Geronomi (AMK)

Geronomi (AMK) on vanhusten tukena edistäen heidän heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitoa. SeAMKissa kehityt monipuoliseksi korkeakoulutasoiseksi vanhustyön asiantuntijaksi, jolla on laajat uramahdollisuudet edessään.

SUOMEN PARAS GERONOMIKOULUTUS. Opiskelijoilta parhaimmat pisteet SeAMKin geronomikoulutukselle. (Lähde: valtakunnallinen avop-kysely 2017, vipunen.fi)

SeAMKin erikoisosaamisalueena on kehittää sinusta muistisairauksien asiantuntija. Monipuoliset harjoittelujaksot taas antavat sinulle runsaat eväät siirtyä työelämään sosiaali- ja terveysalan eri vanhuspalveluihin. Tervetuloa meille opiskelemaan!

  • Kevään 2020 toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Geronomi (AMK)

  • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 25

Geronomin opiskelun sisältö

Vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvät ilmiöt sekä vanhustyön, hoitotyön ja sosiaalityön menetelmät ovat kulmakiviä geronomin tutkinnossa. Opintotarjontamme sisältää muun muassa psykososiaalisten menetelmien, omaishoidon ja kuntoutuksen, palveluohjauksen sekä geriatrian ja muistisairauksien opintojaksoja.

Kannustamme sinua myös kohti lähiesimies- ja kehittämistehtäviä. Tarjoamme opintojen viimeisenä lukuvuonna vanhustyön hallinnon ja laadun kehittämisen teoriaopintoja.

Opiskelumenetelmät geronomiksi

Ohjelmasi päiväopinnoissa on vaihtelevaa sisältäen muun muassa luentoja, ryhmäopiskelua, tiedonhakua sekä kirjallisia tehtäviä ja niihin liittyviä seminaareja. Itsenäinen opiskelu ja opintokäynnit kuuluvat myös SeAMKin opiskelumenetelmiin.

Opintoihin sisältyvässä harjoitteluissasi saat peräti 52 opintopisteen eli noin 35 viikon ajan mahdollisuuden tutustua vanhustyöhön kartuttaen samalla opintopistemäärääsi. Harjoittelujen jälkeen pääset analysoimaan seminaareissa syvällisemmin harjoittelujaksojasi. Kuulet myös muiden mietteitä heidän harjoitteluistaan.

Geronomiksi työn ohessa

Geronomin SeAMKin monimuoto-opetuksen sisällössä on huomioitu työn ohessa opiskelevien tarpeet. Opintosi monimuoto-opetuksessa sisältävät samoja opintoja kuin päiväopetuksessa harjoittelujaksoja myöten.

Emme unohda aiemmin oppimaasi, vaan huomioimme aiemman osaamisesi.  Lähiopetusjaksomme sijoittuvat päiväaikaan syys- ja kevätlukukausien aikana yhtenä viikkona kuukaudessa, joten omat aikataulut on mahdollista nivoa yhteen opintojen kanssa. Harjoittelujaksot sijoittuvat myös lähiopetusjaksojen ulkopuolelle. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisesti.

Geronomi työelämässä

Meiltä Seinäjoelta valmistuneet geronomit ovat sijoittuneet työmarkkinoilla hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Geronomi toimii muun muassa muistisairauksien asiantuntijoina ja esimiehinä erilaisissa avo- ja asumispalveluissa sekä järjestösektorilla.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Kevään 2018 haussa on vain geronomikoulutuksen monimuotototeutus.

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto 1

Tutustu valinta-perusteisiin 2

Hae tutkintoon Opintopolussa 3

Osallistu valintakokeisiin 4

Ota paikka vastaan SeAMKissa 5

Opintopolku.fi