Erikoistumiskoulutus | SeAMK

Erikoistumiskoulutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjestää vuosittain yksittäisiä erikoistumiskoulutuksia. Nämä koulutukset on luotu yhteistyössä työelämän kanssa vastaamaan akuuttia tarvetta tai kehittämiskohdetta. Koulutuksien laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Kohdennettua erikoistumiskoulutusta

SeAMKissa järjestetään erikoistumiskoulutusta eri aloille. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin ja tekniikan alan osaajat ovat voineet SeAMKin kautta kehittää vahvuuksiaan omassa ammatissaan. Erikoistumisen myötä heille on tarjoutunut mahdollisuus kehittää niin omaa työtään kuin työyhteisöään. Erikoistumiskoulutus on avannut myös uusia väyliä työelämässä.

Erikoistumiskoulutuksia järjestetään yhteistyössä useamman korkeakoulun kanssa. Tiiviin ja toisia tukevan yhteistyön avulla on saatu tarjottua laadukkaita koulutuksia, joihin mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua mahdollisimman lähellä kotiaan. Yhteistyö on mahdollistanut myös opiskeleville ammattilaiselle erinomaisen tilaisuuden tutustua muihin oman alan ammattilaisiin ja samalla luoda uutta verkostoa.

Tulossa olevat koulutukset

Meneillään olevat koulutukset

Päättyneet koulutukset

Erikoistumiskoulutusten peruutusehdot

Uudet peruutusehdot tulevat voimaan 1.8.2020.

Hakuajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka, minkä jälkeen paikanvastaanotto on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös hakuaikana sähköpostiin lähetetyn vahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Lisätiedot: jatkuva.oppiminen@seamk.fi