Toisen asteen väyläopinnot | SeAMK.fi

Toisen asteen väyläopinnot

Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten toisen asteen tutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aikana.

Mitä väyläopinnoilla tarkoitetaan?

  • Väyläopinnot on tarkoitettu SeAMKin yhteistyöoppilaitosten ammatillisen toisen asteen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille sekä lukiokoulutuksessa opiskeleville.
  • Väyläopinnoissa opiskelija suorittaa toisen asteen tutkinnon aikana SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmiin sisältyviä opintoja. Opinnot suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.
  • Väyläopinnot perustuvat SeAMKin väyläopetussuunnitelmiin
  • Väyläopetussuunnitelmiin sisältyvät opinnot ovat maksuttomia toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille.
  • Väyläopinnot suorittanut opiskelija saa hakukelpoisuuden Seinäjoen ammattikorkeakoulun väyläopintojen erillishaussa suoritettuaan väyläopintojen lisäksi toisen asteen tutkinnon.  Hakukelpoisuus on voimassa valmistumisajankohtaa välittömästi seuraavassa erillishaussa. SeAMK määrittää valintaperusteissa opiskelijan hakukelpoisuuden ja julkaisee erillishaun Opintopolku.fi -palvelussa. Väylähakukelpoisuus koskee sitä tutkinto-ohjelmaa, minkä väyläopinnot opiskelija on suorittanut. Lisätietoja väylähausta: hakijapalvelut@seamk.fi

Miten väyläopintoihin pääsee mukaan?

  • Väyläopinnot on tarkoitettu vain SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille.
  • Väyläopinnoista kiinnostuneen toisen asteen opiskelijan kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan. Opiskelija keskustelee toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa väyläopintomahdollisuuksista.
  • Väyläopintoihin ilmoittaudutaan toisen asteen oppilaitoksen yhteyshenkilön kautta. Ilmoittautumiskäytänteet ohjeistetaan toisen asteen oppilaitosten yhteyshenkilöille erikseen.

Toisen asteen väylä Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemialaisille

Ammatillisen toisen asteen tutkinto-opiskelija ja lukiokoulutuksen opiskelija, joka on myös Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialainen, voi suorittaa erityisen urheiluakatemiaväylän. Huippu-urheilu on mahdollista yhdistää korkeakouluopiskeluun ja samalla urheilevalle opiskelijalle muodostuu joustava opintopolku Seinäjoen ammattikorkeakouluun (SeAMK). Väyläopintojen joustavuus ja niiden monimuotoistaminen helpottavat opintojen aikatauluttamista ja yhdistämistä urheilijaelämään. Opinnoissa voi hyödyntää urheilun ja valmennuksen tuottamia valmiuksia.

Tutustu tarkemmin!

Urheilun ja opiskelun voi yhdistää SeAMKin tutkinto-opinnoissa

SeAMKissa huippu-urheilu on mahdollista yhdistää korkeakouluopiskeluun. SeAMK mahdollistaa joustavan opintopolun Urheiluakatemiassa urheilevalle opiskelijalle.

Lisätietoja ammatillisen toisen asteen väylästä

Vaaleahiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Tiina Hietala

Aluekehittäjä

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

sähköposti

Tiina.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304983

Henkilökuva.

Outi Rinta-Homi

Suunnittelija, jatkuva oppiminen

sähköposti

Outi.Rinta-Homi(a)seamk.fi

puhelin

+358504010027

Lisätietoja lukioväylästä

Henkilökuva.

Annika Pöytälaakso

Jatkuvan oppimisen päällikkö

sähköposti

Annika.Poytalaakso(a)seamk.fi

puhelin

+358408300348

Henkilökuva.

Outi Rinta-Homi

Suunnittelija, jatkuva oppiminen

sähköposti

Outi.Rinta-Homi(a)seamk.fi

puhelin

+358504010027