Ylemmät AMK-tutkinnot – Master School

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Se tuottaa pääsääntöisesti saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Opintoihin voit hakea, jos sinulla on kolme vuotta asianomaisen alan työkokemusta, joka on kertynyt korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Tutkinnon tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen. Tutkinnon myötä syvennetään myös osallistujien ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Voit opiskella töiden ohessa ja tehdä omaa työtäsi hyödyntävän kehittämistehtävän opinnäytetyönä.

Master Schoolin ajatuksena on tarjota monialaisia työelämälähtöisiä YAMK-opintoja.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Hakuasioihin apua saat Hakijapalveluista

SeAMK Hakijapalvelut

hakijapalvelut(a)seamk.fi

020 124 5501