Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen | SeAMK.fi

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Oletko kehittäjätyyppi? Haluatko esimieheksi? Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi AMK-tutkinto suoritettuna sinulla on käsissäsi mahdollisuus lähteä toteuttamaan unelmaasi edetä esimies- ja johtotehtäviin yrityksessä tai organisaatiossa.

SeAMKin insinööriopinnoissasi keskiössä olevat työelämän kehittäminen ja ammatillisen osaamisen syventäminen luovat sinulle uusia vahvuuksia työntekijänä. Pääset omaksumaan tietoa esimerkiksi projektien, strategian, talouden sekä tuotekehityksen johtamisesta.

Tartu haasteeseen ja tule SeAMKiin opiskelemaan teknologiaosaamisen johtamista!

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. AMK-tutkintoon valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opintojen sisällöt ja oppimisympäristöt sekä parhaimmat opiskelun tukipalvelut ja työelämäyhteydet. Kansainvälisyyden, työelämäneuvonnan, harjoittelun ja opinnäytetyön osa-alueilla SeAMK ylsi toiselle sijalle. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Teknologiaosaamisen johtamisen opinnot

Teknologiaosaamisen johtamisen opinnoissa keskeinen sisältö kohdentuu johtamisen eri muotoihin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää valmiuksia johtaa ja kehittää asiantuntijaorganisaatiota sekä luoda valmiuksia työelämän vaativiin kehittämishankkeisiin.

Koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (25 op), vapaasti valittavista opinnoista (5 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyön tavoitteena on ratkaista työpaikan ajankohtainen haaste tai ongelma. Sen avulla kehität työpaikkaasi itse laatimasi aiheen kautta. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti omalle organisaatiolle, ja aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa.

Teknologian johtamisen insinöörikoulutuksen kehittäjinä on ollut alueen teknologiateollisuusyrityksiä ja Teknologiateollisuus ry.

Teknologiaosaamisen johtamisen opiskelu työn ohessa

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto SeAMKissa tuottaa sinulle saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinto. Opiskelusi ja työsi liittyvät yhteen mahdollisimman saumattomasti niin aikataulujen kuin opiskelujen sisällön suhteen. Monet eri yhteistyöyrityksemme teollisuudesta ja eri korkeakouluorganisaatiot ovat olleet kanssamme suunnittelemassa ja myös toteuttamassa teknologiaosaamisen johtamisen koulutusta.

Lähiopetusta sinulla on perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin 1 – 2 kertaa kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun. Lähiopetus koostuu pääosin luennoista ja seminaareista. Pääosa opetuksesta tapahtuu suomeksi, mutta osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä. Ohjelmaan voidaan sisällyttää myös omakustanteinen yritysvierailu EU:n alueella.

Hakeminen ylempään insinöörikoulutukseen

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

KARVI Excellence.Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.