Tradenomi (AMK),
Pk-yrittäjyys

Pk-yrittäjyyden tradenomiopinnot on suunnattu juuri sinulle pk-yritysten liiketoiminnasta kiinnostunut henkilö, jolla on paloa yritystoiminnan kehittämiseen, markkinointiin sekä taloushallintoon. Opinnot tehdään pääosin etäopiskeluna, joten voit kouluttaa itseäsi joustavasti työn ohella.

Tule SeAMKiin saamaan uusia vahvuuksia työelämään ja yrittäjyyteen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti!

TUTKINTONIMIKE: Tradenomi (AMK)
TUTKINNON LAAJUUS: 210 op, 3,5 vuotta

Pk-yrittäjyyden opinnot

Opinnoissa perehdytään yritystoiminnan kehittämiseen, markkinointiin sekä taloushallintoon. Oman työhistorian aikana kartutettu kokemus on arvossaan useissa oppiaineissa. Pk-yrittäjyyden opiskelujen sisältö rakentuu henkilökohtaisen opetussuunnitelman avulla. Sen ohella voit lisäksi valita opintoja muista monimuotototeutuksista, päiväopetuksen tarjonnasta sekä virtuaaliyritystoiminnasta.

Pk-yrittäjyyden opintojen tavoitteena on kouluttaa pk-yritysten liiketoiminnan ymmärtäviä ammattilaisia sekä antaa valmiudet oman yritystoiminnan perustamiseen. Koulutuksessa saat monipuolisen osaamisen, joka vastaa työelämän vaatimuksia. Voit myös kehittää omaa liikeideaasi jo opintojen aikana.

Monimuotona tapahtuva opiskelu

Monimuotokoulutuksen hienous on siinä, että opiskelut voi suorittaa päivätyön ohella. Maksuton koulutus sopii hyvin kaiken ikäisille ja eri koulutustaustoista tuleville. Opiskelu tapahtuu pääosin etäopiskeluna harjoitustöiden ja etätehtävien merkeissä.

Viikoittain on torstai ja perjantai-iltaisin lähiopetusta sekä kaksi kertaa kuukaudessa myös lauantaipäiväisin. Lähiopetuspäivinä on opetusta, tenttejä sekä perehdytään tuleviin oppiaineisiin ja etätehtäviin. Pk-yrittäjyyden opiskelijat suorittavat myös harjoittelun ja opinnäytetyön.

Pk-yrittäjyys kansainvälisesti

Sinulla on mahdollisuus kansainvälistymiseen pk-yrittäjänä! Voit lähteä ulkomaille vaihtoon valitsemalla sinulle sopivan noin 200 yhteistyökorkeakoulumme joukosta.

Hakeminen koulutukseen

Pk-yrittäjyyden monimuotokoulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Koulutus ei ole mukana kevään 2018 yhteishaussa.

 

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto 1

Tutustu valinta-perusteisiin 2

Hae tutkintoon Opintopolussa 3

Osallistu valintakokeisiin 4

Ota paikka vastaan SeAMKissa 5

Opintopolku.fi