Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Haluaisitko johtaa rakennustyötä ja vastata kokonaisvaltaisesti hyvästä työnjäljestä? Työelämään valmistavat opinnot odottavat sinua Seinäjoella. SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan. Opinnot sisältävät teoriaopintoja sekä käytännönläheisiä projektiopintoja ja harjoitteluita. Rakennuslaboratoriossamme voit tehdä monipuolisesti alaan liittyviä testauksia. Valmistuttuasi tiedät rakennusalan vaatimukset ja käytännöt sekä olet valmis johtamaan uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti.

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

  • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 20

  • Hakuaika: 13.03.– 27.03.2024

  • Valintakoe 27.05.2024 - 29.05.2024 (Hakija osallistuu vain yhtenä päivänä.)

  • Lue hakufaktat

Rakennusmestarin käytännönläheiset opinnot

Rakennusmestarina olet vuorovaikutuksessa ja viestit läpi rakennusprojektin eri toimijoiden kanssa. Rakennuspiirustusten ohella hallitset myös erilaisia rakennustekniikoita ja ymmärrät rakenteiden toimintaa eri sääolosuhteissa ja kuormitustilanteissa.

Opintojen aikana opiskelet mm. matematiikkaa, statiikkaa, rakennussuunnittelua, CADin käyttöä, rakentamistaloutta, korjausrakentamista, työmaatekniikkaa, johtamistaitoja ja työlainsäädäntöä. Lisäksi tutustut rakennusmateriaaleihin sekä betoni-, puu- ja teräsrakenteisiin.

Rakennusmestarin opiskelumenetelmät - tekemällä työnjohtajaksi

Alueella toimivat eri kokoiset rakennusalan yritykset ovat olleet merkittäviä yhteistyötahoja laatiessamme rakennustekniikan opiskelijoille laaja-alaista opetussuunnitelmaa. Päämääränä on tarjota laadukkaan teoriaopetuksen lisäksi aito työelämäympäristö aidoin haastein ja tehtävin.

Opintojen suunnittelun lisäksi yritykset ovat tiiviisti mukana toiminnassamme projektitöiden, yritysvierailuiden ja asiantuntijaluentojen kautta. Käytännön harjoittelu ja projektiopinnot ovat myös tärkeä osa koulutustasi. Opintoihisi kuuluu lisäksi viimeisenä vuonna tehtävä opinnäytetyö.

Kansainvälisenä ammattikorkeakouluna SeAMK rohkaisee opiskelijoitaan lähtemään vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Rakennustekniikan opiskelijoille ulkomaanvaihto on hieno mahdollisuus nähdä ja omaksua ulkomaisia työmenetelmiä ja kansainvälisessä ympäristössä toimimista.

Rakennusmestariksi töiden ohessa

Voit suorittaa rakennusmestarin koulutuksen myös töiden ohessa. Monimuoto-opintoina suoritettava rakennusmestarin AMK-tutkinto sisältää monipuolisesti eri opetustapoja. Lähiopetuksen lisäksi opiskelet itsenäisesti suorittaen erilaisia verkko-opintoja, etätehtäviä ja projekteja, joiden kautta pääset täydentämään ja soveltamaan lähiopetuksessa oppimaasi tietoa.

Rakennusmestari työelämässä

SeAMKista valmistuneet rakennusmestarit työskentelevät Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityisellä että kuntasektorilla monipuolisissa työtehtävissä. Lisäksi monet perustavat oman yrityksen jossain vaiheessa työuraansa.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.) 

Näin haet SeAMKiin