Kehittämistyökalut yrityksille ilmaiseksi | SeAMK.fi

Kehittämistyökalut yrityksille ja muille organisaatioille

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia sähköisiä kehittämistyökaluja yritystoiminnan kehittämiseen. Työkaluista löytyy apua esimerkiksi markkinointiin, kansainvälistymiseen, yrityskauppoihin, yritysostoprosessin johtamiseen, potentiaalisten ostokohteiden kartoitukseen sekä omistajavaihdostilanteisiin. SeAMK tarjoaa kehittämistyökaluja käyttöönne ilmaiseksi. Voitte ladata työkalut alle olevista linkeistä.

Työkaluja ja oppaita yrityksen kasvattamiseen

 • Hallitustyöskentely kasvun avaimena
 • Puutuotealan kasvun ja kansainvälistymisen opas

  Oppaan avulla puutuotealan yrittäjiä halutaan rohkaista miettimään mitä kasvu ja kansainvälistyminen oman yrityksen kohdalla voisi merkitä, mitä se vaatisi ja kuinka sen voisi toteuttaa.

  Yrityksen kasvattaminen vaatii tuekseen markkinointia. Markkinointiosaaminen vaikuttaa myös suoraan yrityksen menestymiseen, oli kyse sitten kotimaan tai ulkomaan markkinoista. Kun markkinoinnin perusasiat ovat kunnossa, asiakkaat ja yritys löytävät toisensa helpommin. Tässä oppaassa on esimerkkejä puutuotealan yritysten onnistuneesta markkinoinnista sekä vinkkejä siihen, mistä löytyy lisätietoa aiheesta.

  Tutustu oppaaseen »

  Katso opasvideo Youtubessa »

 • Markkinoinnin kehittäminen pk-yrityksessä

  Kasvua markkinaorientaatiolla ja markkinointikyvykkyydellä -työkalu on tarkoitettu pk-yritysten markkinaorientaation tunnistamiseksi sekä kehittämiseksi ja sitä kautta kasvun aikaansaamiseksi. Työkalussa keskiössä ovat erilaiset tylöpajat, joissa syvennytään esimerkiksi markkinointiin, asiakassuhteiden hallintaan ja brändiosaamiseen. Työkalua voivat hyödyntää sekä asiantuntijat että yritykset itse.

  Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa markkinaorientaation työkalu »

 • Pienyrittäjän digitutor: itseopiskelupaketti pieniin digiaskeliin

  Pienyrityksen toiminnassa pienikin digiloikka voi saada suuria tuloksia aikaan. DigiPortaille olemme koonneet juuri pienyrittäjien arkea helpottavia vinkkejä ja ohjeita digitalisaation maailmasta.

  Digitutor-työkalu »

 • Vertti - yhteistyösuhteiden suorituskykymittaristo

  Yritysten väliset yhteistyöverkostot ovat tärkeä osa yritysten strategisia ansaintamalleja. Ne luovat yritykselle kilpailuetua silloin, kun ne toimivat tehokkaasti, niin tuotannollisesti kuin taloudellisesti. Yhteistyöhön liittyy monia sellaisia tekijöitä, jotka auttavat yhteistyöverkoston toimintaa niin, että yhteistyö luo kilpailukykyä. Parhaimmillaan yhteistyö tuo kaikille osapuolille mahdollisuutta kehittyä ja uudistua yhdessä. Tämä yhteistyösuhteiden arvioinnin toimintamalli ja suorituskykymittaristo on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää menestystä luovia yhteistyöverkostoja. Toimintamalli ja mittaristo ovat yrityksen itsenäisesti käytettävissä. Mallin ja mittariston avulla yritys voi arvioida yhteistyösuhteitaan ja löytää niistä sellaisia tekijöitä, joita muuttamalla yhteistyösuhdetta voidaan kehittää tavoiteltuun suuntaan.

  Opas Vertti – yhteistyöverkostojen suorituskyvyn arviointimittaristo-työkalun käyttöön »

  Vertti – verkostojenarviointityökalu »

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointityökalu

  TKI-arvioinnin työkalu on erinomainen apuväline yrittäjälle, joka haluaa saada kokonaiskuvan yrityksensä tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Työkalu on suunnattu pk-yrityksille. Työkalu on toteutettu osana EAKR-rahoitteista GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hanketta.

  TKI-arvioinnin työkalun ohje (pdf)»

  TKI-arvioinnin työkalu, Excel» 

 • Opas ketterän strategian laatimiseen

  Tämä opas kertoo, miten mikro- ja pk-yritykset voivat helposti, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi
  laatia oman ketterän strategian, jota voi tarvittaessa muuttaa nopeasti vastaamaan uusia haasteita. Opas on kehitetty osana Pienten yritysten ketterät strategiat -hanketta, jota on rahoittanut Euroopan Unionin sosiaalirahasto ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

  Oppaaseen liittyvä video »
  Opas »

 • Innovaatiocanvas tuotteen tai palvelun suunnittelun tueksi

  Innovaatiocanvas sopii yrityksen uuden tuotteen tai palvelun suunnittelun tueksi. Työkalu auttaa hahmottamaan tuote- ja palvelukehityksen ja liiketoiminnan eri osa-alueita osana innovointia. Työkalu on toteutettu osana EAKR-rahoitteista “GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla” -hanketta.

  Innovaatiocanvaksen työpohja »

  Innovaatiocanvaksen käyttöohje »

Lisätiedot

Punertavahiuksinen nainen seisoo petroolinvärinen mekko päällään.

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja, dosentti

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144

Vaaleahiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Tiina Hietala

Aluekehittäjä

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

sähköposti

Tiina.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304983

SeAMK placeholder kuva

Mika Koivupuisto

TKI-asiantuntija, yrittäjyys ja kasvu

sähköposti

Mika.Koivupuisto(a)seamk.fi

puhelin

+358400368221

Työkaluja ja oppaita yritysten omistajanvaihdoksiin

 • Pöyrööt yrityskaupoilla

  SeAMK ja Pöyrööt-sarjakuva tarjoavat yhdessä tiiviin paketin omistajanvaihdoksesta. Sarjakuvan keinoin kerrotaan omistajanvaihdoksen mahdollisista karikoista. Näin lukija saa huumorin keinoin tietoa mm. kuinka kertoa myyntiaikeista, yrityskauppaan valmistautumisesta, hinnoittelusta ja omasta yrityksestä luopumisesta.

  Sarjakuva on tuotettu osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lue Pöyrööt yrityskaupoilla -sarjakuva »

 • Pk-yrityksen omistajanvaihdosopas

  Onnistunut omistajanvaihdos turvaa yrityksen jatkuvuuden mutta omistajanvaihdokset ovat myös tärkeä kasvun väline. Yrityskaupoilla voidaan laajentaa omia markkinoita tai ottaa haltuun uusia liiketoiminta-alueita. Yrityskauppa voi olla myös yrityksen perustamista turvallisempi ja helpompi tapa yrittäjäksi ryhtymiselle.

  Tähän oppaaseen on koottu case-tarinoita kasvusta yrityskauppojen avulla, asiantuntijoiden vinkkejä onnistuneeseen omistajanvaihdokseen sekä käytännölliset muistilistat yrityksen ostajalle ja myyjälle.

  Tutustu oppaaseen »

 • Askelittain omistajanvaihdokseen

  Pienenkin yrityksen omistajanvaihdos koostuu monista eri toimenpiteistä ja selvitettävistä asioista. SeAMKin ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien Pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia -hankkeen videoista saat motivaatiota ja vinkkejä vaihdoksen valmisteluun ja läpiviemiseen sekä ostajan että myyjän näkökulmista.

  Myy yritystä julkisesti

  Ketä mukaan yrityskauppaan?

  Varaa yrityskauppaan aikaa

  Yrityskaupan rahoitus

  Yrityksen kehittäminen yrityskaupoilla

  Yrityskaupan toteutustavat

   

 • Mikroyrittäjän omistajanvaihdoskartoitus

  Työkalussa käydään läpi kysymysten kautta mikroyrittäjän omistajanvaihdostilanne ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Työkalu toimii starttina mikroyrittäjän omistajanvaihdosprosessissa. Muistilistamainen dokumentti auttaa etenkin yritysneuvojia työssään mikroyrittäjien kanssa.

  Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa mikroyrittäjän omistajanvaihdoskartoitus -työkalu »

 • Aloita yrityksen myynti

  Yrityksen myynti on pitkä prosessi, jossa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijoiden apua. Nyt voit selvittää, miten päästä alkuun yrityksen myynnissä. SeAMKin Aloita yrityksen myynti -kehittämistyökalu on kysely, josta saa vastauksien perusteella suosituksen jatkotoimenpiteistä.

  Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Linkki kyselyyn »

 • Yritysostomahdollisuuksien kartoitus

  Työkalun avulla voidaan käydä kartoituskeskustelu yritysostojen hyödyntämismahdollisuuksista sekä valmistella tarvittavia jatkotoimia. SeAMKissa kehitetty työkalu on tarkoitettu erityisesti liiketoiminnan asiantuntijoille.

  Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa Yritysostomahdollisuuksien kartoitus -työkalu »

 • Liiketoimintakauppoja hyödyntävä strategia

  Työkalun sisällön perusteella voivaan suunnitella ja toteuttaa yritykselle prosessi, jolla liiketoimintakauppojen hyödyntäminen otetaan osaksi yrityksen strategiaa. Työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti kokeneille liiketoiminnan asiantuntijoille.

  Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa Liiketoimintakauppoja hyödyntävä strategia -työkalu »

 • Yritysoston strateginen johtaminen pk-yrityksessä

  Työkalu on tarkoitettu antamaan kokonaiskuva yritysoston johtamisesta alkaen ostoidean syntymisestä tavoitellun kasvun ja kehityksen saavuttamiseen. Työkalua voivat hyödyntää yrttäjien lisäksi myös kouluttajat ja asiantuntijat.

  Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Yritysoston strategisen johtamisen työkalu »

 • Haltuunottosuunnitelman laatiminen

  Haltuunotto ja liiketoiminnan kehittäminen ratkaisevat suurelta osin yritysoston onnistumisen. Työkalu on tarkoitettu antamaan kuva onnistuneesta ostokohteen haltuunotosta sekä tuomaan ohjeita haltuunottosuunnitelman laatimiseen. Työkalua voivat hyödyntää yrittäjät, yritysjohto ja asiantuntijat.

  Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa yrityksen haltuunottosuunnitelman työkalu »

 • Toimintamalli omistajanvaihdokseen

  Tämän osion kautta pääset tarkastelemaan ”Omistajanvaihdoksella naisten yritykset kasvuun” –hankkeessa toteutettua toimintamallia, joka kattaa osiot yrityksen osto, yrityksen myynti ja yrityksen kasvu. Kaikki osiot sisältävät koulutusmateriaaleja (myös videoita) ja käytännöllisiä työkaluja oman yrityksen ja yrittäjyyden tulevaisuuden suunnittelun tueksi.

  Hankkeen omille verkkosivuille »

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo.

Elina Varamäki

Vararehtori

sähköposti

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408305189

Yrittäjyys

 • Kehitä sivutoimiyritystäsi

  Työkirja sivutoimiyrityksen tulevaisuuden pohdintaan on oiva apuväline sivutoimiselle yrittäjälle, joka haluaa pohtia yritystoimintansa kehittämistä ja tulevaisuutta. Samalla on mahdollista selkiyttää omia ajatuksiaan sivutoimiyrittäjyydestä sekä pohtia liiketoiminnan suunnittelua ja talouslaskelmien laadintaa. Työkirja on kehitetty osana ESR-rahoitteista Sivutoimiyrittäjästä päätoimiyrittäjäksi -hanketta.

  Lataa sivutoimiyrityksen työkirja »

 • Unelmoi ja uskalla - toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen

  Oppaassa esitellään naisopiskelijoiden yrittäjyysaikomusten ja naisyrittäjien yrittäjyyden tukemiseen kehitetty toimintamalli. Yhteisillä työpajoilla, ryhmätyöskentelyllä, verkostoitumisella ja hyvin valituilla aiheilla voidaan rohkaista opiskelijoita yrittäjyyteen ja yrittäjiä kasvuun. Malli on kehitetty ja testattu Smart Ladies in Digital World –hankkeessa, jonka rahoittajana oli Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus.

  Tutustu oppaaseen »

Lisätiedot

Nainen seisoo.

Anmari Viljamaa

Tutkijayliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397

Nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140

Työkaluja matkailualan yrityksille

Lisätiedot

Lyhythiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Elina Järvinen

Asiantuntija, tki

erikoisala: Matkailuyrittäjyys

sähköposti

Elina.Jarvinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680610

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400

Työkaluja valmistavan teollisuuden yrityksille

 • Digi-opas valmistavan teollisuuden pk-yrityksille

  Ketterä teollisuus –hankkeessa laadittiin 32-sivuinen Digi-opas valmistavan teollisuuden pk-yrityksille hankkeen aikana havaituista seikoista, jotka niiden tulee ottaa huomioon valmistautuessaan käyttöönottamaan teollista internetiä ja kehittäessään digitaalisen valmistuksen osaamistaan. Digi-opasta päivitettiin säännöllisesti hankkeen edetessä.
  Digi-oppaan sisältö kattaa seuraavat kokonaisuudet:

  • Megatrendit maailmalla
  • Teollisuus 4.0
  • Ennusteita 2018
  • Digitalisaation muutoksen vaiheet
  • Muutoksen ajurit
  • Haasteet
  • CPS-linja (SeAMK)
  • CPS-linja – Dashboards (TTY)
  • Digital Factory Akatemia
  • Yhteistyön mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla

  Digi-opas valmistava teollisuuden pk-yrityksille »

Lisätiedot

Vaalea kiharahiuksinen mies seisoo hieman sivuttain käsi sinisen puvuntakin liepeessä.

Juha Hirvonen

Yliopettaja

sähköposti

Juha.Hirvonen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300340

Työkaluja tilitoimistoille ja heidän asiakkailleen

Työkaluja sosiaali- ja terveysalan yrityksille

Lisätiedot

Nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140

Työkaluja yritysten kestävän liiketoiminnan kehittämiseen

 • HITU - Tuotteen hiilijalanjäljen laskentatyökalu

  Tämän laskentatyökalun avulla teollisuuden pk-yritykset voivat mallintaa tuotteidensa hiilijalanjälkiä koko tuotteen elinkaaren ajan, Elinkaaren vaiheisiin kuuluvat luonnonvarojen talteenotto, kuljetus ja jalostus raaka-aineiksi, raaka-aineiden kuljetus ja tuotteiden valmistus, valmiiden tuotteiden kuljetus ja jakelu, tuotteiden käyttö sekä tuotteiden hävittäminen.

  Lataa Excel-muotoinen laskentatyökalu käyttöösi täältä »

 • Riihi – kiertotaloussivusto

  Riihi on kiertotaloussivusto, joka kokoaa yhteen eteläpohjalaisesta näkökulmasta oleellista ja ajankohtaista kiertotaloustietoa ja toimijoita. Riiheen on koottu kiertotalouteen liittyvät ajankohtaiset uutiset ja Riihen tapahtumakalenterista löytyy teemaan liittyvät tapahtumat ja koulutukset. Riihen kattavasta materiaalipankista löytyy muun muassa työkaluja, oppaita, tallenteita ja linkkivinkkejä kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. Riihen parvelle on koottu esimerkkejä alueen yritysten kiertotalousratkaisuista sekä listauksia toimijoista, jotka voivat omalla toiminnallaan edistää yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Kokoamalla Riiheen materiaalia ja toimijoita edistetään tiedon ja osaamisen jalostumista uusiksi innovaatioiksi ja liiketoiminnan kasvuksi.

  Tutustu Riiheen täällä » 

 • Boost Your Eco!

  Boost Your Eco! -on eteläpohjalaisen pk-yrityksen ekoinnovaation malli, joka sisältää neljä työkalua ekoinnovaatioprosessin kehittämiseen yrityksessä. Työkalut on jaoteltu yrityksille, jotka ovat eri tasoilla ekoinnovaatioiden kehittämisessä. Mallin ja työkalut ovat toteuttaneet yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Vaasan Yliopiston asiantuntijat.

  Tutustu malliin ja työkaluihin täällä »

 • Kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalut

  Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa tuotetut viisi (5) työkalua auttavat yritystä kehittämään kiertotalousliiketoimintaansa systemaattisesti. Työkalut ovat:

  1. Tietoisuus kiertotaloudesta ja sen hyödyistä sekä toteuttamisen esteistä
   2. Liiketoimintamallin suunnittelu
   3. Markkinahyväksynnän mittareita
   4. Kiertotalousliiketoiminnan kasvu ja kannattavuus
   5. Kiertotalousliiketoiminnan ei-taloudellisen menestymisen mittari

  Työkalujen käyttöön liittyy myös kaksi opasta, Opas kiertotalousliiketoiminnan suunnitteluun ja Ohjeita kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalujen käyttöön.

  Lisäksi hankkeessa on rakennettu Kiertotalousliiketoiminnan ei-taloudellisen menestymisen itsearviointimittari sekä Toimintaympäristön arviointi -itsearviointimittari.

  Työkaluihin ja oppaisiin pääset tutustumaan täällä »

 • Kiertotaloutta konepajoihin Etelä-Pohjanmaalla

  Kiertotaloutta konepajoihin Etelä-Pohjanmaalla -toimenpideohjelmasta on olemassa sekä lyhyt että pitkä versio. Lyhyt versio Kiertotaloutta konepajoihin Etelä-Pohjanmaalla selventää yrityksille tiivistetysti ja konkreettisesti, minkälaisilla toimenpiteillä yritykset voivat kehittää liiketoimintamallejaan ja hyödyntää kiertotaloutta. Pitkä versio Kiertotaloutta konepajoihin Etelä-Pohjanmaalla -toimenpideohjelma on suunnattu yritysten lisäksi julkisille toimijoille kiertotalouden edistämiseksi alueen yrityksissä. Pitkässä versiossa on kuvailtu kiertotalouden nykytilanne ja kehityskohteet eteläpohjalaisessa konepajateollisuudessa.

  Toimenpideohjelmiin voit tutustua täällä »

 • Kiertotaloudella kestävämpää liiketoimintaa - tunnista mahdollisuudet ja aloita oma kiertotalousmatkasi!

  Lähde rakentamaan tulevaisuuskestävää liiketoimintaa aloittamalla oma kiertotalousmatkasi!

  Työkalun avulla saat käsityksen siitä, mitä kiertotalous oikeastaan on, ja mitä se voisi tarkoittaa juuri teidän liiketoimintanne näkökulmasta. Työkalu auttaa tunnistamaan monipuolisesti erilaisia kiertotalouden mahdollisuuksia, joista potentiaalisimmiksi tunnistettujen kohdalla konkretisoidaan ensimmäiset askeleet, joilla aloitat oman matkasi kohti kiertotaloutta.

  Tutustu Kiertotaloudella kestävämpää liiketoimintaa -työkaluun täällä » 

 • Vastuullisen liiketoiminnan itsearviointityökalu ja käsikirja

  Itsearviointityökalu ja käsikirja opastavat siihen, miten vastuullinen toiminta ja kestävän kehityksen tukeminen saattelee yrityksen kokonaisvaltaisesti parempaan menestykseen. Molemmat työkalut on kehitetty
  Pienet vastuulliset yritykset:vastuullisuudesta kilpailukykyä koronan jälkeen -hankkeessa, jota on rahoittanut Euroopan Unionin sosiaalirahasto ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

  Vastuullisen liiketoiminnan itsearviointityökalu
  Vastuullisen liiketoiminnan käsikirja

Lisätietoja

Tummahuksinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Krista Mäki

Asiantuntija, tki

erikoisala: Kiertotalous, kestävä kehitys, ympäristöteknologia

sähköposti

Krista.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300356

Vaalea pitkähiuksinen nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Laura Könönen

Asiantuntija, tki

sähköposti

Laura.Kononen(a)seamk.fi

puhelin

+358408301244

SeAMK placeholder kuva

Heli Hietala

Projektipäällikkö

sähköposti

Heli.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302028

SeAMK placeholder kuva

Mika Koivupuisto

TKI-asiantuntija, yrittäjyys ja kasvu

sähköposti

Mika.Koivupuisto(a)seamk.fi

puhelin

+358400368221

Työkaluja ruoka-alan yrityksille

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo toinen käsi lanteella ja toinen takin liepeessä.

Taina Seppälä-Kolkka

Asiantuntija, tki

sähköposti

Taina.Seppala-Kolkka(a)seamk.fi

puhelin

+358406807095

Talous- ja velka-asioiden käsittelyyn työkaluja

Lisätietoja

Tummahiuksinen nainen hymyilee.

Anu Aalto

Lehtori

sähköposti

Anu.Aalto(a)seamk.fi

puhelin

+358406807524

(Verkkosivuilla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF) sekä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot ja videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia. Verkkosivuilla on myös ei-saavutettavaa sisältöä.)