Erikoistumiskoulutus | SeAMK

Erikoistumiskoulutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjestää vuosittain yksittäisiä erikoistumiskoulutuksia. Nämä koulutukset on luotu yhteistyössä työelämän kanssa vastaamaan akuuttia tarvetta tai kehittämiskohdetta. Koulutuksien laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Kohdennettua erikoistumiskoulutusta

SeAMKissa järjestetään erikoistumiskoulutusta eri aloille. Sosiaali- ja terveysalan ja musiikkibisneksen osaajat ovat esimerkkejä eri alojen tekijöistä, jotka ovat voineet SeAMKin kautta kehittää vahvuuksiaan omassa ammatissaan. Erikoistumisen myötä heille on tarjoutunut mahdollisuus kehittää omaa työtä ja työpaikkaa. Erikoistumiskoulutus on avannut myös uusia väyliä työelämässä.

Erikoistumiskoulutuksia järjestetään yhteistyössä useamman korkeakoulun kanssa. Tiiviin ja toisia tukevan yhteistyön avulla on saatu tarjottua laadukkaita koulutuksia, joihin mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua mahdollisimman lähellä kotiaan. Yhteistyö on mahdollistanut myös opiskeleville ammattilaiselle erinomaisen tilaisuuden tutustua muihin oman alan ammattilaisiin ja samalla luoda uutta verkostoa.

SeAMKissa tällä hetkellä järjestettävät erikoistumiskoulutukset

SeAMKissa on tällä hetkellä tarjolla kaksi erilaista erikoistumiskoulutusta, musiikkimanagerien erikoistumisopinnot ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus. Musiikkimanagerikoulutus suoritetaan yhteistyössä korkeakoulu Arcadan kanssa. Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -koulutus toteutetaan yhdessä useamman korkeakoulun kanssa.