Kulttuurituottaja (AMK)

Kulttuurituottajana olet kulttuurialan multiosaaja, jonka asiantuntemus on suurta valttia kulttuuripalvelujen ja –tuotantojen toteuttamisessa. Kulttuurintuottajana ymmärrät taustatyön, käytännön työn ja luovuuden merkityksen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

SeAMKin kulttuurituottaja on valmis tarttumaan erilaisiin kulttuurialan työtehtäviin tuottaen palveluita juuri sinulle. Tule luomaan elämyksiä kanssamme!

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Paras kulttuurituottajakoulutus

SeAMKin kulttuurituottajakoulutus sai valtakunnallisen AVOP-kyselyn vertailussa parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Kulttuurituottaja (AMK)

  • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 45

  • Hakuaika: 13.03.– 27.03.2024

  • Valintakoe 22.05.2024 - 23.05.2024 (Hakija osallistuu vain yhtenä päivänä.)

  • Lue hakufaktat

Kulttuurituottajan opinnot

Keskeisintä kulttuurituottaja AMK -opinnoissasi on kokonaisvaltainen tuotantoprosessin hallinta. Ideoit, suunnittelet, toteutat, tuotat teknisesti sekä markkinoit ja viestit.

Kulttuuristen arvojen lisäksi sinun on osattava huomioida myös bisnes. Taloudellinen ajattelu luo sinulle pohjan ymmärtää hinnoittelua, myyntiä ja markkinointia. Järkevillä valinnoilla voit pitää tuotannon kulut sovitussa raamissa. Teet tiiviisti yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät ovat usein avainasemassa esimerkiksi rahoituksen, heiltä saatavien palveluiden ja sisältöjen sekä yhteistoiminnan kannalta.

Kulttuurituottajan opiskelumenetelmät

Opiskelumenetelmissämme punaisena lankana on työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat tiimimuotoiset projektit ja toimeksiannot. Projektit mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä verkostoitumisen työelämän potentiaalisten työnantajien kanssa.

Ammatillisilla opinnoilla sekä työharjoittelun suuntaamisella ja uraohjauksella varmistetaan ammatillisen osaamisen syvyys.  Opiskelun aikana sinulla on turvallisen ja inspiroivan ympäristön mahdollisuudet kokeilla ja testata ideoita.

Opinnoissa ei valita varsinaista erikoistumisalaa, vaan voit oppimistehtävien, työpajatyöskentelyn, projektien ja työharjoittelun kautta syventää tai laajentaa niitä kulttuurin osa-alueita, joista olet erityisesti kiinnostunut. Näin ollen oman urapolkusi suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan.

Kulttuurituottaja työelämässä

Valmistunut kulttuurituottaja osaa tuottaa kulttuurisia sisältöjä ja tuotantoja eri kohderyhmille kannattavasti. Tuotannot voivat olla tapahtumia, mediatuotteita, kampanjoita sekä kulttuurisia palvelutuotteita alasta riippumatta.

Kulttuurituottajan työ käynnistyy aina asiakkaiden tarpeiden selvittämisestä. Tällaisia monipuolisia asiantuntijoita yritykset ja yhteisöt tarvitsevat. Tutkinnon jälkeen tiesi voi viedä esimerkiksi kulttuuripalveluja tarjoavan järjestön markkinointiin ja viestintään tai voit päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan projekteja yritystapahtumia tuottavaan organisaatioon.

 

Hakeminen koulutukseen

SeAMKin kulttuurituottajakoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

 

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.) 

Näin haet SeAMKiin