Agrologi (AMK)

Kaipaatko merkityksellistä työtä tai uutta pontta urallesi? Lähde kehittämään ruoantuotantoa ja vaikuttamaan sitäkin kautta ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointiin.

Agrologina voit tehdä töitä toimistolla tai luonnon helmassa ruoantuotannon ja biotalouden parissa. Pääset halutessasi työskentelemään eläinten parissa sekä vaikuttamaan niiden hyvinvointiin.

Agrologi taitaa ilmaston muutoksen torjumisen keskeiset työkalut: maaperän hiilensidonnan ja ilmastoviisaat viljelymenetelmät, energiaratkaisut ja kestävän kotieläintuotannon. Tulevaisuuden tekijänä voit vaikuttaa siihen, että voimme jatkossakin syödä kotimaista ja kestävästi tuotettua ruokaa.

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Laadukas koulutus

SeAMKin agrologikoulutus sai valtakunnallisen AVOP-kyselyn vertailussa toiseksi parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

 • Syksyn yhteishaku
 • Tutkinto: Agrologi (AMK)

 • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

 • Aloituspaikat:

  • Monimuotototeutus: 25

Agrologiopinnot SeAMKissa

SeAMKissa opiskelet keskellä vahvaa maatalousaluetta, ruokaprovinssia. SeAMKin agrologiopiskelijana hankit valmiudet maatalouden ammattilaiseksi. Opiskelussa korostuu agrologin ydinosaaminen: ruuantuotanto ja sen taloudellisuus, kotieläinten hyvinvointi, agroteknologia, ympäristöasiat ja markkinointi. Kehität vahvaa ammattiosaamista ja yrittäjävalmiuksia.

SeAMKin ainutlaatuisuutena on koko ruokaketjun osaaminen ja tiivis yhteistyö alan toimijoiden kesken. Esimerkkinä tästä ovat Ruokaketjun toiminta ja vastuullisuus -opintojaksot, joissa agrologit opiskelevat yhdessä bio- ja elintarviketekniikan insinöörien ja restonomien kanssa. Agrologiopinnoissasi sinulle muodostuu kokonaisvaltainen käsitys ruokaketjun toiminnasta eli ruoan matkasta pellolta pöytään ja maatalouden merkityksestä osana sitä.

SeAMKin agrologiopinnoissa voit hankkia työkaluja oman tai tulevan yrityksesi kehittämiseksi kokonaisvaltaisen maatalousyrityksen johtamisen oppien avulla, mihin liittyy maatilan prosessien syvällinen osaaminen. SeAMKista valmistuneista agrologeista noin 30 prosenttia lähtee yrittäjäksi heti valmistumisensa jälkeen.

Agrologiksi kannattaa opiskella, vaikkei aikoisikaan maatalousyrittäjäksi. Maatalous ja maaseutu työllistävät erilaisia asiantuntijoita mm. kehittämistoiminnan, kaupan, elintarvike- ja teknologiateollisuuden sekä energiatuotannon parissa.

Opintojasi voit valita mielenkiintosi mukaan esim. luonnonmukaiseen tuotantoon, kasvinviljelyyn tai kiertotalouteen liittyen. Voit ottaa myös esimerkiksi tradenomien tai insinöörien opintoja osaksi agrologin tutkintoasi. SeAMKissa voit rakentaa itsellesi oman näköisesi tutkinnon maatalouden ja kiertotalouden ammattilaisena.

Opiskelua agrologiksi

Korkeakouluopinnoissasi sovellat teoriaa käytäntöön. Monipuolisia työ- ja harjoitustilanteita toteutetaan SeAMKin laadukkaissa opetus- ja laboratoriotiloissa, opetusmaatilalla sekä tiiviissä yhteistyössä maatalousyritysten kanssa.

Yhteisöllisessä agrologiporukassa opiskelet tiimeissä, ja teet yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintoihisi kuuluu lisäksi projekteja, joissa ratkaistaan työelämän toimeksiantoja. Opiskelu koostuu lähi- ja etäopinnoista.

Kaikille yhteiset agrologiopinnot koostuvat kasvi- ja kotieläintuotannosta, agroteknologiasta ja maatalouden yritystaloudesta.

Syventävät opinnot voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

 • Maatalouden yritystalous
 • Kasvituotanto
 • Kotieläintuotanto
 • Agroteknologia
 • Elintarviketuotanto
 • Markkinointi, taloushallinto tai johtaminen (tradenomin tutkinnosta)

Opintoihin sisältyy kaksi harjoittelua: laaja maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu. Maatilaharjoittelussa perehdyt käytäntöön valitsemallasi maatilalla. Erikoistumisharjoittelulla suuntaat opintojasi. Voit laajentaa yrittäjänäkemystäsi tai perehtyä esimerkiksi maatalouskaupan, -teollisuuden ja hallinnon työtehtäviin. Harjoittelut voit tehdä myös ulkomailla. Suosituimpia harjoittelumaita ovat olleet Tanska, Saksa ja Yhdysvallat.

Opintoihin kuuluu myös runsaasti erilaisia tutustumiskäyntejä Suomessa ja ulkomailla. Pääset tutustumaan Euroopan eri maiden maatalouskulttuureihin agrologiopiskelijoiden opintomatkoilla.

Agrologi työelämässä

Agrologit työllistyvät hyvin erilaisiin tehtäviin. SeAMKista valmistuneita agrologeja työskentelee kaupan, teollisuuden ja pankkien palveluksessa sekä hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana. SeAMKin Elintarvikeagrologiopinnot suorittaneet ovat työllistyneet ruokateollisuuden ja esimerkiksi ruokaketjun kehittämishankkeiden pariin.

SeAMKista valmistuneista agrologeista näkyy vahvasti yrittäjähenkisyys. Heistä noin 30 prosenttia toimiikin yrittäjinä. Yrittäjähengelle on tarvetta, sillä kehittyvillä maatiloilla tarvitaan AMK-tasoista osaamista ja tietotaitoa

Agrologiksi töiden ohessa

Miltä kuulostaisi saada tutkinto ja samalla työskennellä päätoimisesti? SeAMKissa voit opiskella agrologiksi joustavasti myös monimuoto-opintoina, mikäli työ- tai elämäntilanteesi ei salli päiväopiskelua. Tämän mahdollistavat etäopiskelu ja itsenäinen työskentely yhdistettynä sähköiseen oppimisympäristöön.

Opintomenetelmämme mahdollistavat opintojen rytmittämisen oman aikataulun mukaisesti etäviikkojen aikana. Oppimista täydentävät lähiopinnot keskittyvät käymään läpi keskeisimmät asiat kyseisestä aiheesta.

Pääosa opinnoista on etäopiskelua verkon välityksellä tai itsenäisiä työelämälähtöisiä oppimistehtäviä tehden yksin tai ryhmissä. Osaamisen tunnistamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmin hankittua osaamista. Lähiopetus on pääsääntöisesti Seinäjoen keskustassa sijaitsevalla Framin kampuksella. Lisäksi lähiopetuspäivillä on havainto-opetusta Ilmajoen opetusmaatilalla ja opintovierailuja. Opintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, jotka opiskelija rytmittää oman aikataulunsa mukaisesti. Opinnot kestävät neljä vuotta.

Ensimmäisenä opiskelukeväänä tammikuussa 2025 alkavalla ryhmällä lähiopetusta Seinäjoella tai Ilmajoella on opintojen aloitusviikon (vko 2, ti-pe) ja toukokuun intensiiviviikon (vko 19) lisäksi parina päivänä.

Hakeminen agrologikoulutukseen

SeAMKin agrologin koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Voit opiskella ensimmäisen vuoden agrologiopinnot polkuopiskelijana avoimessa AMK:ssa ja sitä kautta tutustua korkeakouluopintoihin. Opiskeltuasi polkuopintoja voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa.

Toisen asteen tutkintoon voit sisällyttää agrologiopintoja ja sen jälkeen hakea toisen asteen väylähaussa.

Avoin AMK -opintojen kautta voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia. Avoimen opintoihin on jatkuva haku.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

Näin haet SeAMKiin