Insinööri (AMK), Rakennustekniikka | SeAMK.fi

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Ihmisläheinen, suunnitelmallinen ja yrittäjähenkinen – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla voit omalla toiminnallasi varmistaa rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuutta.

Rakennustekniikan insinööri koulutetaan SeAMKissa talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi. Opintoihin sisältyy myös  kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä.

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. AMK-tutkintoon valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opintojen sisällöt ja oppimisympäristöt sekä parhaimmat opiskelun tukipalvelut ja työelämäyhteydet. Kansainvälisyyden, työelämäneuvonnan, harjoittelun ja opinnäytetyön osa-alueilla SeAMK ylsi toiselle sijalle. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Paras rakennustekniikan insinöörikoulutus

SeAMKin rakennustekniikan insinöörikoulutus sai valtakunnallisen AVOP-kyselyn vertailussa parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

  • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 26

Rakennustekniikan opinnot

Talonrakennustekniikan opinnoissa voit syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. Opinnoissasi tutustut muun muassa rakennuspiirustuksiin, talonrakentamiseen, rakenteiden mekaniikkaan, maa- ja pohjarakentamiseen, hanketalouteen, rakennetekniikkaan ja työmaatoimintoihin. Monipuolisuutta opintoihisi tuovat vielä matematiikan, fysiikan ja kielten opinnot.

Opiskelumenetelmät rakennustekniikassa

Rakennustekniikan opetus on keskittynyt Seinäjoen Framille, jossa on tarjolla monipuoliset laboratoriot. Rakennustekniikan opiskelijoillamme onkin hieno mahdollisuus tehdä muun muassa kuormituskokeita, lämpökuvauksia ja äänieristysmittauksia.

Opintoihisi kuuluu teoriaopintojen ja laboratorioharjoitusten lisäksi harjoittelu ja opinnäytetyö. SeAMKin laajat kansainväliset yhteydet tarjoavat mahdollisuuden opiskeluun ja harjoitteluun myös ulkomailla.

Alueella toimivat eri kokoiset rakennusalan yritykset ovat olleet merkittäviä yhteistyötahoja laatiessamme rakennustekniikan opiskelijoille laaja-alaista opetussuunnitelmaa.

Kuormituskehällä tehdään rakennetekniset kuormituskokeet täysimittakaavaisille rakenteille rakennuslabrassa Frami Kampuksella.

Julkisivuelementtien sekä ikkunoiden ja ovien tiiviystestaukset rakennuslabrassa Frami Kampuksella.

Rakennusinsinööriksi työn ohessa

Sinulla on mahdollisuus opiskella myös työn ohessa. SeAMKissa voit opiskella rakennustekniikan insinöörin AMK-tutkinnon monimuotototeutuksena.

Lähiopetuksen lisäksi opiskelet itsenäisesti lähiopetusjaksojen ulkopuolella suorittaen erilaisia etätehtäviä ja projekteja.

Seuraavan kerran monimuotototeutus on haettavana keväällä 2025. Opinnot alkavat syksyllä 2025.

Rakennusinsinööri työelämässä

SeAMKista työelämään siirtyneet rakennusinsinöörit ovat työllistyneet hyvin. SeAMKilaiset ovat löytäneet oman paikkansa rakennusalalta suunnittelu-, tuotanto- ja esimiestehtävistä. Osan tie on vienyt myös edistämään suomalaisen rakennustekniikan osaamista viennin ja myynnin tehtävissä sekä yrittäjinä.

Hakeminen rakennusinsinöörin koulutukseen

Rakennusinsinöörin koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.)

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa