Kehittämistyökalut yrityksille ilmaiseksi | SeAMK.fi

Kehittämistyökalut yrityksille ja muille organisaatioille

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia sähköisiä kehittämistyökaluja yritystoiminnan kehittämiseen. Työkaluista löytyy apua esimerkiksi markkinointiin, kansainvälistymiseen, yrityskauppoihin, yritysostoprosessin johtamiseen, potentiaalisten ostokohteiden kartoitukseen sekä omistajavaihdostilanteisiin. SeAMK tarjoaa kehittämistyökaluja käyttöönne ilmaiseksi. Voitte ladata työkalut alle olevista linkeistä.

Työkaluja ja oppaita yrityksen kasvattamiseen

 • Hallitustyöskentely kasvun avaimena
 • Puutuotealan kasvun ja kansainvälistymisen opas

  Oppaan avulla puutuotealan yrittäjiä halutaan rohkaista miettimään mitä kasvu ja kansainvälistyminen oman yrityksen kohdalla voisi merkitä, mitä se vaatisi ja kuinka sen voisi toteuttaa.

  Yrityksen kasvattaminen vaatii tuekseen markkinointia. Markkinointiosaaminen vaikuttaa myös suoraan yrityksen menestymiseen, oli kyse sitten kotimaan tai ulkomaan markkinoista. Kun markkinoinnin perusasiat ovat kunnossa, asiakkaat ja yritys löytävät toisensa helpommin. Tässä oppaassa on esimerkkejä puutuotealan yritysten onnistuneesta markkinoinnista sekä vinkkejä siihen, mistä löytyy lisätietoa aiheesta.

  Tutustu oppaaseen

  Katso opasvideo Youtubessa 

 • Markkinoinnin kehittäminen pk-yrityksessä

  Kasvua markkinaorientaatiolla ja markkinointikyvykkyydellä -työkalu on tarkoitettu pk-yritysten markkinaorientaation tunnistamiseksi sekä kehittämiseksi ja sitä kautta kasvun aikaansaamiseksi. Työkalussa keskiössä ovat erilaiset tylöpajat, joissa syvennytään esimerkiksi markkinointiin, asiakassuhteiden hallintaan ja brändiosaamiseen. Työkalua voivat hyödyntää sekä asiantuntijat että yritykset itse.

  Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa markkinaorientaation työkalu

 • Pienyrittäjän digitutor: itseopiskelupaketti pieniin digiaskeliin

  Pienyrityksen toiminnassa pienikin digiloikka voi saada suuria tuloksia aikaan. DigiPortaille olemme koonneet juuri pienyrittäjien arkea helpottavia vinkkejä ja ohjeita digitalisaation maailmasta.

  Digitutor-työkalu

 • Vertti - yhteistyösuhteiden suorituskykymittaristo

  Yritysten väliset yhteistyöverkostot ovat tärkeä osa yritysten strategisia ansaintamalleja. Ne luovat yritykselle kilpailuetua silloin, kun ne toimivat tehokkaasti, niin tuotannollisesti kuin taloudellisesti. Yhteistyöhön liittyy monia sellaisia tekijöitä, jotka auttavat yhteistyöverkoston toimintaa niin, että yhteistyö luo kilpailukykyä. Parhaimmillaan yhteistyö tuo kaikille osapuolille mahdollisuutta kehittyä ja uudistua yhdessä. Tämä yhteistyösuhteiden arvioinnin toimintamalli ja suorituskykymittaristo on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää menestystä luovia yhteistyöverkostoja. Toimintamalli ja mittaristo ovat yrityksen itsenäisesti käytettävissä. Mallin ja mittariston avulla yritys voi arvioida yhteistyösuhteitaan ja löytää niistä sellaisia tekijöitä, joita muuttamalla yhteistyösuhdetta voidaan kehittää tavoiteltuun suuntaan.

  Opas Vertti – yhteistyöverkostojen suorituskyvyn arviointimittaristo-työkalun käyttöön

  Vertti – verkostojenarviointityökalu

Lisätiedot

Punertavahiuksinen nainen seisoo petroolinvärinen mekko päällään.

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja, dosentti

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144

Tiina Nieminen

Tiina Hietala

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

sähköposti

Tiina.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304983

Työkaluja ja oppaita yritysten omistajanvaihdoksiin

 • Pöyrööt yrityskaupoilla

  SeAMK ja Pöyrööt-sarjakuva tarjoavat yhdessä tiiviin paketin omistajanvaihdoksesta. Sarjakuvan keinoin kerrotaan omistajanvaihdoksen mahdollisista karikoista. Näin lukija saa huumorin keinoin tietoa mm. kuinka kertoa myyntiaikeista, yrityskauppaan valmistautumisesta, hinnoittelusta ja omasta yrityksestä luopumisesta.

  Sarjakuva on tuotettu osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lue Pöyrööt yrityskaupoilla -sarjakuva »

 • Pk-yrityksen omistajanvaihdosopas

  Onnistunut omistajanvaihdos turvaa yrityksen jatkuvuuden mutta omistajanvaihdokset ovat myös tärkeä kasvun väline. Yrityskaupoilla voidaan laajentaa omia markkinoita tai ottaa haltuun uusia liiketoiminta-alueita. Yrityskauppa voi olla myös yrityksen perustamista turvallisempi ja helpompi tapa yrittäjäksi ryhtymiselle.

  Tähän oppaaseen on koottu case-tarinoita kasvusta yrityskauppojen avulla, asiantuntijoiden vinkkejä onnistuneeseen omistajanvaihdokseen sekä käytännölliset muistilistat yrityksen ostajalle ja myyjälle.

  Tutustu oppaaseen »

 • Askelittain omistajanvaihdokseen

  Pienenkin yrityksen omistajanvaihdos koostuu monista eri toimenpiteistä ja selvitettävistä asioista. SeAMKin ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien Pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia -hankkeen videoista saat motivaatiota ja vinkkejä vaihdoksen valmisteluun ja läpiviemiseen sekä ostajan että myyjän näkökulmista.

  Myy yritystä julkisesti

  Ketä mukaan yrityskauppaan?

  Varaa yrityskauppaan aikaa

  Yrityskaupan rahoitus

  Yrityksen kehittäminen yrityskaupoilla

  Yrityskaupan toteutustavat

   

 • Mikroyrittäjän omistajanvaihdoskartoitus

  Työkalussa käydään läpi kysymysten kautta mikroyrittäjän omistajanvaihdostilanne ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Työkalu toimii starttina mikroyrittäjän omistajanvaihdosprosessissa. Muistilistamainen dokumentti auttaa etenkin yritysneuvojia työssään mikroyrittäjien kanssa.

  Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa mikroyrittäjän omistajanvaihdoskartoitus -työkalu »

 • Aloita yrityksen myynti

  Yrityksen myynti on pitkä prosessi, jossa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijoiden apua. Nyt voit selvittää, miten päästä alkuun yrityksen myynnissä. SeAMKin Aloita yrityksen myynti -kehittämistyökalu on kysely, josta saa vastauksien perusteella suosituksen jatkotoimenpiteistä.

  Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Linkki kyselyyn »

 • Yritysostomahdollisuuksien kartoitus

  Työkalun avulla voidaan käydä kartoituskeskustelu yritysostojen hyödyntämismahdollisuuksista sekä valmistella tarvittavia jatkotoimia. SeAMKissa kehitetty työkalu on tarkoitettu erityisesti liiketoiminnan asiantuntijoille.

  Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa Yritysostomahdollisuuksien kartoitus -työkalu »

 • Liiketoimintakauppoja hyödyntävä strategia

  Työkalun sisällön perusteella voivaan suunnitella ja toteuttaa yritykselle prosessi, jolla liiketoimintakauppojen hyödyntäminen otetaan osaksi yrityksen strategiaa. Työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti kokeneille liiketoiminnan asiantuntijoille.

  Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa Liiketoimintakauppoja hyödyntävä strategia -työkalu »

 • Yritysoston strateginen johtaminen pk-yrityksessä

  Työkalu on tarkoitettu antamaan kokonaiskuva yritysoston johtamisesta alkaen ostoidean syntymisestä tavoitellun kasvun ja kehityksen saavuttamiseen. Työkalua voivat hyödyntää yrttäjien lisäksi myös kouluttajat ja asiantuntijat.

  Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Yritysoston strategisen johtamisen työkalu »

 • Haltuunottosuunnitelman laatiminen

  Haltuunotto ja liiketoiminnan kehittäminen ratkaisevat suurelta osin yritysoston onnistumisen. Työkalu on tarkoitettu antamaan kuva onnistuneesta ostokohteen haltuunotosta sekä tuomaan ohjeita haltuunottosuunnitelman laatimiseen. Työkalua voivat hyödyntää yrittäjät, yritysjohto ja asiantuntijat.

  Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

  Lataa yrityksen haltuunottosuunnitelman työkalu »

 • Toimintamalli omistajanvaihdokseen

  Tämän osion kautta pääset tarkastelemaan ”Omistajanvaihdoksella naisten yritykset kasvuun” –hankkeessa toteutettua toimintamallia, joka kattaa osiot yrityksen osto, yrityksen myynti ja yrityksen kasvu. Kaikki osiot sisältävät koulutusmateriaaleja (myös videoita) ja käytännöllisiä työkaluja oman yrityksen ja yrittäjyyden tulevaisuuden suunnittelun tueksi.

  Hankkeen omille verkkosivuille »

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo.

Elina Varamäki

Vararehtori

sähköposti

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408305189

Yrittäjyys

 • Kehitä sivutoimiyritystäsi

  Työkirja sivutoimiyrityksen tulevaisuuden pohdintaan on oiva apuväline sivutoimiselle yrittäjälle, joka haluaa pohtia yritystoimintansa kehittämistä ja tulevaisuutta. Samalla on mahdollista selkiyttää omia ajatuksiaan sivutoimiyrittäjyydestä sekä pohtia liiketoiminnan suunnittelua ja talouslaskelmien laadintaa. Työkirja on kehitetty osana ESR-rahoitteista Sivutoimiyrittäjästä päätoimiyrittäjäksi -hanketta.

  Lataa sivutoimiyrityksen työkirja »

 • Unelmoi ja uskalla - toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen

  Oppaassa esitellään naisopiskelijoiden yrittäjyysaikomusten ja naisyrittäjien yrittäjyyden tukemiseen kehitetty toimintamalli. Yhteisillä työpajoilla, ryhmätyöskentelyllä, verkostoitumisella ja hyvin valituilla aiheilla voidaan rohkaista opiskelijoita yrittäjyyteen ja yrittäjiä kasvuun. Malli on kehitetty ja testattu Smart Ladies in Digital World –hankkeessa, jonka rahoittajana oli Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus.

  Tutustu oppaaseen »

Lisätiedot

Nainen seisoo.

Anmari Viljamaa

Tutkijayliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397

Nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140

Työkaluja matkailualan yrityksille

Lisätiedot

Lyhythiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Elina Järvinen

Asiantuntija, tki

erikoisala: Matkailuyrittäjyys

sähköposti

Elina.Jarvinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680610

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400

Työkaluja valmistavan teollisuuden yrityksille

 • Digi-opas valmistavan teollisuuden pk-yrityksille

  Ketterä teollisuus –hankkeessa laadittiin 32-sivuinen Digi-opas valmistavan teollisuuden pk-yrityksille hankkeen aikana havaituista seikoista, jotka niiden tulee ottaa huomioon valmistautuessaan käyttöönottamaan teollista internetiä ja kehittäessään digitaalisen valmistuksen osaamistaan. Digi-opasta päivitettiin säännöllisesti hankkeen edetessä.
  Digi-oppaan sisältö kattaa seuraavat kokonaisuudet:

  • Megatrendit maailmalla
  • Teollisuus 4.0
  • Ennusteita 2018
  • Digitalisaation muutoksen vaiheet
  • Muutoksen ajurit
  • Haasteet
  • CPS-linja (SeAMK)
  • CPS-linja – Dashboards (TTY)
  • Digital Factory Akatemia
  • Yhteistyön mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla

  Digi-opas valmistava teollisuuden pk-yrityksille »

Lisätiedot

Vaalea kiharahiuksinen mies seisoo hieman sivuttain käsi sinisen puvuntakin liepeessä.

Juha Hirvonen

Yliopettaja

sähköposti

Juha.Hirvonen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300340

Työkaluja tilitoimistoille ja heidän asiakkailleen

Työkaluja sosiaali- ja terveysalan yrityksille

Lisätiedot

Nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140

Työkaluja ruoka-alan yrityksille

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo toinen käsi lanteella ja toinen takin liepeessä.

Taina Seppälä-Kolkka

Asiantuntija, tki

sähköposti

Taina.Seppala-Kolkka(a)seamk.fi

puhelin

+358406807095

OTSIKKO

Lisätietoja

Tummahiuksinen nainen hymyilee.

Anu Aalto

Lehtori

sähköposti

Anu.Aalto(a)seamk.fi

puhelin

+358406807524

(Verkkosivuilla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF) sekä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot ja videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia. Verkkosivuilla on myös ei-saavutettavaa sisältöä.)