Tutkimusympäristöt

Tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä oppimiseen soveltuvat tilat ja ympäristöt mahdollistavat laadukkaan, työelämän eri tarpeita palvelevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan.  Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kaikkiaan 23 eri tutkimus- ja oppimistilaa. Nämä tilat käsittävät laboratorioita, studioita, simulaatiotiloja, opetusmaatilan ja opetusravintolan.

Tutustu kaikkiin tutkimusympäristöihimme sivun oikean reunan valikossa.

Käytännönläheistä tutkimus- ja kehittämistyötä aidoissa ympäristöissä

Tilamme ja laitteistomme ovat saaneet palkintoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehitämme jatkuvasti tiloja vastaamaan työelämän vaatimuksiin sekä mahdollistamaan uusien menetelmien, tuotteiden ja palvelujen luomisen. Yritykset ja organisaatiot ovat myös tarttuneet tilaisuuteen hyödyntää SeAMKin oppimisympäristöjä. Tiloja ja laitteita käytetään erityisesti yrityksen tai organisaation henkilökunnan kouluttamiseen, oman toiminnan kehittämiseen, projekteihin ja uusiin innovaatioihin. Tutkimusympäristöjen käytössä avustavat asiantuntijamme, jotka mahdollistavat laajempien kokonaisuuksien ohella myös yksilöllisten ratkaisujen ja ideoiden toteuttamisen.

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.)