Tutkimuslupa

Kun tutkimus kohdistuu SeAMKin henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa. Katso ohjeet alta.

Mikä on tutkimuslupa?

Kun tutkimus kohdistuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa. Lupaa ei tarvita SeAMKin sisäisessä laadunkehittämistyössä käytettävissä kyselyissä tai vastaavan tyyppisissä tutkimuksissa.

Tutkimuslupahakemuksen tekeminen

Tutkimuslupaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Täytä lomake täällä »

Fill in the application form for a research permit here in English »

Hakemuksesta tulee käydä ilmi mm.

  • hakijan henkilötiedot,
  • tutkimuksen ohjaajan henkilötiedot,
  • tutkimuksen tekijät,
  • tutkimuksen nimi,
  • tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat,
  • kohderyhmä,
  • aikataulu sekä
  • SeAMKin rooli tutkimuksessa.

Hakemuksen lisäksi mukaan tulee liittää tutkimussuunnitelma sekä mahdolliset kysely-, haastattelu- ja havainnointilomakkeet.

Hakemuksen jättäminen

Kun hakemus on saapunut Seinäjoen ammattikorkeakouluun, lupaan liittyvät dokumentit tarkistetaan ja hakemus toimitetaan tutkimus- ja innovaatiojohtajan hyväksyttäväksi. Koko prosessiin on hyvä varata aikaa noin 1-2 viikkoa.

SeAMK myöntää erittäin harvoin opiskelijoiden tai henkilökunnan henkilötietoja tutkijoiden käyttöön. Tavallisesti yhteydenottokirje ja tutkimuslomakkeen linkki viedään SeAMKin intraan ja tätä kautta saadaan tutkimukseen osallistujia.

Pyydettäessä henkilötietojen luovuttamista, hakemuksen lisäksi tarvitaan myös tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste

Jos tutkimuksessa syntyy henkilötietolain mukainen henkilörekisteri, tulee liitteenä olla tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste (HetiL (523/99) 10§ ja 14§). Tietosuojaselosteen malleja löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Henkilötietojen luovuttaminen on maksullista.

Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot tulosten julkaisemisen jälkeen.

Lisätiedot

Henkilökuva Elina Varamäestä.

Elina Varamäki

Vararehtori

sähköposti

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408305189

Tumma, silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteillaan.

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

sähköposti

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302199