Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Oletko kehittäjätyyppi? Haluatko esimieheksi? Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi AMK-tutkinto suoritettuna sinulla on käsissäsi mahdollisuus lähteä toteuttamaan unelmaasi edetä esimies- ja johtotehtäviin yrityksessä tai organisaatiossa.

SeAMKin insinööriopinnoissasi keskiössä olevat työelämän kehittäminen ja ammatillisen osaamisen syventäminen luovat sinulle uusia vahvuuksia työntekijänä. Pääset omaksumaan tietoa esimerkiksi projektien, strategian, talouden sekä tuotekehityksen johtamisesta.

Tartu haasteeseen ja tule SeAMKiin opiskelemaan teknologiaosaamisen johtamista!

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  • Laajuus: 60 op, 1,5 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutus on haettavana verkkopainotteisena monimuotototeutuksena.

Teknologiaosaamisen johtamisen opinnot

Teknologiaosaamisen johtamisen opinnoissa keskeinen sisältö kohdentuu johtamisen eri muotoihin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää valmiuksia johtaa ja kehittää asiantuntijaorganisaatiota sekä luoda valmiuksia työelämän vaativiin kehittämishankkeisiin.

Koulutus kestää 1,5–2 vuotta ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (25 op), vapaasti valittavista opinnoista (5 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyön tavoitteena on ratkaista työpaikan ajankohtainen haaste tai ongelma. Sen avulla kehität työpaikkaasi itse laatimasi aiheen kautta. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti omalle organisaatiolle, ja aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa.

Teknologian johtamisen insinöörikoulutuksen kehittäjinä on ollut alueen teknologiateollisuusyrityksiä ja Teknologiateollisuus ry.

Teknologiaosaamisen johtamisen opiskelu työn ohessa

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto SeAMKissa tuottaa sinulle saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinto. Opiskelusi ja työsi liittyvät yhteen mahdollisimman saumattomasti niin aikataulujen kuin opiskelujen sisällön suhteen. Monet eri yhteistyöyrityksemme teollisuudesta ja eri korkeakouluorganisaatiot ovat olleet kanssamme suunnittelemassa ja myös toteuttamassa teknologiaosaamisen johtamisen koulutusta.

Opinnot toteutetaan verkkopainotteisena monimuoto-opetuksena. Opetusta järjestetään perjantaisin ja lauantaisin yleensä kahtena viikonloppuna kuukaudessa. Osa opetuksesta on lähiopetusta, mutta usein näille tunneille voi osallistua myös etänä. Jotkut opintojaksot pidetään kuitenkin kokonaan etäopetuksena. Pääosa opetuksesta tapahtuu suomeksi, mutta osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä. Ohjelmaan voidaan sisällyttää myös omakustanteinen yritysvierailu EU:n alueella.

Hakeminen ylempään insinöörikoulutukseen

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

KARVI Excellence.Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.