Toisen asteen väyläopinnot

Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten toisen asteen tutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aikana.

Mitä ovat toisen asteen väyläopinnot?

 • Väyläopinnot on tarkoitettu SeAMKin yhteistyöoppilaitosten ammatillisen toisen asteen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille sekä lukiokoulutuksessa opiskeleville.
 • Väyläopinnoissa opiskelija suorittaa toisen asteen tutkinnon aikana SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmiin sisältyviä opintoja. Opinnot suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.
 • Väyläopinnot perustuvat SeAMKin väyläopetussuunnitelmiin.
 • Opintoja on mahdollista suorittaa 15 opintopistettä (op).
 • Väyläopetussuunnitelmiin sisältyvät opinnot ovat maksuttomia toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille.
 • Väyläopinnot suorittanut opiskelija saa hakukelpoisuuden Seinäjoen ammattikorkeakoulun toisen asteen väylähaussa suoritettuaan väyläopintojen lisäksi toisen asteen tutkinnon. Lisätietoja toisen asteen väylähausta on saatavilla sivustolta Toisen asteen väylähaku | SeAMK.fi ja sähköpostista hakijapalvelut@seamk.fi

Ajankohtaista

Syksyllä 2024 alkavien väyläopintojen väyläpääsykoe-opintojakso on laajuudeltaan 2 opintopistettä ja ajoittuu aikavälille 4.3.-15.4.2024. Keväällä 2024 ilmoittautuneille ja väyläopintoihin hyväksytyille opiskelijoille lähetetään ohjeet opintojakson suorittamiseksi sähköpostitse opintojakson alkaessa. Väyläpääsykoe-opintojakson hyväksytyn suorituksen jälkeen opiskelija voi aloittaa elokuussa 2024 väyläopinnoissa.

Elokuussa 2024 alkavat seuraavat väylät (väyläpääsykoe-opintojakso keväällä 2024):

   • Agrologi (AMK), Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka ja Restonomi (AMK) -väylä
   • Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka, Insinööri (AMK) Konetekniikka ja Insinööri (AMK) Tietotekniikka -väylä
   • Kulttuurituottaja (AMK) -väylä
   • Tradenomi (AMK) Kirjasto- ja tietopalveluala -väylä
   • Tradenomi (AMK) Liiketalous ja tradenomi (AMK) Pk-yrittäjyys -väylä
   • Tradenomi (AMK) Liiketalous ja tradenomi (AMK) Pk-yrittäjyys -urheiluakatemiaväylä

Väyläopetussuunnitelmat julkaistaan tammi-helmikuussa 2024. Väyläopintojen ajoitussuunnitelma on 1,5 vuotta.

 • Ennakkotieto! Keväällä 2025 alkavat seuraavat väylät (ilmoittautuminen ja väyläpääsykoe syksyllä 2024):
   • Sosiaali- ja terveysalan yhteinen väylä
    • Sairaanhoitaja (AMK)
    • Terveydenhoitaja (AMK)
    • Fysioterapeutti (AMK)
    • Sosionomi (AMK)
    • Geronomi (AMK)
   • Agrologi (AMK), Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka ja Restonomi (AMK) -väylä
   • Tradenomi (AMK) Liiketalous ja tradenomi (AMK) Pk-yrittäjyys -väylä
   • Tradenomi (AMK) Liiketalous ja tradenomi (AMK) Pk-yrittäjyys -urheiluakatemiaväylä

Väyläopintoihin ilmoittautuminen

 • Väyläopinnot on tarkoitettu vain SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille.
 • Väyläopinnoista kiinnostuneen toisen asteen opiskelijan kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan. Voit olla myös yhteydessä osoitteeseen jatkuva.oppiminen@seamk.fi.
 • Ilmoittautumislinkit ja -ohjeet välitetään toisen asteen oppilaitosten yhteyshenkilöiden kautta. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin itse keskusteltuaan ensin toisen asteen opinto-ohjaajan kanssa.
 • Ilmoittautumisen jälkeen opiskelija suorittaa ensin väyläpääsykoe-opintojakson (2 op). Hyväksytyn suorituksen jälkeen opiskelija voi aloittaa väyläopinnoissa.
 • Mikäli väyläopintoihin liittyvän pääsykoe-opintojakson suorittaa hyväksytysti useampi toisen asteen opiskelija kuin väyläopintoihin on paikkoja, voidaan opiskelijamäärää tarvittaessa rajata erikseen määritellyllä tavalla. 

Toisen asteen väylä Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemialaisille

Ammatillisen toisen asteen tutkinto-opiskelija ja lukiokoulutuksen opiskelija, joka on myös Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialainen, voi suorittaa erityisen urheiluakatemiaväylän. Huippu-urheilu on mahdollista yhdistää korkeakouluopiskeluun ja samalla urheilevalle opiskelijalle muodostuu joustava opintopolku Seinäjoen ammattikorkeakouluun (SeAMK). Väyläopintojen joustavuus ja niiden monimuotoistaminen helpottavat opintojen aikatauluttamista ja yhdistämistä urheilijaelämään. Opinnoissa voi hyödyntää urheilun ja valmennuksen tuottamia valmiuksia.

Toisen asteen väylähaku väylästä tutkinto-opiskelijaksi

Lisätietoja toisen asteen väyläopinnoista

Henkilökuva.

Outi Rinta-Homi

Suunnittelija, jatkuva oppiminen

sähköposti

Outi.Rinta-Homi(a)seamk.fi

puhelin

+358504010027