Kirta Nieminen | SeAMK

Yhteystiedot

  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK
  • titteli: Lehtori
  • erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, tuotekehitys, ruokatuotantoprosessit, kestäväkehitys ammattikeittiössä, tilasuunnittelu, IT-järjestelmät (alan)
  • puhelin: +358408305081
  • sähköposti: Kirta.Nieminen(a)seamk.fi

Tutkinnot: Restonomi (AMK), restonomi (YAMK)