Täydennyskoulutus | SeAMK

Täydennyskoulutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) järjestää täydennyskoulutusta yrityksille, yhteisöille ja organisaatioille sekä kunta-alan toimijoille. Asiakkaanamme on ollut kaikenkokoisia yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin toimijoita, joilla on ollut eri tarpeet ja lähtökohdat täydennyskoulutukselle.

Työelämälähtöinen ja monialainen täydennyskoulutus on tarjolla esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ja kirjasto- ja tietopalvelualan osaajille. Haluamme SeAMKin asiantuntijoiden kautta tarjota asiakkaillemme mahdollisimman työelämään sitovaa koulutusta. Koulutuksemme laaditaan hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, mahdollistaaksemme täydennyskoulutuksen kohdentumisen vastaamaan asiakkaamme tarpeita.

Täydennyskoulutus pidetään tiiviinä ja tehokkaana projektiluonteisena pakettina. Koulutus on kestoltaan lyhyt, mikä mahdollistaa asiakkaille mahdollisuuden suunnitella muut aikataulunsa yhteensopiviksi täydennyskoulutuksen kanssa.

SeAMKin täydennyskoulutukset

Lisää täydennyskoulutuksia

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Sosiaali ja terveysala on jatkuvasti kehittyvä ala, joka työllistää laajasti joka puolella Suomea. Alalla on henkilöstöä erilaisilla koulutustaustoilla ja työkokemuksella. Me SeAMKissa haluamme yritysten, organisaatioiden ja julkisen sektorin voivan täydentää sosiaali- ja terveysalan henkilöstönsä osaamista vastaamaan työelämän haasteisiin.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksemme tarjoaa henkilöstölle ajankohtaista heidän ammattiosaamista kehittävää tietoa ja taitoa. Täydennyskoulutuksen kautta saatte asiantuntijoidemme neuvot johtamiseen, työyhteisön kehittämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Koulutuksemme ovat joko yhden tai useamman päivän tilaisuuksia tai seminaareja. Toteutamme mielellämme myös erilaisia teemoitettuja, pitkäkestoisia koulutuskokonaisuuksia.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksista

Jaakko Hallila

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Jaakko.Hallila(a)seamk.fi

+358 40 868 0621

Terhi Hirsimäki

Koulutussuunnittelija

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

+358 40 830 0484

Anna Rauha

Koulutussuunnittelija

Anna.Rauha(a)seamk.fi

+358 40 868 0205

Tuula Salo

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

Tuula.Salo(a)seamk.fi

+358 40 830 2386

Marjut Viljamaa

Koulutussihteeri

Marjut.Viljamaa(a)seamk.fi

+358 40 830 2371

Kirjasto- ja tietopalvelualan täydennyskoulutus

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksessa henkilöstöäsi opastamassa on alan johtavia kotimaisia asiantuntijoita, jotka tuovat mukanaan tuoreen ja käytännönläheisen tiedon. Täydennyskoulutuksessa kirjasto- ja tietopalvelualan painopisteinä ovat tiedonhaku ja hankinta, medialukutaito sekä lasten- ja nuorten kirjastotyö. Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen kirjasto- ja tietopalvelualan käytössä kuuluu myös yhtenä osana asiantuntijoidemme teille tarjoamaan informaatioon.

Lisätietoja kirjasto- ja tietopalvelualan täydennyskoulutuksesta

Ari Haasio

Yliopettaja

erikoisala: Tiedonhaku ja -hankinta, sosiaalinen media

Ari.Haasio(a)seamk.fi

+358 40 830 2152

Räätälöidyt tilauskoulutukset

SeAMK toteuttaa räätälöityjä tilauskoulutuksia myös muilla aloilla asiakkaan tarpeiden mukaan. Täydennyskoulutus suunnitellaan silloin yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisesti myös rahoittajan kanssa. Kestoltaan täydennyskoulutus on yleensä muuta aikuiskoulutusta lyhyempää ja projektiluonteisempaa. Ottakaa yhteyttä ja keskustellaan lisää asiasta!

Lisätietoja täydennyskoulutuksista ja tilauskoulutuksista

Sirkku Uusimäki

Palvelupäällikkö

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

+358 40 830 4253

Tilaa täydennyskoulutuksen uutiskirje