Kulttuurituottaja (AMK)

Kulttuurituottajana olet kulttuurialan multiosaaja, jonka asiantuntemus on suurta valttia kulttuuripalvelujen ja –tuotantojen toteuttamisessa. Kulttuurintuottajana ymmärrät taustatyön, käytännön työn ja luovuuden merkityksen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

SeAMKin kulttuurituottaja on valmis tarttumaan erilaisiin kulttuurialan työtehtäviin tuottaen palveluita juuri sinulle. Tule luomaan elämyksiä kanssamme!

  • Kevään 2020 toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Kulttuurituottaja (AMK)

  • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 45

Kulttuurituottajan opinnot

Keskeisintä kulttuurituottaja AMK -opinnoissasi on kokonaisvaltainen tuotantoprosessin hallinta. Ideoit, suunnittelet, toteutat, tuotat teknisesti sekä markkinoit ja viestit.

Kulttuuristen arvojen lisäksi sinun on osattava huomioida myös bisnes. Taloudellinen ajattelu luo sinulle pohjaa ymmärtää hinnoittelun, myynnin ja markkinoinnin sekä tuotantotekniikan merkitystä pitäessä tuotannon tai palvelun kulut sovitussa raameissa. Teet tiiviisti yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät ovat usein avainasemassa esimerkiksi rahoituksen, heiltä saatavien palveluiden ja sisältöjen sekä yhteistoiminnan kannalta.

Kulttuurituottajan opiskelumenetelmät

Opiskelumenetelmissämme punaisena lankana on työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat tiimimuotoiset projektit ja toimeksiannot. Projektit mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä verkostoitumisen työelämän potentiaalisten työnantajien kanssa.

Ammatillisilla opinnoilla sekä työharjoittelun suuntaamisella ja uraohjauksella varmistetaan ammatillisen osaamisen syvyys.  Opiskelun aikana sinulla on turvallisen ja inspiroivan ympäristön mahdollisuudet kokeilla ja testata ideoita.

Opinnoissa ei valita varsinaista erikoistumisalaa, vaan voit oppimistehtävien, työpajatyöskentelyn, projektien ja työharjoittelun kautta syventää tai laajentaa niitä kulttuurin osa-alueita, joista olet erityisesti kiinnostunut. Näin ollen oman urapolkusi suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan.

Kulttuurituottaja työelämässä

Valmistunut kulttuurituottaja osaa tuottaa kulttuurisia sisältöjä ja tuotantoja eri kohderyhmille kannattavasti. Tuotannot voivat olla tapahtumia, mediatuotteita, kampanjoita sekä kulttuurisia palvelutuotteita alasta riippumatta.

Kulttuurituottajan työ käynnistyy aina asiakkaiden tarpeiden selvittämisestä. Tällaisia monipuolisia asiantuntijoita yritykset ja yhteisöt tarvitsevat. Tutkinnon jälkeen tiesi voi viedä esimerkiksi kulttuuripalveluja tarjoavan järjestön markkinointiin ja viestintään tai voit päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan projekteja yritystapahtumia tuottavaan organisaatioon.

 

Hakeminen koulutukseen

SeAMKin kulttuurituottajakoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

 

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto 1

Tutustu valinta-perusteisiin 2

Hae tutkintoon Opintopolussa 3

Osallistu valintakokeisiin 4

Ota paikka vastaan SeAMKissa 5

Opintopolku.fi