Insinööri (AMK), Tietotekniikka

SeAMKin tietotekniikan koulutus on sinulle, joka haluat yhdistää tekniikan ja yrittäjyyden opintoja täysin uudella tavalla. Koulutus pohjautuu SeAMKin kansallisesti merkittäviin vahvuusaloihin: teollisen internetin osaamiseen sekä yrittäjyyden ja kasvun edistämiseen.

Tieto- ja ohjelmistoteknistä osaamista tarvitaan nyt kaikkialla. Yhä useammat palvelut tuotetaan digitaalisesti tietojärjestelmien avulla. Tietotekniikkaa tarvitaan myös teollisuudessa, esimerkiksi tuotantolinjojen sekä koneiden ja laitteiden ohjauksessa. Nykyään yhä useampi laite on kytketty internetiin ja laitteilta saatua analysoidaan pilvipalveluissa liiketoiminnan tarpeisiin. Digitalisoitumisen myötä tietotekniikan ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän ja esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoista on tällä hetkellä huutava pula.

Teollisuusyritysten näkökulmilla ja tarpeilla on suuri merkitys koulutuksen sisällössä. Tietotekniikan ja ohjelmistoalan tehtävissä teknisen osaamisen lisäksi asiakastarpeen ymmärtäminen ja yrittäjähenkinen työskentelytapa ovat erittäin merkittävässä roolissa. Uusi koulutus antaa erinomaiset eväät työskennellä niin olemassa olevien teollisuus- ja ohjelmistoyritysten tehtävissä kuin ohjelmistoalan yrittäjänäkin. Koulutuksen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

SeAMKin henkilöstön osaaminen ja korkeatasoiset oppimisympäristöt näkyvät muun muassa kiittävässä opiskelupalautteessa, kansainvälisessä yhteistyössä sekä kansainvälisesti tunnustetussa yrittäjyyden tutkimuksessa.

SeAMKissa toimii myös Suomen ainoa ammattikorkeakoululle myönnetty digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH) IoT Compass Hub.

  • Kevään toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Insinööri (AMK), Tietotekniikka

  • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 30

  • Hakuaika: 13.03.– 27.03.2024

  • Valintakoe 27.05.2024 - 29.05.2024 (Hakija osallistuu vain yhtenä päivänä.)

  • Lue hakufaktat

Tietotekniikan insinöörin opinnot

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opetuksessa yhdistyvät teoria- ja projektiopinnot saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa jo opintojen alusta alkaen opiskellaan työelämää mallintavassa ympäristössä muun muassa virtuaaliyrityksen muodossa. Liiketoimintaosaaminen ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen seuraavat mukana läpi tutkinto-ohjelman ja antavat sinulle erinomaiset valmiudet toimia tietoteknisten asiantuntijatehtävien eturintamassa tai niin halutessasi myös yrittäjänä.

Tutkinto-ohjelman opinnot nojaavat osaltaan vahvaan teoriapohjaan ja siihen liittyviin projektiopintojaksoihin. Opintojen aikana tehdään niin IoT-järjestelmiin, ohjelmistotuotantoon kuin yritystoimeksiantoonkin liittyviä merkittäviä projektiopintoja. Kumppaniyritystemme läheinen yhteistyö tutkinto-ohjelman opetuksessa antaa sinulle erinomaisia mahdollisuuksia saada ajantasaista työelämäymmärrystä ja myös luoda kontakteja mahdollisiin tuleviin työnantajiin.

Opintojen aikana saat kattavan ohjelmistotuotanto-osaamisen lisäksi vahvaa perusosaamista myös muun muassa teollisen internetin sovelluksista, tietoverkkoteknologioista ja menetelmätaidoista kuten projektin- ja versionhallinnasta sekä testaamisesta. Syventävissä opinnoissa voit keskittyä lisäksi esimerkiksi palvelinteknologioihin, elektroniikka ja sulautettuihin järjestelmiin tai vaikkapa verkkoliiketoimintaan. Vaihtoehtoisia syventävien opintojen moduleja on useita.

Tietoteknisten ja liiketoimintaan liittyvien taitojen lisäksi opetuksemme tapahtuu SeAMKin kansainvälisessä ympäristössä, mikä kehittää osaamistasi myös kansainvälisiä työtehtäviä varten. Osa opintojaksoista opetetaan englanniksi, mikä tukee myös tietotekniikan vahvasti englanninkielisen ammattisanaston osaamista.

Hakeminen koulutukseen

SeAMKin tietotekniikan insinöörikoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

Näin haet SeAMKiin