Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen | SeAMK

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysala sisältää hoitotyön ohella paljon hallinnollista työtä. Ala tarvitsee hallinnon osaajia kehittämään ja johtamaan hoitotyötä. Tarve on suuri myös uusille toimintatavoille, innovaatioille ja työmenetelmille.

Tule SeAMKiin opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto ja vauhdita työuraasi!

Tutkintonimike: fysioterapeutti (ylempi AMK) / geronomi (ylempi AMK) / sairaanhoitaja (ylempi AMK) / sosionomi (ylempi AMK) / terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus: 90 op, 1,5–2 vuotta

SeAMKissa parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys

SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys, selviää ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) tuoreista tuloksista. Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

  • Kevään 2021 toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

  • Laajuus: 90 op, 1,5-2 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

Kevään 2021 toisen yhteishaun valintaperusteet julkaistaan Opintopolku-palvelussa lokakuun loppuun mennessä.

Kehittäminen ja johtaminen -opinnot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opintosi rakentuvat kehittämis-, johtamis- ja tutkimusopinnoista. Tämä kolmikko solmitaan tiukasti yhteen työyhteisöjen kehittämisen opintoihin.

Opintojesi keskeisenä teemana on uudistaa työyhteisöjen toimintatapoja ja -malleja. Tapoja ja malleja pääset muodostamaan etenkin opinnäytetyösi yhteydessä. Opinnäytetyö on koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa saat tilaisuuden laatia oman aiheesi ja yhdistää sen oman työhösi hyväksi tai yleisesti työelämään.

Kehittämis- ja johtamisopinnot työn ohessa

Me SeAMKissa haluamme sinun voivan panostaa opintoihisi mahdollisimman hyvin työn ohessa. Opiskelusi kehittämis- ja johtamisopinnoissa sisältää noin kaksi lähiopiskelupäivää (torstai ja perjantai) kuukaudessa, jotka järjestetään Seinäjoella. Muina opiskelumenetelminä SeAMKissa on käytössä itsenäiset tehtävät ja verkko-oppiminen. Aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella voi hakea opintojen hyväksilukua.

Ylemmän AMK-tutkinnon hyödyt työelämään

SeAMKista valmistumisen jälkeen sinulla on valmiudet toimia erilaisissa sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtotehtävissä, konsulttina, asiantuntijana tai esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektoreilla. Yrittäjyys on myös vetänyt puoleensa meiltä valmistuneita opiskelijoita. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Hakeminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.