Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen | SeAMK

Tradenomi (ylempi AMK),
Liiketoimintaosaaminen

Mietitkö töissä, että tietyn asian voisi hoitaa toisellakin tavalla? Vai ihmetteletkö miksi organisaatiosi toiminta on tehotonta? Haluaisitko saada uusia ideoita, kuinka kehittää liike-elämää eteenpäin?

SeAMKissa sinulle on tarjolla liiketoimintaosaamisen opinnot, jotka tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen. Koulutuksen kautta saat mahdollisuuden kehittyä liiketoimintaosaajaksi, joka kykenee vaativiin asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviin.

  • Kevään 2019 yhteishaku
  • Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)

  • Laajuus: 90 op, 2 - 3 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

Liiketoimintaosaamisen opinnot

Tutkintonimikkeenäsi on tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration (MBA) ja saat saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritetuista ylemmästä korkeakoulututkinnosta.

Ensimmäisen vuoden opinnot muodostuvat kaikille yhteisistä liiketoiminnan johtamisen opinnoista. Toisen vuoden opinnot käsittävät liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen syventävät opinnot. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Opinnäytetyö on mahdollisuus kehittää oman osaamisen ohella myös työelämää. SeAMKissa opinnäytetyö on kehittämishanke, joka toteutetaan omalle työnantajaorganisaatiollesi tai muulle työelämätaholle.

Opiskelumenetelmät SeAMKissa

Liiketoimintaosaamisen ylempi AMK-tutkinto nivoutuu hyvin yhteen opiskelijan omiin työtehtäviin. Ylempi AMK-tutkinto onkin mahdollista suorittaa SeAMKissa työn ohessa. Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti kahtena lauantaina kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Opinnoista osa toteutetaan verkko-opintoina.

Liiketoimintaosaamisen opintoja järjestetään yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviä vapaasti valittavia opintoja, jotka järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa.

Ulkomailla suoritettava opiskelu tarjoaa myös ainutlaatuisen tilaisuuden ammentaa paikallisia oppeja ja käytäntöjä omaan tai organisaation työskentelyyn. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat Aschaffenburg University of Applied Sciences Saksassa sekä University of Missouri Yhdysvalloissa, joiden kanssa yhteistyössä järjestetään Global Master School -intensiivijaksoja. Seuraava Global Master School -intensiivijakso järjestetään Seinäjoella 18.-26.11.2017.

Hakeminen tradenomin ylempiin AMK-opintoihin

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Koulutus ei ole mukana kevään 2018 yhteishaussa. Sen sijaan Tammikuussa 2018 haettavana on myös englanninkielinen Master of Business Administration, International Business Management -koulutus.