Asiantuntemus Seinäjoen ammattikorkeakoulussa | SeAMK

Asiantuntemus

SeAMKin opiskelijat ja henkilökunta ovat laaja-alainen asiantuntijajoukko. Asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa SeAMKin osaamisen taustalla. Opiskelijamme ja henkilökuntamme ovat aktiivisia tieteellisten artikkeleiden, opinnäytetöiden ja tutkimusten julkaisijoita. Julkaisumme ovat olleet mukana vaikuttamassa alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kehittymiseen korkeakouluissa ja työelämässä.

Ammattikorkeakoulumme toimintaan liittyy olennaisena osana myös sisäiset ja ulkoiset arvioinnit tai auditoinnit toimintamme tasosta. Olemme jo vuosien ajan arvioineet tai arvioittaneet eri osaamisalueitamme, kuten esimerkiksi kansainvälistä toimintaa ja valmistuneiden sijoittumista työelämään.

SeAMKin arvioinnit

SeAMK arvioi toimintaansa säännöllisesti sekä sisäisten että ulkoisten arviointien ja auditointien kautta. Niiden tulosten pohjalta laaditaan kehittämistoimenpiteitä. Arviointien ja auditointien pohjalta saatuja tietoja käytetään myös opiskelijoidemme ja henkilökuntamme sekä sidosryhmiemme eteen tehtävän työn edistämiseksi.

Ulkoiset arvioinnit 2014–2017

 • SeAMKin laatujärjestelmän kansainvälinen kokonaisarviointi 2016 (Karvi)
 • Maakuntakorkeakoulun arviointi 2014
 • FramiPro-oppimisympäristön arviointi 2014
 • SeAMKin yhteistyötä toisen asteen koulutuksen kanssa kartoittava arviointi 2014 (OKM)

Ulkoiset arvioinnit ja auditoinnit 2010–2013

 • Viestinnän ja markkinoinnin ulkoinen arviointi 2016
 • U-Multirank 2013–2014
 • Diploma Supplement Label 2013
 • Toimiluvan hakeminen 2013
 • Viestinnän ja markkinoinnin ulkoinen arviointi 2012
 • Kansainvälisen toiminnan kansainvälinen arviointi 2011
 • TKI-toiminnan ulkoinen arviointi 2010
 • SeAMK kulttuurialan arviointi 2009
 • SeAMK laadunvarmistusjärjestelmän kansainvälinen auditointi 2009
 • Tietohallinnon benchmarking 2008

Sisäiset arvioinnit ja auditoinnit 2010–2013

 • Koulutusohjelma-arvioinnit 2013
 • Henkilöstön työolobarometri 2012
 • Opiskelijabarometri 2012
 • EFQM itsearviointi 2012
 • Valmistuneiden sijoittuminen työelämään seurantatutkimus 2011
 • Henkilöstön työolobarometri 2010
 • Opiskelijabarometri 2010
 • Henkilöstötilinpäätös vuosittain
 • Opiskelijakunta SAMOn skopo-kysely vuosittain