Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Insinöörin ylempi AMK-tutkinto sopii kuin valettu sinulle, joka haluat kehittää niin omaa asiantuntijuuttasi kuin työpaikkaasi. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen kuin diplomi-insinöörin tutkinto.

Rakentamisen ylempi insinöörikoulutus on Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja alueen yritysten yhteistyön tulos. Se on työelämälähtöinen ja laaja-alainen tutkinto, jonka kautta syvennät valmiuksiasi toimia talonrakennusalan vaativissa projektinjohto- ja tuotantotehtävissä.

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus: 60 op, 1,5 vuotta

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

  • Kevään toinen yhteishaku
  • Tutkinto: Kevään toinen yhteishaku

  • Laajuus: 60 op, 1,5 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 30

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen -koulutus on haettavana verkkopainotteisena monimuotototeutuksena.

Rakennusinsinöörin ylemmät AMK-opinnot

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Perehdyt opinnoissasi muun muassa rakennusprojektin ohjaukseen, rakennuttamiseen, korjausrakentamiseen, tietomalleihin ja johtamiseen.

Kehitä itseäsi, kehitä organisaatiotasi

Rakentamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu yrityksissä ja muissa organisaatioissa toimiville insinööreille ja muille korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Opiskelu YAMK-tutkinnossa

Koulutus huomioi työelämän lähtökohdat ja kehittämistarpeet. YAMK-opinnoissa opiskelija voi hyödyntää työelämän esimerkkejä ja kokemustaan laajasti erilaisissa oppimistehtävissä.

Opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistehtävä. Opinnäytetyö rakentuu aihealueen teoreettiseen ja työssä hankittuun tietoon sekä suoritettuihin opintoihin. Tavoitteena on ratkaista työpaikan ajankohtainen haaste tai ongelma. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti omalle organisaatiolle, mutta opiskelijalla on mahdollisuus toteuttaa se myös muille toimeksiantajille. Opiskelija hankkii opinnäytetyön aiheen. Aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa.

Opinnot toteutetaan verkkopainotteisena monimuoto-opetuksena. Opetusta järjestetään perjantaisin ja lauantaisin yleensä kahtena viikonloppuna kuukaudessa. Osa opetuksesta on lähiopetusta, mutta usein näille tunneille voi osallistua myös etänä. Jotkut opintojaksot pidetään kuitenkin kokonaan etäopetuksena.

Koulutuksen yhteistyökumppanit

Koulutuksen sisältöä on rakennettu vuosien varrella alueen insinööritoimistojen ja rakennusliikkeiden kanssa. Rakentamisen YAMK-koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen kesken (YRAK-verkosto) on sisältöjä hiottu yhdessä edelleen. Kukin YRAK-verkoston ammattikorkeakoulu vastaa valtakunnallisesti sovitusta opintojaksosta.

Hakeminen ylempään insinöörikoulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

KARVI Excellence.Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.