Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitajan työ on mielekästä. Me SeAMKissa mahdollistamme sinulle tietojen ja taitojen oppimisen – sinä tuot tahtosi ja persoonasi kehittyäksesi terveydenhoitotyön ammattilaiseksi. Terveydenhoitajana teet tärkeää työtä auttaaksesi eri ikäisiä ihmisiä huolehtimaan terveydestään. Työ on vaihtelevaa, vaativaa ja itsenäistä, mutta terveydenhoitaja tekee myös yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Tässä työssä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitosi ovat todella tärkeitä. Oma persoonasi on tärkeä työkalu työskennellessäsi erilaisten asiakkaiden ja heidän perheittensä kanssa.

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

  • Syksyn yhteishaku
  • Tutkinto: Terveydenhoitaja (AMK)

  • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 22

Terveydenhoitajan opinnot

Terveydenhoitajan koulutukseen sisältyvät terveydenhoitotyön opinnot ja yleissairaanhoitajan opinnot siten, että koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Koulutuksen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Perusopinnot tukevat sekä opiskeluasi että alalle kehittymistäsi. Ammatillisissa opinnoissa on sekä teoriaopintoja että niihin liittyvää harjoittelua. Teoriaopintoja toteutamme vaihtelevin opetusmenetelmin lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna. Koulutuksessa opiskellaan myös oman työn kehittämisen taitoja.

Terveydenhoitaja (AMK) -opinnoissa keskiössä ovat ihmislähtöinen toiminta ja työelämän sairaanhoitajalla asettamat vaatimukset. Päämääränä on, että valmistuttuasi hallitset yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämisen ja ylläpitämisen. Osaat myös ehkäistä asiakkaidesi sairauksia ja kuntouttaa asiakkaita heidän jo sairastuttuaan.

SeAMKin terveydenhoitajan opinnot sisältävät muun muassa hoitotyöhön, lääkehoitoon, eettisyyteen, vuorovaikutukseen ja johtamiseen sekä päätöksentekoon liittyviä opintoja. Teknologian hyödyntäminen hoitotyössä on myös yksi opintojesi keskeisimpiä alueita. Teknologiaan pääset tutustumaan esimerkiksi kursseilla Terveys sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Terveysteknologia ja digitaalisuus hoitotyössä.

Opiskelumenetelmät terveydenhoitajaksi

Meillä terveydenhoitajien opiskelumenetelmät tukevat terveydenhoitajan työssä tarvittavaa näyttöön perustuvaa osaamista. Tämä tarkoittaa, että osaat toimia asiakkaan parhaaksi tietämyksesi ja käytännön osaamisesi kautta.

Opintoihisi sisältyy lähiopetusta luennoilla, virtuaaliopintoina, seminaareissa, yhteistoiminnallisena opiskeluna ja vierailukäynneillä. Teoriaa sovellat käytäntöön harjoittelun kautta. Harjoitteluja kertyy kaikkiaan yli 100 opintopisteen edestä.

Koulutukseen kuuluvat harjoittelujaksot useissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotaitoja kampuksemme moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantuntijaopettajiemme ohjauksessa. Sinulla on mahdollisuus ura- ja opinto-ohjaukseen läpi opintojesi. Kansainvälisyys kuuluu opintoihisi, ja voit suorittaa opintojasi myös vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Seinäjoella tapahtuva terveydenhoitajan koulutus sisältää myös sairaanhoitajan koulutuksen. Terveydenhoitajatyöhön syventäviä ammattiopintoja on vähintään 60 opintopisteen verran, joista osa toteutuu sairaanhoitajakoulutuksen sisällöissä.

Terveydenhoitajaksi työn ohessa

Monimuoto-opiskelu terveydenhoitajaksi tapahtuu lähiopetuksen, itsenäisen opiskelun ja verkko-opintojen yhdistelmänä. Teoriaopetus toteutuu siten, että joka viikko on kaksi lähiopetuspäivää, jotka järjestetään arkisin päiväaikaan.

Ohjattu kliininen harjoittelu tapahtuu hoitotyön erilaissa toimintaympäristöissä tai projekteissa. Ohjattua kliinistä harjoittelua on opinnoista 85 (100) opintopistettä. Harjoitteluviikkojen määrät vaihtelevat lukuvuosisuunnitelman mukaisesti.

Erillishakujen kautta valittujen opiskelijoiden monimuoto-opetus toteutuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Terveydenhoitaja työelämässä

Valmistumisen jälkeen terveydenhoitajilla on paljon erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. Työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät. Sinulla on mahdollisuus työskennellä vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä. Sinulla on myös mahdollisuus opiskella, kehittää ja täydentää omaa osaamistasi.

Asiakkaiden voimavarojen kehittäminen, itsehoito ja kyky elää terveellisesti ovat alan kulmakiviä. Terveydenhoitoalalla on tilaa uusille ideoille, innovaatioille ja ratkaisuille, joiden kautta sinun on myös mahdollista kehittää itseäsi työntekijänä tai yrittäjänä. Suomalainen osaaminen on haluttua myös kansainvälisesti. Koulutuksemme mahdollistama työskentely EU-maissa tarjoaa yhden vaihtoehtoisen portin työllistyä terveydenhoitajaksi.

Voit työskennellä terveydenhoitajana äitiysneuvolassa ja perhesuunnittelussa, lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja vanhusten terveydenhoidossa sekä sairaanhoitajana kotihoidossa, avovastaanotoilla sekä perussairaanhoidon vuodeosastoilla. Voit työllistyä julkisen tai yksityisen sektorin tehtäviin, hankkeisiin tai järjestötyöhön.

Hakeminen terveydenhoitajakoulutukseen

SeAMKin terveydenhoitajakoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa