Bachelor of Health Care, Nursing | SeAMK

Bachelor of Health Care,
Nursing

Haluatko olla haluttu kansainvälinen sairaanhoitaja, joka nauttii arvostusta työmarkkinoilla? SeAMKissa on tarjolla kansainvälinen sairaanhoitajakoulutus juuri sinulle, joka haluat saavuttaa korkeakoulututkinnon ja pätevyyden toimia asiantuntijana eurooppalaisessa terveydenhuollossa.

Eettisen ja kulttuurisesti kestävän kohtaamisen sekä terveyden edistäminen Suomessa ja maailmalla ovat perustana opinnoissasi. Tervetuloa luomaan oma perustasi tutkintoon ja työelämään SeAMKissa!

Opiskelijat tutustuvat ihmisen lihaksistoon opetusnuken avulla.

  • Kevään 2020 ensimmäinen yhteishaku
  • Kevään 2020 yhteishaun lisähaku
  • Tutkinto: Bachelor of Health Care

  • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 20

  • Tutkinto: Bachelor of Health Care

  • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

  • Aloituspaikat:

Opiskele kansainväliseksi sairaanhoitajaksi

Nursing-opinnoissa opiskelet sairaanhoitajaksi englanninkielisessä koulutuksessa, joka vastaa sisällöltään suomenkielistä sairaanhoitaja (AMK) -koulutusta. Kansainväliset työmahdollisuudet ovat käden ulottuvillasi, sillä koulutus täyttää EU-maiden vaatimukset ja mahdollistaa pääsyn sairaanhoitajaksi ulkomaille.

Opinnoissasi tutustut menetelmiin, joilla mahdollistetaan eri-ikäisten ihmisten hoito sairaanhoidossa ja kuntoutuksessa. Perehdyt myös omahoidon tukemiseen sekä ohjaamisen sisältöihin kotona, vastaanotoilla, poliklinikoilla, osastoilla sekä eri toimenpideyksiköissä.

Sairaanhoitaja ja potilas joen äärellä.

Kansainvälisen sairaanhoitajan opinnot

Ammentamiasi menetelmiä pääset soveltamaan käytäntöön useaan otteeseen. Kehität laaja-alaista asiantuntijuuttasi projektien parissa sekä erilaisissa työryhmissä. Näissä saat itse tai yhdessä muun ryhmän kanssa mahdollisuuden hyödyntää luennoilla oppimaasi työelämänmukaisissa tehtävissä. Projekteja ei suoriteta vain kuvitteellisista tilanteista, sillä työelämän osaajat ovat mukana projekteissa sparraamassa kansainvälisiä sairaanhoitajaopiskelijoitamme. Käytäntöön soveltamista voit myös vahvistaa opinnäytetyössäsi.

Opiskelijat luokassa luennolla Frami Kampuksella.

Sairaanhoitajaopintojen opiskelumenetelmät

SeAMKissa kansainvälinen sairaanhoitajakoulutus tapahtuu niin lähiopetuksen kuin itsenäisen opiskelun kautta. Lähiopetus pitää sisällään mm. erilaisia simuloituja oppimistilanteita, harjoituksia, seminaareja, opintokäyntejä sekä asiantuntijaluentoja. Itsenäistä opiskelua suoritat mm. yksilö- ja ryhmä- tai virtuaaliopintoina.

Työelämäkokemusta vuorostaan saat harjoittelun kautta. Sinulla on mainio tilaisuus tutustua kansainvälisiin työmahdollisuuksiin jo opiskellessasi, sillä osan opinnoistasi voit suorittaa ulkomailla kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa.

Hoitonukeille laitetaan tippaa simulaatio-oppimisympäristössä.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa