Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen | SeAMK.fi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysala sisältää terveyden edistämisen sekä hoito- ja kuntoutustyön ohella paljon hallinnollista työtä. Ala tarvitsee hallinnon, johtamisen ja työhyvinvoinnin osaajia kehittämään ja johtamaan eri sosiaali- ja terveysalan sektoreilla tehtävää työtä. Tarve on suuri myös uusille toimintatavoille, innovaatioille ja työmenetelmille.

Tule SeAMKiin opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto. Perehdy monipuolisesti johtamisen, kehittämisen ja työhyvinvoinnin teemoihin ja vauhdita työuraasi!

Tutkintonimike: fysioterapeutti (ylempi AMK) / geronomi (ylempi AMK) / sairaanhoitaja (ylempi AMK) / sosionomi (ylempi AMK) / terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus: 90 op, 1,5–3 vuotta

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. AMK-tutkintoon valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opintojen sisällöt ja oppimisympäristöt sekä parhaimmat opiskelun tukipalvelut ja työelämäyhteydet. Kansainvälisyyden, työelämäneuvonnan, harjoittelun ja opinnäytetyön osa-alueilla SeAMK ylsi toiselle sijalle. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Kehittäminen ja johtaminen -opinnot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opintosi rakentuvat kehittämis-, johtamis- ja tutkimusopinnoista. Nämä kolme osa-aluetta mahdollistavat osaamisen lisääntymisen työyhteisön kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Opintojesi keskeisenä teemana on uudistaa työyhteisöjen toimintatapoja ja -malleja sekä perehtyä työhyvinvoinnin tukemisen tapoihin ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Kehittämisen ja uudistamisen tapoja ja malleja pääset konkreettisesti kokeilemaan etenkin opinnäytetyösi yhteydessä. Opinnäytetyö on koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa syvennyt johonkin työhyvinvoinnin, työyhteisöjen johtamisen tai kehittämisen teemaan joko tutkimuksen tai käytännönläheisemmän, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan keinoin.

Kehittämis- ja johtamisopinnot työn ohessa

Me SeAMKissa haluamme sinun voivan panostaa opintoihisi mahdollisimman hyvin työn ohessa. Opiskelusi kehittämis- ja johtamisopinnoissa sisältää noin kaksi Seinäjoella toteutettavaa lähiopiskelupäivää kuukaudessa. Muina opiskelumenetelminä SeAMKissa on käytössä itsenäiset tehtävät ja verkko-opiskelu. Hyödynnämme laajasti myös etäopetuksen mahdollisuuksia. Aikaisempien yAMK/maisteritasoisten opintojen perusteella voi hakea harkinnanvaraista opintojen hyväksi lukua.

Ylemmän AMK-tutkinnon hyödyt työelämään

SeAMKista valmistumisen jälkeen sinulla on valmiudet toimia erilaisissa sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtotehtävissä, asiantuntijana, esihenkilötyössä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektoreilla tai yrittäjänä. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Hakeminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

KARVI Excellence.Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.