Insinööri (AMK), Konetekniikka | SeAMK

Insinööri (AMK), Konetekniikka

Konetekniikassa voit suuntautua auto- ja työkonetekniikkaan tai kone- ja tuotantotekniikkaan (lisää suuntaumista alempana).

Konetekniikan koulutusohjelmasta valmistuttuasi sinulla on pääsy monipuolisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita sekä mahdollisuus työskennellä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Konetekniikan insinööri on tekijä, tuottaja ja suunnittelija suomalaiselle tekniikkaosaamiselle. Insinööri saa tuotteet kotimaisille markkinoille ja vientiin. SeAMKista valmistuvilla autoinsinööreillä, työkoneinsinööreillä sekä kone- ja tuotantotekniikan insinööreillä on kaikki valmiudet siirtyä sulavasti työelämän haasteisiin.

SeAMKissa parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys

SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys, selviää ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) tuoreista tuloksista. Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

Laadukas koulutus

SeAMKin konetekniikan insinöörikoulutus sai AVOP-kyselyn valtakunnallisessa vertailussa kolmanneksi parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään 2021 toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Insinööri (AMK), Konetekniikka

  • Laajuus: 240 op, 4 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 60

    • Monimuotototeutus: 30

Konetekniikan insinöörin yhteiset opinnot

Konetekniikan perusopinnot sisältävät kaikille yhteiset matematiikan, mekaniikan, fysiikan, kemian sekä kielten ja viestinnän opinnot. Tekemäsi suuntautumisvalinnan myötä suoritat ammattiopintoja ja näiden kautta erikoistut oman alasi insinööriksi.

Aineopinnot konetekniikassa ovat tuotantopainotteisia. Koulutus on konkreettista, ja pääset opinnoissasi suorittamaan projektiopintoina yritysten antamia toimeksiantoja. Halutessasi sinulla on mahdollisuus lähteä työharjoitteluun tai opiskelemaan ulkomaille.

Konetekniikan opetuksessa hyödynnetään ainutlaatuista ja kiitettyä SeAMK Projektipaja -oppimismenetelmää, jossa merkittävä osa opinnoista toteutetaan käytännönläheisesti yritysten antamina toimeksiantoina. Pääset oppimaan alan kärkiteknologiaa oikeiden yrityshaasteiden kautta, minkä myötä valmiutesi ja mahdollisuutesi työelämään siirtymiseen paranevat oleellisesti.

Auto- ja työkonetekniikan opinnot

SeAMKin auto- ja työkonetekniikassa modernit tilat ja laaja opetustarjonta ovat kulmakiviä laadukkaassa insinöörien koulutuksessamme. Auto- ja työkonetekniikan ammattiopinnoissa saat kosketuksen auton liikemekaniikkaan ja rakenteisiin, autoelektroniikan testaukseen ja menetelmin. Autojen ja työkoneiden parissa pääset  analysoimaan uusien teknologioiden avulla, miten asiat ratkaistaan hienossa autotekniikan laboratoriossamme.

Opiskelijoita auto- ja työkonetekniikan laboratoriossa.
SeAMKin auto- ja työkonetekniikan laboratorio

Auto- ja työkonetekniikan opinnoissa käynnistettiin vuonna 2019 SeAMK Projektipajaan sisällytetty ainutlaatuinen kilpa-autoinsinöörin koulutus. Siinä moottoriurheilun kansainvälisen tason ammattilaiset valmentavat opiskelijoista osaajia moottoriurheilumaailman terävimpään kärkeen. Yhteistyössä RSD Racing Finland ry:n toteutettuun koulutukseen valittiin opiskelijat SeAMKin konetekniikan tutkinto-opiskelijoista. Koulutus alkoi vuonna 2019 ja siitä valmistuvat opiskelijat 2021. Lue lisää kilpa-autoinsinöörin koulutuksesta täältä.

Dynamiikka, statiikka ja materiaali- ja lujuusoppi tulevat opintojen kautta sinulle tutuiksi. Opit myös esimerkiksi teknisen piirustuksen ja CADin käytön, joiden myötä sinusta tulee asiantunteva autoinsinööri.

SeAMK yrittäjähenkisyyttä voit aistia yritystoiminnan opinnoissa, joissa omasta auto- tai työkonealan yrityksestä unelmoivat saavat tietoa mitä oman yrityksen perustamiseen vaaditaan.

Kone- ja tuotantotekniikan opinnot

Seinäjoella meillä on tarjolla sinulle tuleva koneinsinööri huippuluokan koneilla ja laitteilla varustettu laboratorio. Se on käytettävissäsi käytännön harjoituksia varten. Laadukas opetus yhdistettynä moderneihin tiloihin tarjoavat sinulle inspiroivan ympäristön tutustua tuotantojärjestelmien ohjaukseen, valmistusmenetelmiin sekä robotiikkaan.

Opiskelija käyttää laitteita kone- ja tuotantotekniikan laboraotoriossa.

 

Ammattiopinnoissasi perehdyt mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun, materiaalitekniikkaan ja yritystoimintaan. Mikäli mielenkiinnonkohteinasi ovat automaatiojärjestelmät, materiaalien suunnittelu ja tekninen mekaniikka, on meillä tarjota sinulle mielenkiintoisia syventäviä opintokokonaisuuksia näiden tiimoilta.

Konetekniikan insinööriksi töiden ohessa

Oletko kiinnostunut saamaan konetekniikan insinöörin tutkinnon, mutta päivällä tapahtuva opiskelu ei sovi elämäntilanteeseesi? Haluatko kehittää itseäsi tai yritystäsi vai suunnitteletko työuran vaihtoa? SeAMKin koulutustarjonnassa löytyy mainio vaihtoehto saavuttaa tavoitteesi monimuoto-opintoina.

Konetekniikan monimuotokoulutus tapahtuu Seinäjoen Framilla. Opetusta on joka viikko torstai- ja perjantai-iltaisin sekä satunnaisesti lauantaina.

Monimuoto-opiskelijamme voivat käyttää Suomen kärkipään kone- ja tuotantotekniikan moderneja teollisen mittakaavan laboratorioitamme. Emme teetä sinulla oppistehtäviä ja kehittämisprojekteja kuvitteellisista tilanteista, vaan haluamme niiden hyödyntävän ennen kaikkea sinua ja yritystäsi.

Hakeminen konetekniikan insinöörikoulutukseen

Konetekniikan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa