Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Kansanterveyteen ja kansansairauksiin perehtyneille asiantuntijoille sekä akuuttien tilanteiden taitajille on kysyntää sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus -koulutuksen myötä sinulla on valmiudet vastata kysyntään.

Tule Seinäjoen ammattikorkeakouluun opiskelemaan kliinisen asiantuntijuuden ylempi AMK-tutkinto. Kehitä itseäsi sosiaali- ja terveysalan asiantuntijana!

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus: 90 op, 2 vuotta

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

  • Laajuus: 90 op, 2 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus -koulutus on haettavana verkkopainotteisena monimuotototeutuksena.

Kliinisen asiantuntijuuden opinnot

Kliinisen asiantuntijuuden opinnoissa keskiössä on toiminta kliinisenä asiantuntijana erilaisissa kansanterveyteen ja kansansairauksiin liittyvissä sekä akuuteissa asioissa. Opinnot antavat opiskelijalle eväät omaksua uudenlaiset hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointitavat sekä ohjaus- ja viestintämenetelmät. Työelämän vaatimukset ja käytänteet tulevat esille tutustuttaessa työelämän tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Opintoihin kuuluu myös 30 opintopisteen arvoinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön voi tehdä yksin tai pareittain. Opinnäytetyön aiheen voi soveltaa esimerkiksi omaan työpaikkaan sopivaksi kehittämistehtäväksi. Opinnäytetyön voi halutessaan myös soveltaa sopimaan hankkeeseen tai vastaamaan muuhun kehittämistarpeeseen.

Kliininen asiantuntijuus -opiskelumenetelmät

Opiskelun kesto on noin 2 vuotta. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa haettavana olevassa koulutuksessa opinnot toteutetaan verkkopainotteisena monimuoto-opetuksena. Lähiopetuspäivät lukuvuonna 2024–2025 ovat syksyllä 29.-30.8., 5.–6.9., 26.–27.9., 10.–11.10., 7.–8.11., 12.–13.12.2024 ja keväällä 9.–10.1., 13.–14.2., 7.–8.3., 10.–11.4. ja 15.–16.5.2025.

Kansainvälisenä korkeakouluna SeAMK tarjoaa kliinisen asiantuntijuuden opiskelijoilleen myös mahdollisuuden ammentaa kansainvälistä oppia ja kokemusta. Opintoihin on mahdollisuus liittää kansainvälinen vaihto-opiskelu jossain SeAMKin lukuisista yhteistyökorkeakouluista. Kansainvälisyyttä voi kokea myös esimerkiksi vapaasti valittavina opintoina suoritettavan opintomatkan kautta.

Ylemmästä AMK-tutkinnosta mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalle

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinnon myötä voi työllistyä erilaisiin sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kliinisen asiantuntijan tutkinnon myötä valmistunut saa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin virkoihin tai tehtäviin.

Koulutuksen tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija on kehittynyt kansanterveyteen ja kansainsairauksiin liittyvien asioiden sekä erilaisten akuuttien tilanteiden hallinnassa. Valmistuttaan henkilö on myös kuntoutusmenetelmien asiantunti sekä erinomainen tiimipelaaja työyhteisössään.

Hakeminen Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus -koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

KARVI Excellence.Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.