Insinööri (AMK), Rakennustekniikka | SeAMK

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeä osa toimintaa, jossa omalta osaltasi varmistat rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuuden.

Rakennustekniikan insinööri koulutetaan SeAMKissa nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi ja soveltajaksi. Lisäksi opit myös esimerkiksi kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä.

SeAMKissa parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys

SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys, selviää ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) tuoreista tuloksista. Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

Suomen paras rakennustekniikan insinöörikoulutus

SeAMKin rakennustekniikan insinöörikoulutus sai valtakunnallisessa vertailussa parhaat pisteet! (AVOP)

 • Kevään 2021 toinen yhteishaku
 • Tutkinto: Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

 • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

 • Aloituspaikat:

  • Päivätoteutus: 30

Rakennustekniikan opinnot

Talonrakennustekniikan opinnoissa voit syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. Luennoilla ja harjoituksissa tutustut muun muassa rakennuspiirustuksiin, talonrakentamiseen, rakenteiden mekaniikkaan, maa- ja pohjarakennukseen, hanketalouteen, rakennetekniikkaan ja työmaatoimintoihin. Monipuolisuutta opintoihisi tuovat vielä matematiikan, fysiikan ja kielten opinnot.

Opiskelumenetelmät rakennustekniikassa

Kaikki Tekniikan yksikön opetus on keskittynyt Seinäjoen Framille, jossa on tarjolla modernit laboratoriot laitteistoineen. Rakennustekniikan insinööriopiskelijoillamme onkin hieno mahdollisuus tehdä muun muassa kuormituskokeita, lämpökuvauksia, tiiviysmittauksia ja äänieristysmittauksia. Todenperäinen ympäristö antaa sinulle mitä parhaimmat valmiudet työelämän haasteita varten.

Opintoihisi kuuluu teorian ja laboratorio-opiskelun lisäksi työharjoittelu ja opinnäytetyö. Mikäli haluat lähteä ammentamaan oppia kansainvälisistä rakennustekniikoista, Tekniikan yksikön laajat kansainväliset yhteydet tarjoavat mahdollisuuden opiskeluun ja työharjoitteluun ulkomailla.

Alueemme yritykset ja kansalliset yritykset ovat toimineet merkittävinä yhteistyötahoina laatiessamme rakennustekniikan opiskelijoillemme laaja-alaista koulutusta.

Kuormituskehällä tehdään rakennetekniset kuormituskokeet täysimittakaavaisille rakenteille rakennuslabrassa Frami Kampuksella.

Julkisivuelementtien sekä ikkunoiden ja ovien tiiviystestaukset rakennuslabrassa Frami Kampuksella.

Rakennusinsinööriksi työn ohessa

Halutessasi kehittää itseäsi lisäkoulutuksella tai tavoitellessasi uutta tutkintoa, on sinulla mahdollisuus opiskella myös työn ohessa. SeAMKissa aikuisopiskelijana voit opiskella monimuoto-opintoina rakennustekniikan insinöörin AMK-tutkinnon.

Lähiopetuksen lisäksi opiskelet myös itsenäisesti lähiopetusjaksojen ulkopuolella suorittaen erilaisia etätehtäviä ja projekteja.

Lukuvuoden 2020-2021 lähiopetusviikot ja -päivät ajoittuvat monimuotototeutuksessa seuraavasti (opetusta lähiopetuspäivinä klo 8-18):

SYKSY 2020:

 • Viikko 34 (17-18.8.) ma-ti
 • Viikko 35 (24-25.8.) ma-ti
 • Viikko 37 (10-11.9.) to-pe
 • Viikko 39 (21-22.9.) ma-ti
 • Viikko 41 (8-9.10.) to-pe
 • Viikko 43 (19-20.10.) ma-ti
 • Viikko 45 (5-6.11.) to-pe
 • Viikko 47 (16-17.11.) ma-ti
 • Viikko 49 (3-4.12.) to-pe
 • Viikko 51 (14-15.12.) ma-ti

KEVÄT 2021:

 • Viikko 2 (14-15.1.) to-pe
 • Viikko 4 (25-26.1.) ma-ti
 • Viikko 6 (11-12.2.) to-pe
 • Viikko 8 (22-23.2.) ma-ti
 • Viikko 10 (11-12.3.) to-pe
 • Viikko 12 (22-23.3.) ma-ti
 • Viikko 14 (8-9.4.) to-pe
 • Viikko 16 (19-20.4.) ma-ti
 • Viikko 18 (3-4.5.) ma-ti
 • Viikko 19 (10-11.5.) ma-ti

Rakennusinsinööri työelämässä

SeAMKista työelämään siirtyneet rakennusinsinöörit ovat työllistyneet hyvin. SeAMKilaiset ovat löytäneet oman paikkansa rakennusalalta suunnittelu-, tuotanto- ja esimiestehtävistä. Osan tie on vienyt myös edistämään suomalaisen rakennustekniikan osaamista viennin ja myynnin tehtävissä sekä oman yrityksen perustaneina yrittäjinä.

Hakeminen rakennusinsinöörin koulutukseen

Rakennusinsinöörin koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.)

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa