Kestävä kehitys SeAMKissa | SeAMK

Kestävä kehitys

SeAMKin strategiassa ja koko toiminnassa on huomioitu vastuullisuus ja kestävä kehitys. Katso täältä kestävän kehityksen ohjelma 2020 (pdf).

Opetuksessa kestävän kehityksen juonne pyrkii siihen, että opiskelija tiedostaisi yhteiskuntavastuun ja ymmärtäisi kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävää kehitystä tarkastellaan opetuksessa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista.

Osaamisjuonteiden tarkoituksena on, että kaikissa opinnoissa (perusopinnot, ammattiopinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö) on nähtävissä juonteiden mukaisen osaamisen kehittyminen läpi koulutuksen.

SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) on parhaillaan  käynnissä 13 kiertotalouteen liittyvää hanketta. Julkaisuja on luettavissa mm. SeAMKin verkkolehdessä.

Esimerkkejä kestävän kehityksen hankkeista SeAMKissa

  • KiertotalousAMK-hanke
  • Puutuhkan hyödyntäminen peltolannoituksessa
  • Wasteless-ruokahävikkihanke
  • Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hanke
  • Hiilijalanjälki-laskuri broileritiloille

 

(Verkkosivulla on ei-saavutettavia tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF). Pyrimme saattamaan tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian.)