Erikoistumiskoulutus | SeAMK

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on korkeakoulujen yhteistyössä toteuttamaa koulutusta, jonka tavoitteena on tuottaa opiskelijalle syvempää alan erityisosaamista, osaamista toimia alan vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä kehittää alan ammatillisia käytäntöjä. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu suoritettavaksi korkeakoulututkinnon jälkeen.

SeAMKissa järjestetään erikoistumiskoulutusta eri aloille. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan korkeakoulujen verkostona yhteistyössä  työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Yhteistyö on tarjonnut eri alojen asiantuntijoille erinomaisen tilaisuuden tutustua muihin oman alan ammattilaisiin ja samalla luoda uutta verkostoa.

Meneillään olevat erikoistumiskoulutukset

Päättyneet koulutukset

Erikoistumiskoulutusten peruutusehdot

Uudet peruutusehdot tulevat voimaan 1.8.2020.

Hakuajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka, minkä jälkeen paikanvastaanotto on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös hakuaikana sähköpostiin lähetetyn vahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Lisätiedot: jatkuva.oppiminen@seamk.fi