Agrologi (AMK) | SeAMK

Agrologi (AMK)

SeAMKissa agrologiopiskelijana voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelun punaisena lankana on ruoka: sen tuotanto, taloudellisuus, laatu, ympäristöasiat, lainsäädäntö, energia ja markkinointi.

Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Ensimmäisinä opiskeluvuosina käyt läpi alan perusopinnot kasvi- ja kotieläintuotannosta, teknologiasta, liiketoiminnasta, metsätaloudesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Teoriassa opiskeltuja asioita sovelletaan käytäntöön muun muassa opetusmaatilalla, harjoitteluissa sekä yhteistyöprojekteissa yritysten kanssa. “Pellolta pöytään” -ruokaketju tulee tutuksi yhdessä bio- ja elintarviketekniikan ja restonomiopiskelijoiden kanssa tehtävissä projekteissa.

Etelä-Pohjanmaa on vahvaa maatalouden ja ruuantuotannon aluetta. SeAMKin agrologikoulutus tarjoaa monipuolisia opintoja, mahdollistaen sijoittumisesi valmistumisen jälkeen erilaisiin maatalouteen ja maaseutuun liittyviin tehtäviin.

 • Kevään 2018 yhteishaku
 • Syksyn 2018 yhteishaku
 • Tutkinto: Agrologi (AMK)

 • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

 • Aloituspaikat:

  • Päivätoteutus: 55

 • Hakuaika: 14.03-28.03.2018

 • Valintakoe 06.06.2018

 • Opintojen aloitus: 27.08.2018

 • Tutkinto: Agrologi (AMK)

 • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

 • Aloituspaikat:

  • Monimuotototeutus: 25

Monimuotototeutuksena järjestettävä Agrologi (AMK) -koulutus on haettavana seuraavan kerran syksyn 2018 yhteishaussa.

Syksyn yhteishaun hakukohteiden valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa toukokuun lopussa. Haettavana olevat kohteet löytyvät Opintopolusta tämän jälkeen hakusanoilla “SeAMK syksy 2018”.

Agrologi-opinnot

Opiskeluasi rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu- ja korjuukausineen pelloilla ja metsissä, aivan kuten agrologin työssäkin.

Agrologi (AMK) -opintojesi painoalat rytmittyvät perusopintojen ja syventävien opintojen mukaan. Perusopinnoissa painopiste on kasvi- ja kotieläintuotannossa, teknologiassa, liiketoiminnassa, bioenergian tuotannossa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Osaamistasi syvennät valintasi mukaan maatalous- ja maaseutuyritysten liiketoimintaan, maatalousyrityksen tuotantoprosessiin tai vaihtoehtoisesti elintarviketuotantoon.

Maatalousyrityksen tuotantoprosesseissa on myös erikseen mahdollisuus suuntautua joko kotieläintuotantoon ja kotieläinten hyvinvointiin tai kasvituotantoon.

Opiskelumenetelmät agrologiksi

Opiskelijoiden opintoihin kuuluu käytännön työ- ja harjoitustilanteita. SeAMKin laadukkaat laboratorio- ja opetustilat sekä opetusmaatila Ilmajoen kampuksella mahdollistavat tämän. Yritykset ovat vuosien varrella myös monipuolisesti hyödyntäneet laboratorioitamme ja tilojamme yritysyhteistyön merkeissä.

Erikoisuutenamme on toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskeltava muutaman viikon jakso. Tällä jaksolla havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Lisäksi on yhteisiä opintoja bio- ja elintarvikeinsinööri- ja restonomiopiskelijoiden kanssa. Näin agrologin opinnoissasi saat käsityksen koko ruokaketjusta.

Opintojen ohessa on tarjolla runsaasti erilaisia tutustumiskäyntejä. Mahdollisuutesi on tutustua muiden maiden maatalouskulttuuriin hienolla Euroopan matkalla. Harjoitteluun kuuluu osana myös maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla, yhteistyökorkeakouluissamme ja yrityksissä. Esimerkiksi maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Tanskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa ovat olleet suosittua.

Agrologiksi töiden ohessa

Miltä kuulostaisi saada tutkinto ja samalla työskennellä päätoimisesti? SeAMKissa voit opiskella agrologiksi joustavasti myös monimuoto-opintoina, mikäli työ- tai elämäntilanteesi ei salli päiväopiskelua. Tämän mahdollistavat etäopiskelu ja itsenäinen työskentely yhdistettynä sähköiseen oppimisympäristöön.

Opintomenetelmämme mahdollistavat opintojen rytmittämisen oman aikataulun mukaisesti etäviikkojen aikana. Oppimista täydentävät lähiopinnot keskittyvät käymään läpi keskeisimmät asiat kyseisestä aiheesta. Agrologeilla on lähiopintoja viikko kerrallaan Ilmajoella tai Seinäjoella noin kerran kuussa.

Agrologi työelämässä

Agrologi omaa potentiaaliset työllisyysnäkymät ja työllistyy hyvin. SeAMKista valmistuneita agrologeja työskentelee hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä kaupan, teollisuuden ja pankkien palveluksessa. Opintojen kehittämisosaaminen on tarttunut opiskelijoihimme, joista monet työskentelevät eri tehtävissä maaseudun kehittäjinä.

SeAMKin yrittäjähenkisyys näkyy vahvasti agrologeissa. SeAMKista valmistuneista agrologeista noin 30 prosenttia toimiikin yrittäjinä. Yrittäjähengelle on tarvetta, sillä yhä useammin kehittyvillä maatiloilla tarvitaan AMK-tasoista osaamista ja tietotaitoa.

Hakeminen agrologikoulutukseen

SeAMKin agrologin koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto 1

Tutustu valinta-perusteisiin 2

Hae tutkintoon Opintopolussa 3

Osallistu valintakokeisiin 4

Ota paikka vastaan SeAMKissa 5

Opintopolku.fi