Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK,
Sosiaaliala

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK-tutkinto kädessäsi sinulla on samalla kädessäsi myös avaimet avata uusia portteja työurallasi. Yhden portin takaa voi löytyä mahdollisuus uudistaa alasi toimintatapoja, kun taas toisen portin takaa voi löytyä paikka esimies- tai johtotehtävissä.

Tutkinnon suomat avaimet sopivat kumpaankin porttiin. Avaimet työurallesi voit hankkia SeAMKista!

  • Kevään 2018 yhteishaku
  • Tutkinto: Sosionomi (ylempi AMK) / Geronomi (ylempi AMK)

  • Laajuus: 90 op, 1,5 - 2 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 25

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät AMK -opinnot

Opiskelusi SeAMKin sosiaali- ja terveysalan ylemmässä AMK-opinnoissa kohdentuu kolmeen pääteemaan. Nämä teemat ovat sosiaalipalveluiden asiantuntijuus, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä johtaminen.

Kehittäminen jakautuu opinnoissasi kahteen lokeroon, työelämän ja itsesi kehittämiseen. Työsi kehittäminen voi kohdistua esimerkiksi asiakastyön tai palveluorganisaation käytäntöihin. Näihin pyritään SeAMKin sosiaaliopinnoissa kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta.

Itseäsi varten tapahtuva kehittyminen on avainasioita tutkintoa suorittaessasi. Havainnoit ja tunnistat mahdollisia kehitettäviä kohteita ja menetelmiä, joita pääset työelämässä ratkaisemaan. Sovellat myös käytäntöön uusinta kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Opiskelumenetelmät SeAMKissa

Aiempi osaaminen ja kokemus työelämästä ovat keskeisessä roolissa ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissasi. Sinä ja kanssaopiskelijasi tuotte mukananne moniammatillisen osaamisenne. Sinulla onkin oiva mahdollisuus verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa sekä tuoda opiskeluusi omaa näkökulmaa käytännön töistä.

Opiskelusi edellyttää osallistumista Seinäjoella tapahtuvaan lähiopetukseen kahtena päivänä kuukaudessa (torstai ja perjantai). Lähiopetuksen lisäksi itsenäiset verkko-opintotehtävät edistävät oppimistasi. Teoriaopinnot ja opinnäytetyö muodostavat tiiviin kaksikon, jotka täydentävät toisiaan läpi opintojesi. Opintojasi vahvistetaan lisäksi keskusteluin, ryhmätöin sekä kansainvälisellä opintojaksolla.

Sosiaalialan kehittämisen tehtäviin

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijoita. Tutkinto-ohjelma soveltuu kaikille sosiaalialan sektoreille. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Hakeminen sosiaalialan ylempään AMK-koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!