Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen | SeAMK

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysala sisältää terveyden edistämisen sekä hoito- ja kuntoutustyön ohella paljon hallinnollista työtä. Ala tarvitsee hallinnon ja työhyvinvoinnin osaajia kehittämään ja johtamaan eri sosiaali- ja terveysalan sektoreilla tehtävää työtä. Tarve on suuri myös uusille toimintatavoille, innovaatioille ja työmenetelmille.

Tule SeAMKiin opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto. Perehdy monipuolisesti johtamisen, kehittämisen ja työhyvinvoinnin teemoihin ja vauhdita työuraasi!

Tutkintonimike: fysioterapeutti (ylempi AMK) / geronomi (ylempi AMK) / sairaanhoitaja (ylempi AMK) / sosionomi (ylempi AMK) / terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus: 90 op, 1,5–3 vuotta

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Tuoreen vuoden 2020 valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu. SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opiskelun tukipalvelut, parhaimmat oppimisympäristöt ja parhaat palaute- ja arviointikäytännöt.

Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

  • Kevään 2021 toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

  • Laajuus: 90 op, 1,5-3 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

  • Hakuaika: 16.03-30.03.2022

  • Valintakoe 24.05.2021 - 25.05.2021 (Hakija osallistuu vain yhtenä päivänä.)

  • Lue hakufaktat

Kehittäminen ja johtaminen -opinnot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opintosi rakentuvat kehittämis-, johtamis- ja tutkimusopinnoista. Tämä kolmikko solmitaan tiukasti yhteen työyhteisöjen kehittämisen opintoihin.

Opintojesi keskeisenä teemana on uudistaa työyhteisöjen toimintatapoja ja -malleja sekä perehtyä työhyvinvoinnin tukemisen tapoihin. Kehittämisen ja uudistamisen tapoja ja malleja pääset konkreettisesti kokeilemaan etenkin opinnäytetyösi yhteydessä. Opinnäytetyö on koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa syvennyt johonkin työhyvinvoinnin, työyhteisöjen johtamisen tai kehittämisen teemaan joko tutkimuksen tai käytännönläheisemmän kehittämisen keinoin.

Kehittämis- ja johtamisopinnot työn ohessa

Me SeAMKissa haluamme sinun voivan panostaa opintoihisi mahdollisimman hyvin työn ohessa. Opiskelusi kehittämis- ja johtamisopinnoissa sisältää noin kaksi Seinäjoella toteutettavaa lähiopiskelupäivää kuukaudessa. Muina opiskelumenetelminä SeAMKissa on käytössä itsenäiset tehtävät ja verkko-opiskelu. Hyödynnämme laajasti myös etäopetuksen mahdollisuuksia. Aikaisempien yAMK/maisteritasoisten opintojen perusteella voi hakea harkinnanvaraista opintojen hyväksi lukua.

Syksyllä 2021 aloittavan opiskelijaryhmän alustavat lähiopetuspäivät lukuvuonna 2021-2022 ovat seuraavat: 2.-3.9., 30.9.-1.10., 28.-29.10., 25.-26.11., 9.-10.12., 13.-14.1., 17.-18.2., 17.-18.3., 21.-22.4. ja 12.-13.5.

Ylemmän AMK-tutkinnon hyödyt työelämään

SeAMKista valmistumisen jälkeen sinulla on valmiudet toimia erilaisissa sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtotehtävissä, asiantuntijana, esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektoreilla tai konsulttina. Yrittäjyys on myös vetänyt puoleensa meiltä valmistuneita opiskelijoita. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Hakeminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.