Insinööri (AMK), Tietotekniikka | SeAMK

Insinööri (AMK),
Tietotekniikka

SeAMKin tietotekniikan koulutus on sinulle, joka haluat yhdistää tekniikan ja yrittäjyyden opintoja täysin uudella tavalla. Koulutus pohjautuu SeAMKin kansallisesti merkittäviin vahvuusaloihin: teollisen internetin osaamiseen sekä yrittäjyyden ja kasvun edistämiseen.

Valmistuttuasi tietotekniikan insinööriksi voit työskennellä muun muassa teollisuudessa ohjelmistosuunnittelijana tai ohjelmistoalan yrittäjänä.

Teollisuusyritysten näkökulmilla ja tarpeilla on suuri merkitys koulutuksen sisällössä. Tietotekniikan ja ohjelmistoalan tehtävissä teknisen osaamisen lisäksi asiakastarpeen ymmärtäminen ja yrittäjähenkinen työskentelytapa ovat erittäin merkittävässä roolissa. Uusi koulutus antaa erinomaiset eväät työskennellä niin olemassa olevien teollisuus- ja ohjelmistoyritysten tehtävissä kuin ohjelmistoalan yrittäjänäkin. Koulutuksen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Päivitämme koulutuksen tarkemman sisällön nettisivuille syyskuun aikana. Koulutus on haettavana ensimmäisen kerran kevään 2021 yhteishaussa ja alkaa syksyllä 2021.

SeAMKissa parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys

SeAMKin henkilöstön osaaminen ja korkeatasoiset oppimisympäristöt näkyvät muun muassa kiittävässä opiskelupalautteessa, kansainvälisessä yhteistyössä sekä kansainvälisesti tunnustetussa yrittäjyyden tutkimuksessa.

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan SeAMK on maan paras insinöörikouluttaja. Vuoden 2019 AVOP-tulosten mukaan SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista  parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys.

SeAMKissa toimii myös Suomen ainoa ammattikorkeakoululle myönnetty digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH) Iot Compass Hub.

  • Kevään 2021 toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Insinööri (AMK)

  • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 35

Kevään 2021 toisen yhteishaun valintaperusteet julkaistaan Opintopolku-palvelussa lokakuun loppuun mennessä.