. Toimeksiannot voivat olla esimerkiksi yrityksen palveluiden tai markkinointiviestinnän kehittämistä tai pienimuotoisten tutkimusten, kartoitusten tai selvitysten tekemistä. Toimeksiantajana voivat toimia niin yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot kuin erilaiset yhdistyksetkin.

Lisätietoja SeAMKProsta ja muista opiskelijaprojekteista

Vaaleahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla hieman vinosti kameraan.

Sirkku Uusimäki

Asiantuntija, yrityspalvelut

sähköposti

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304253

SeAMK Innovaatioviikko

SeAMK Innovaatioviikolla opiskelijat ratkovat monialaisissa ryhmissä yritysten ja organisaatioiden todellisia kehittämishaasteita. SeAMK Innovaatioviikolle osallistuvat ensimmäisen vuoden opiskelijat kaikilta SeAMKin koulutusaloilta.

Opintojaksolla hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä, joissa keskeistä on asiakas- ja käyttäjälähtöisyys. Käytännössä opiskelijat työskentelevät viikon aikana noin kymmenessä monialaisessa ryhmässä yritysten toimeksiantojen parissa. Jokaisen ryhmän työtä ohjaavat valmentajat, jotka kuuluvat SeAMKin henkilökuntaan. Kukin opiskelijaryhmä ideoi ja konseptoi yhtä kehittämishaastetta.

SeAMK Innovaatioviikko järjestetään vuosittain maaliskuussa, viikolla 11. Viikon työskentely alkaa maanantaina ja loppuu saman viikon perjantaina, jolloin opiskelijatiimien tulokset esitetään toimeksiantajille. Kunkin toimeksiannon parissa työskentelee noin 60 – 70 opiskelijaa ja työskentelyn tuloksena on 10-12 kpl ratkaisuehdotusta eli konseptia.

Jos haluat yrityksesi tai organisaatiosi mukaan SeAMK Innovaatioviikolle, otathan yhteyttä!

Lisätietoja SeAMK Innovaatioviikosta

Vaaleahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla hieman vinosti kameraan.

Sirkku Uusimäki

Asiantuntija, yrityspalvelut

sähköposti

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304253

Projektipaja

Kuvio SeAMK Projektipajan toiminnasta.

SeAMK Projektipaja® on SeAMK Tekniikan koulutuskonsepti. Opiskelijat ratkovat yritysten tuotannonkehitys- ja tuotekehitysprojekteja. Projektipajassa opiskelijat oppivat teoriaa ja käytäntöä yrityslähtöisissä projekteissa.

SeAMK Projektipaja® kehitetty teknologiateollisuutta palvelevan, yrityslähtöisen insinöörikoulutuksen tarpeisiin. Projektipajaan on lukuvuosittain osallistunut keskimäärin 120 opiskelijaa ja he ovat toteuttaneet 30 projektia 20 yritykselle.

Lisätietoa SeAMK Projektipajasta®

SeAMK placeholder kuva

Kimmo Kitinoja

Lehtori

sähköposti

Kimmo.Kitinoja(a)seamk.fi

puhelin

+358408302150

Virtuaaliyritystoiminta

Liiketalouden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat osallistuvat Virtuaaliyritystoimintaan vuoden ajan. Toiminnan aikana opiskelijat perustavat virtuaaliyritykset, tosin tavara ja oikea raha eivät vaihda omistajaa. Tavoitteena on saada tekemisen kautta kokonaiskuva yrityksen toiminnasta ja peilata perusopintoja käytäntöön.

Virtuaaliyritysten tueksi etsitään ns. kummiyrityksiä, joiden kautta virtuaalisen yrityksen toimintaa voidaan peilata todellisuuteen. Kummiyritykset voivat halutessaan tilata omilta virtuaaliyrityksiltään pieniä toimeksiantoja.

Lisätietoa Virtuaaliyritystoiminnasta

Kristiina Mutka-Vierula

Lehtori

sähköposti

Kristiina.Mutka-Vierula(a)seamk.fi

puhelin

+358408304204

Sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelu

Kaikkiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opintoihin sisältyy  tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön harjoittelujakso (TKI-harjoittelu). Sen aikana opiskelijat voivat  osallistua kehittämis- ja laatutyöprosesseihin, suunnitella ja toteuttaa tiedonkeruuta, analysoida tietoa tai valmistella ja koordinoida erilaisia tapahtumia.

TKI-harjoittelulle nimetään ammattikorkeakoulusta ohjaava opettaja, joka varmistaa, että harjoitteluun sisältyy tutkimus- ja kehittämistyötä. Opiskelijoiden työpanos on tilaajalle maksutonta. Jos harjoittelusta aiheutuu muita kustannuksia, niistä vastaa tilaaja.

Lisätietoa sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelusta

Tarja Svahn

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Tarja.Svahn(a)seamk.fi

puhelin

+358408302296

Päivi Rinne

Osaamisalajohtaja

sähköposti

Paivi.Rinne(a)seamk.fi

puhelin

+358408304190

(Verkkosivuilla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF) sekä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot ja videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia. Verkkosivuilla on myös ei-saavutettavaa sisältöä.)