Kestävä kehitys SeAMKissa | SeAMK.fi

Kestävä kehitys

SeAMKin strategiassa ja koko toiminnassa on huomioitu vastuullisuus ja kestävä kehitys. Katso täältä kestävän kehityksen ohjelma 2020 (pdf).

Opetuksessa kestävän kehityksen juonne pyrkii siihen, että opiskelija tiedostaisi yhteiskuntavastuun ja ymmärtäisi kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävää kehitystä tarkastellaan opetuksessa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista.

Osaamisjuonteiden tarkoituksena on, että kaikissa opinnoissa (perusopinnot, ammattiopinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö) on nähtävissä juonteiden mukaisen osaamisen kehittyminen läpi koulutuksen.

SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) on parhaillaan  käynnissä 35 kiertotalouteen liittyvää hanketta. Julkaisuja on luettavissa mm. SeAMKin verkkolehdessä.

Esimerkkejä kestävän kehityksen hankkeista SeAMKissa

 • KiertotalousAMK-hanke
 • Maa- ja metsätalousministeriön Nappaa hiilestä kiinni-hankkeet maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseksi
 • Kestävään ja vastuullisuuteen matkailuun liittyvät hankkeet
 • Kiertotalouden edistäminen puurakentamisessa
 • Wasteless-ruokahävikkihanke
 • Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hanke
 • Hiilijalanjälki-laskuri broileritiloille

Tilannekatsaus toimenpiteistä

SeAMK on sitoutunut Arenen tavoitteisiin olla hiilineutraali vuonna 2030. Työ asian edistämiseksi on aloitettu.

Työtä tehdään yhteistyössä Arenen Kestävyys ja vastuullisuus -työryhmän kanssa, jossa määritellään laskentaperiaatteet mm. seuraaville merkittäville hiilidioksipäästöille:

 • kiinteistöjen energiakulutus (lämpö ja sähkö), vedenkulutus, jätehuolto sekä kiinteistöhuollon/uudisrakentamisen kulut
 • matkustaminen
 • ruokailu
 • hankinnat

SeAMKin Kestävän kehityksen -työryhmä koordinoi myös muita kestävyyttä ja vastuullista toimintaa edistäviä toimenpiteitä. Näitä jo aloitettuja toimenpiteitä ovat muun muassa:

 • SeAMKin oma kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2020-2025 laadittu
 • kestävän kehityksen juonteet tutkinto-ohjelmien sisällöissä on määrittelyssä – mitä kestävä kehitys tarkoittaa meiltä valmistuvien ammattitaitona?
 • edistetään kestävän kehityksen TKI-toimintaa ja seurataan sen vaikuttavuutta (ns. hiilikädenjälki)
 • järjestetään pihatalkoot kaksi vuodessa (Framin alueen siivous yhdessä Samon kanssa), joka on korona-aikaan korvattu liikuntakampanjalla
 • kampuksella:
  • seurataan tulosteiden määrää ja järjestetään kampanjoita tulostuksen vähentämiseksi
  • kehitetään jätelajittelua
  • hankittu kampuspyöriä ja lisätty pyörätelineiden määrää
  • hankittu yhteiskäyttöinen sähköauto
  • selvitetty sähköautojen latauspisteiden määrän lisäystä Seiparkin kanssa
  • aurinkopaneelit F-talon katolle hankintaprosessissa

Kestävän kehityksen avainluvut

 • Hiilijalanjäljen muodostuminen

  Lämmitys

  2019: 0,67 | 2020: 0,92

  Lennot

  2019: 0,20 | 2020: 0,04

  Muu kuormitus

  2019: 0,13 | 2020: 0,04

 • TKI-hankkeet

  Hankkeiden lukumäärä

  2019: 12 | 2020: 14 | 2021: 19

  Hankkeiden volyymi (M€)

  2019: 1,3 | 2020: 2,0 | 2021: 3,2

 • Koulutus

  Kestävään kehitykseen liittyvien kurssien lukumäärä

  2019 ja 2020: noin 80

(Verkkosivulla on ei-saavutettavia tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF). Pyrimme saattamaan tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian.)