SeAMKin menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu

kategoria: Hakijalle
Kolme opiskelijaa iloisina kaulakkain SeAMKin kampuksella.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu sijoittui jälleen erinomaisesti valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) tuoreissa tuloksissa vuodelta 2023. Toinen sija täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena.

Kysely mittaa opiskelijoiden tyytyväisyyttä muun muassa saatuun koulutukseen ja sen antamiin työelämävalmiuksiin, korkeakoulun tukeen, yhteisöllisyyteen, kansainvälisyyteen sekä oppimisympäristöihin. Ammattikorkeakoulujen sijoitukset on laskettu kyselyn kaikkien noin sadan kysymyksen keskiarvojen perusteella sekä AMK-tutkintojen että ylempien AMK-tutkintojen osalta.

”Sijoittuminen vuodesta toiseen valtakunnan kärkeen kertoo, että pitkäjänteinen työ opiskelijoiden ja koulutuksen laadun eteen on ollut SeAMKissa vaikuttavaa. Siitä kiitos kaikille vuosien varrella meillä töitä tehneille ammattilaisille. Opiskelijat selvästi viihtyvät SeAMKissa ja kokevat saavansa hyvät eväät tulevalle uralleen”, SeAMKin rehtori-toimitusjohtaja Jaakko Hallila toteaa.

SeAMKin ohi ensimmäiseksi pistekeskiarvossa nousi Centria-ammattikorkeakoulu. SeAMKin ja Centrian pitkään jatkunut yhteistyö on edelleen syventymässä viime viikolla solmitun strategisen yhteistyösopimuksen myötä. Sopimuksessa kolmantena kumppanikorkeakouluna on mukana Satakunnan ammattikorkeakoulu.

”Lämpimät onnittelumme Centriaan, jossa myös on tehty laadukasta työtä pitkään. Uskon, että yhteistyömme tuloksena korkeakoulujemme osaamispääoma laajenee ja alueidemme kilpailukyky tulee vahvistumaan”, Hallila lähettää terveisensä Keski-Pohjanmaalle.

Lukuisia kärkisijoja SeAMKin tutkinto-ohjelmille – SAMOlle kuudes ykköstila

Valtakunnallisessa vertailussa menestyivät loistavasti myös SeAMKin tutkinto-ohjelmat. AMK-tutkinto-ohjelmista ensimmäiseksi sijoittui kaikkiaan yhdeksän tutkinto-ohjelmaa ja kakkossijalle kolme tutkinto-ohjelmaa. Ykkössijan saavuttivat geronomien, automaatiotekniikan insinöörien, bio- ja elintarviketekniikan insinöörien, konetekniikan insinöörien, rakennustekniikan insinöörien, kulttuurituottajien, restonomien, sosionomien sekä tradenomien (kirjasto- ja tietopalvelut) tutkinto-ohjelmat.

Valtakunnallisen vertailun toiselle sijalle sijoittuivat tradenomien (liiketalous) ja agrologien AMK-tutkinto-ohjelmat.

Myös moni SeAMKin ylempään AMK-tutkintoon johtavista tutkinto-ohjelmista nousi vertailun kärkisijoille. Ykköstiloja kertyi neljä: fysioterapeuttien, geronomien, bio- ja elintarviketekniikan insinöörien ja kulttuurituottajien YAMK-tutkinto-ohjelmille. Kakkossijoille ylsivät insinöörien YAMK-tutkinto-ohjelmista automaatiotekniikan ja teknologiaosaamisen johtamisen ohjelmat.

SeAMKille suuri ilonaihe on jo monena vuonna ollut opiskelijakunnan palveluita ja toimintaa opiskelun tukena koskeva kysymys. Tässä kysymyksessä SeAMKin opiskelijakunta SAMO saavutti nyt kuudennen perättäisen ykkössijan.

Uraseuranta todentaa, miten koulutuksen antamat valmiudet kantavat työelämässä

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn tulokset syksyn 2023 kyselystä vahvistavat, että SeAMKista valmistuneet ovat myös viiden vuoden jälkeen erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen sekä nykyiseen työuraansa. Tässä kyselyssä SeAMK sijoittui ammattikorkeakoulujen vertailussa kolmanneksi mitattaessa tyytyväisyyttä tutkintoon.

Vuoden 2023 kyselyyn vastasivat AMK-tutkinnon tai ylemmän AMK-tutkinnon vuonna 2018 suorittaneet.

Tietoa AVOP-kyselystä ja uraseurantakyselystä

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselyn täyttävät valtakunnallisesti lähes kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

AVOP-kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston käyttöönotosta ja sen kehittämisestä vastaa Arene ry.

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Kysely toteutettiin nyt vuonna 2023 kuudennen kerran, ja siihen vastasivat vuonna 2018 valmistuneet.

Kyselyiden tulosten avoimena tilastolähteenä on Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Lisätietoa:

Jaakko Hallila
rehtori-toimitusjohtaja
SeAMK
jaakko.hallila@seamk.fi
+358 40 8680621