Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen | SeAMK

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Koulutuksen aikana perehdyt ruokaketjun yritysten toimintaympäristöön, syvennät osaamistasi ruokaketjun eri vaiheista ja kehität omaa asiantuntijuuttasi ruokaketjun toimijana. Hankit valmiuksia kohdata uusia haasteita ja toimia alallasi asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ryhmissä, joissa on sekä agrologi-, insinööri- että restonomitaustaisia opiskelijoita.

Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus: 90 op, 1,5-3 vuotta

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Tuoreen vuoden 2020 valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu. SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opiskelun tukipalvelut, parhaimmat oppimisympäristöt ja parhaat palaute- ja arviointikäytännöt.

Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

  • Kevään 2022 toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  • Laajuus: 90 op, 1,5 - 3 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 12

Ruokaketjun kehittämisen opinnot

Opinnoissa perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, ruokaketjun toimintaympäristön muutostekijöihin ja riskeihin sekä strategiseen johtamiseen.

Restonomi (ylempi AMK) -opinnoissa paneudutaan ruokatuotannon prosessien kehittämiseen. Perehdyt lisäksi ravitsemusosaamiseen, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamiseen.

Koulutuksen laajuus on restonomeilla 90 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus tästä on 30 op. Opinnäytetyö liittyy työelämän kehittämiseen ja voit kohdentaa sen haluamallesi alueelle. Opinnäytetyön rooli on ylemmässä amk-tutkinnossa keskeinen ja sen tekeminen tai sitä tukevat opinnot aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa.

Valinnaisissa opinnoissa voit syventää osaamistasi tarjolla olevista aiheista.

Ylempi AMK-tutkinto työn ohessa

Koulutus on mahdollista SeAMKissa suorittaa työn ohessa. Pääasiassa opiskelijamme ovat valmistuneet 2 – 3 vuodessa.

Lähiopetus järjestetään Seinäjoella Frami Kampuksella. Lähiopetusta on yleensä kaksi päivää kerrallaan noin 2-4 viikon välein elokuusta toukokuun loppuun.

Lähiopetuksen lisäksi  suoritat syventäviä tehtäviä, joissa sovellat hankkimaasi tietoa.

Hakeminen Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen

Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.