Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen | SeAMK.fi

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Insinöörin ylempi AMK-tutkinto sopii kuin valettu sinulle, joka haluat kehittää niin omaa asiantuntijuuttasi kuin työpaikkaasi. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen kuin diplomi-insinöörin tutkinto.

Rakentamisen ylempi insinöörikoulutus on Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja alueen yritysten yhteistyön tulos. Se on työelämälähtöinen ja laaja-alainen tutkinto, jonka kautta syvennät valmiuksiasi toimia talonrakennusalan vaativissa projektinjohto- ja tuotantotehtävissä.

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus: 60 op, 1,5 – 2 vuotta

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. AMK-tutkintoon valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opintojen sisällöt ja oppimisympäristöt sekä parhaimmat opiskelun tukipalvelut ja työelämäyhteydet. Kansainvälisyyden, työelämäneuvonnan, harjoittelun ja opinnäytetyön osa-alueilla SeAMK ylsi toiselle sijalle. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Rakennusinsinöörin ylemmät AMK-opinnot

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Vuonna 2022 alkavassa koulutuksessa järjestetään ainoastaan rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto (Talonrakennustekniikka). Rakennesuunnittelun suuntautumisvaihtoehtoa ei tällä kerralla järjestetä.

Perehdyt opinnoissasi muun muassa rakennusprojektin ohjaukseen, rakennuttamiseen, korjausrakentamiseen, tietomalleihin ja johtamiseen.

Kehitä itseäsi, kehitä organisaatiotasi

Rakentamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu yrityksissä ja muissa organisaatioissa toimiville insinööreille ja muille korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Opiskelu YAMK-tutkinnossa

Koulutus huomioi työelämän lähtökohdat ja kehittämistarpeet. YAMK-opinnoissa opiskelija voi hyödyntää työelämän esimerkkejä ja kokemustaan laajasti erilaisissa oppimistehtävissä.

Opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistehtävä. Opinnäytetyö rakentuu aihealueen teoreettiseen ja työssä hankittuun tietoon sekä suoritettuihin opintoihin. Tavoitteena on ratkaista työpaikan ajankohtainen haaste tai ongelma. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti omalle organisaatiolle, mutta opiskelijalla on mahdollisuus toteuttaa se myös muille toimeksiantajille. Opiskelija hankkii opinnäytetyön aiheen. Aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa.

Koulutuksen yhteistyökumppanit

Koulutuksen sisältöä on rakennettu vuosien varrella alueen insinööritoimistojen ja rakennusliikkeiden kanssa. Rakentamisen YAMK-koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen kesken (YRAK-verkosto) on sisältöjä hiottu yhdessä edelleen. Kukin YRAK-verkoston ammattikorkeakoulu vastaa valtakunnallisesti sovitusta opintojaksosta.

Hakeminen ylempään insinöörikoulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

KARVI Excellence.Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.