Kulttuurituottaja (AMK)

Kulttuurituottajana olet kulttuurialan multiosaaja, jonka asiantuntemus on suurta valttia kulttuuripalvelujen ja –tuotantojen toteuttamisessa. Kulttuurintuottajana ymmärrät taustatyön, käytännöntyön ja luovuuden merkityksen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

SeAMKin kulttuurituottaja on valmis tarttumaan erilaisiin kulttuurialan työtehtäviin, tuottaen palveluita juuri sinulle. Tule luomaan elämyksiä kanssamme!

  • Kevään 2018 yhteishaku
  • Tutkinto: Kulttuurituottaja (AMK)

  • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 45

  • Hakuaika: 14.03-28.03.2018

  • Valintakoe 04.06.2018 - 07.06.2018 (Hakija osallistuu vain yhtenä päivänä.)

Kulttuurituottajan opinnot

Keskeisintä kulttuurituottaja AMK -opinnoissasi on kokonaisvaltainen tuotantoprosessin hallinta. Ideoit, suunnittelet, toteutat, tuotat teknisesti sekä markkinoit ja viestit. Opintojen alussa keskityt yhteisiin opintoihin, joita ovat projektijohtaminen, yritystoiminta, talous- ja markkinaosaaminen.

Kulttuuristen arvojen lisäksi sinun on osattava huomioida myös bisnes. Taloudellinen ajattelu luo sinulle pohjaa ymmärtää hinnoittelun, myynnin ja markkinoinnin sekä tuotantotekniikan merkitystä pitäessä tuotannon tai palvelun kulut sovitussa raameissa. Teemme tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Sidosryhmät ovat usein avainasemassa esimerkiksi rahoituksen, heiltä saatavien palveluiden ja sisältöjen sekä yhteistoiminnan kannalta.

Kulttuurituottajan opiskelumenetelmät

Opiskelumenetelmissämme punaisena lankana on työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat tiimimuotoiset projektit ja toimeksiannot. Projektit mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä verkostoitumisen työelämän potentiaalisten työpaikkojen kanssa. Pääset kulttuurituottajaopiskelijana myös osallistumaan asiantuntijaluennoille ja yritysvierailuille.

Kulttuurituotannon opiskelijana voit syventää osaamistasi esimerkiksi tapahtumatuottamisessa, mediatuottamisessa tai visuaalisessa tuottamisessa. Kannustamme sinua olemaan rohkea ja innovatiivinen. Haluammekin tarjota sinulle luovan testausympäristön ideoidesi tuomiseen paperilta käytäntöön.

Kulttuurituottaja työelämässä

Kulttuurituottajan työ käynnistyy aina asiakkaiden tarpeiden selvittämisestä. Tällaisia monipuolisia asiantuntijoita yritykset ja yhteisöt tarvitsevat. Tutkinnon jälkeen tiesi voi viedä esimerkiksi kulttuuripalveluja tarjoavan järjestön markkinointiin ja viestintään tai voit päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan projekteja yritystapahtumia tuottavaan organisaatioon.

Hakeminen koulutukseen

SeAMKin kulttuurituottajakoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

 

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto 1

Tutustu valinta-perusteisiin 2

Hae tutkintoon Opintopolussa 3

Osallistu valintakokeisiin 4

Ota paikka vastaan SeAMKissa 5

Opintopolku.fi