Elintarvikekehittäjä 30 op | SeAMK

Elintarvikekehittäjä 30 op

Toimitko jo elintarvikealalla? Oletko pohtinut elintarvikealaa tulevaisuuden työpaikkanasi?

Elintarviketeollisuudella on keskeinen rooli suomalaisen ruuan tarjoajana, tuottajana, tekijänä ja kehittäjänä. Elintarviketeollisuus kehittyy ja kansainvälistyy, mikä luo tarvetta osaamiselle ja uusille osaajille. Elintarvikealalla työtehtävät ovat monipuolisia ja työntekijöiltä edellytetään korkeaa ammattitaitoa.

Suorittamalla Elintarvikekehittäjä (30 op) -opintokokonaisuuden saat elintarvikkeiden valmistuksessa tapahtuville ilmiöille selityksen ja ymmärrät, miksi eri vaiheita elintarviketeollisuudessa tehdään. Saat valmiuksia uusien elintarvikkeiden kehittämiseen sekä valmistusprosessien parantamiseen. Mikäli elintarvikeala ei ole sinulle ennestään tuttu, niin näiden opintojen avulla saat hyvän ymmärryksen alan toimintaympäristöstä ja prosesseista. Opintojen jälkeen tunnet elintarvikelainsäädäntöä ja ruokaturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii elintarvikealalla jo työskenteleville, alan yrittäjiksi aikoville ja alan opintoja tai työtehtäviä suunnitteleville.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Opintokokonaisuus (30 op) toteutetaan monimuoto-opintoina. Suuri osa teoriaopinnoista tapahtuu verkko-opintoina. Kaikkiin opintojaksoihin kuuluu laboratorioharjoituksia, jotka tehdään SeAMKin kampuksella. Nämä tunnit ovat lukujärjestyksen mukaisesti loppuviikosta (to-la) muutaman viikon välein. Samanaikaisten opintojaksojen laboratorioharjoitukset keskitetään samoille päiville. Laboratorioharjoitusten yhteydessä on luentoja luokkatilassa. Verkko-opintojen onnistuminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone, webbikamera ja headset (tai mikrofoni ja kaiuttimet). Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Aloituspäivän aikataulu ja toteutus

Elintarvikekehittäjä 30 op -koulutus alkaa lauantaina 13.2.2021 klo 11.30-13.00 Info-tilaisuudella.

11.30-13.00 Info-tilaisuus, Eija Putula-Hautala
13.15-16 Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö, Matti-Pekka Pasto (opettaja tauottaa luennot)

Aloituspäivän info ja luento pidetään etänä TEAMS-sovelluksella. Huomaathan, että tarvitset kuulokemikrofonin (tai vaihtoehtoisesti kaiuttimet ja mikrofonin) ja web-kameran osallistuaksesi koulutuksen tapaamisiin.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Ruoka –yksikön asiantuntijat.

Koulutuksen kesto ja laajuus

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus käynnistyy helmikuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022.

Koulutuksen sisältö

Kaikille yhteiset opintojaksot (25 op)

 • Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö, 5 op (aloitus lauantaina 13.2.2021, sisältäen opintoihin orientaation)
 • Mikrobiologia 5 op
 • Elintarvikekemia 5 op
 • Elintarvikeprosessit 5op
 • Tuotekehitys 5 op

Valinnaiset opintojaksot (opiskelija valitsee 5 op):

 • Lihateknologia 5 op
 • Meijeriteknologia 5 op
 • Viljateknologia 5 op
 • Valmisruokateknologia 5 op
 • Kasvis- ja marjateknologia 5 op

Tutustu tarkempiin opintojaksokuvauksiin! Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista.

Kaikille yhteiset opintojaksot (25 op)

 • Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija

  • osaa vertailla yleisimpiä pakkausmateriaaleja ja pakkaustekniikoita.
  • osaa soveltaa pakkauksen ja pakkaamisen suunnittelun menetelmiä.
  • osaa keskeisimmät kohdat elintarvikelainsäädännöstä, löytää ja osaa soveltaa laki- ja asetuskokoelmia sekä alan ohjeistusta.


  Sisältö:

  • Pakkaamisen merkitys
  • Pakkausmateriaalit ja -menetelmät
  • Pakkausmenetelmän valinta
  • Syöttö- ja annostelulaitteet
  • Kuljettimet
  • Pakkausmerkinnät
  • Pakkaukset ja ympäristö
  • Elintarvikealan lainsäädäntö ja ohjeistukset


  Toteutus:

  • Lainsäädäntöosuus: luennot ja harjoitukset verkossa
  • Pakkaustekniikka: luennot verkossa, laite- ja materiaaliharjoitukset (2 x 3 h), to-la vkot 18 ja 20 / kevät 2021
  • Aloituspäivän aikataulu ja toteutus
   Elintarvikekehittäjä 30 op -koulutus alkaa lauantaina 13.2.2021 klo 11.30-13.00 Info-tilaisuudella.11.30-13.00 Info-tilaisuus, Eija Putula-Hautala
   13.15-16 Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö, Matti-Pekka Pasto (opettaja tauottaa luennot)Aloituspäivän info ja luento pidetään etänä TEAMS-sovelluksella. Huomaathan, että tarvitset kuulokemikrofonin (tai vaihtoehtoisesti kaiuttimet ja mikrofonin) ja web-kameran osallistuaksesi koulutuksen tapaamisiin.

   

  • Tentit, oppimistehtävä ja harjoitustyöraportti
  • Edeltävä osaaminen Mikrobiologia (suoritetaan samanaikaisesti)


  Arviointi:

  1-5

 • Mikrobiologia 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija osaa esitellä yleiset elintarvikealan mikrobit ja niiden elinehtoja sekä käyttää mikrobiologian käsitteistöä. Opiskelija tuntee omavalvonnan periaatteet.

  Sisältö:

  • Pieneliötyypit, morfologia ja lisääntyminen, kasvukäyrät, spesifinen kasvunopeus, elinehdot ja kasvun estäminen
  • Arkkibakteerit, bakteerit, hiivat, homeet, levät, alkueläimet ja virukset
  • Tärkeimmät elintarvikkeita pilaavat pieneliöt sekä yleisimmät patogeenit
  • Elintarvikkeiden valmistuksessa käytetyt mikrobit
  • Sterilointi, aseptinen työskentely ja hygienia
  • Omavalvonta
  • Laimennossarja ja maljaviljely sekä laboratoriotyöskentely.


  Toteutus:

  • Luennot verkossa tiistaisin klo 18-19 viikoilla 7, 8, 11, 13, 15 ja 17. Lisäksi itsenäistä työskentelyä.
  • Laboratorioharjoitukset (4 x 4 h) viikoilla 18 ja 20/ kevät 2021, harjoituskerrat torstaisin ja lauantaisin. Harjoitusten välillä on oltava 2 vrk, jotta viljelyt ehtivät kasvaa.
  • Tentti, oppimistehtävä ja laboratorioraportti
  • Ei vaadita edeltäviä opintoja


  Arviointi:

  1-5

 • Elintarvikekemia 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija osaa määritellä elintarvikkeissa yleisesti esiintyvien sokereiden, tärkkelyksen, proteiinien ja rasvojen kemiallisia rektioita ja merkitystä. Opiskelija tuntee niille tyypilliset kemialliset reaktiot ruoanvalmistusprosesseissa ja elintarvikkeiden säilytyksen aikana sekä veden merkityksen elintarvikkeiden säilyvyydelle ja kemiallisille reaktioille. Opiskelija osaa analysoida tärkeimpiä elintarvikkeissa esiintyvien ravintoaineiden pitoisuuksia.

  Sisältö:

  Kurssilla käsitellään elintarvikkeiden ravintoaineita, kuten proteiinit, hiilihydraatit, rasvat, ja tarkastellaan niiden käyttäytymistä prosessoinnin aikana. Tutustutaan funktionaalisiin elintarvikkeisiin ja aistinvaraiseen arviointiin.

  Toteutus:

  • Osa luennoista verkossa, itsenäistä työskentelyä
  • Laskuharjoitukset ja laboratorioharjoitukset (5 x 4 h), to-la vkot 43, 46, 49 / syksy 21
  • Tentti, oppimistehtävä ja laboratorioraportti
  • Edeltävä osaaminen perusteet kemiasta ja Mikrobiologia 5 op

  Arviointi:

  1-5

 • Elintarvikeprosessit 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija

  • osaa nimetä elintarviketeollisuuden keskeisimmät prosessit.
  • osaa arvioida elintarvikkeiden säilyvyyteen vaikuttavia tekijöitä.
  • osaa kehittää elintarvikkeiden säilyvyyden parantamista teollisten prosessien avulla.
  • osaa arvioida prosessivaiheiden vaikutukset tuotelaatuun.
  • ymmärtää prosessivaiheiden vähentämisen tärkeyden elintarvikkeiden laadun ja taloudellisen kannattavuuden kannalta.


  Sisältö:

  • Lämpötilariippumattomat prosessit (hienonnus, sekoitus ja muotoilu, erotusoperaatiot, säteilytys, high pressure, minimal processing)
  • Lämpökäsittelyprosessit (ryöppäys, pastörointi, sterilointi, haihdutus ja tislaus, kuivaus, extruusio, kypsennys, paisto)
  • Energian poisto tuotteesta (jäähdytys, pakastus, pakkauskuivaus)
  • Jälkiprosessit (päällystys, pakkaaminen)


  Toteutus:

  • Osa luennoista verkossa, itsenäistä työskentelyä
  • Laboratorioharjoitukset (3 x 6 h), to-la vkot 43, 46, 49 / syksy 2021
  • Tentti, oppimistehtävä ja laboratorioraportti
  • Edeltävä osaaminen Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö sekä Mikrobiologia


  Arviointi:

  1-5

 • Tuotekehitys 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija hallitsee tuotekehitysprosessin ja tuotteistamisen vaiheet, sekä osaa soveltaa asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, ravitsemuksellisen laadun näkökulmat huomioiden ja innovatiivisesti ruokatuotteen tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessin. Opiskelija hallitsee resepti/tuotannonoptimoinnin. Hän osaa soveltaa aistinvaraisia menetelmiä kehittämisprojektissa.

  Sisältö:

  Työelämälähtöinen tuotekehitys- ja tuotteistamisprojekti. Kuluttajatutkimukset, ideointi, tuotesuunnittelu, reseptioptimointi, kustannuslaskelmat, prosessin suunnittelu, tuotetestit, aistinvarainen arviointi, mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden arviointi, pakkausmerkinnät ja -suunnittelu, koesuunnittelumenetelmät ja tutkimustulosten analysoinnin eri menetelmät.

  Toteutus:

  • Luennot/teoria
  • Tuotekehitystyöskentely kevät 2022
  • Oppimistehtävät ja loppuraportti
  • Edeltävä osaaminen Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö sekä Elintarvikeprosessit


  Arviointi:

  1-5

Valinnaiset opintojaksot (opiskelija valitsee 5 op)

 • Lihateknologia 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija osaa tunnistaa alan raaka-aineet, lihan laatuun ja käyttöominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa tärkeimpiä lihavalmisteiden valmistusprosesseja.

  Sisältö:

  Teuraseläinlajit, teurastus, lihaksen rakenne ja koostumus, teurastuksen jälkeiset muutokset, lihatuotteiden valmistus. Liha-alan toiminta.

  Toteutus:

  • Luennot/teoria
  • Laboratorioharjoitukset, to-la vkot 43, 46, 49 / syksy 2021
  • Tentti, oppimistehtävä ja laboratorioraportti
  • Edeltävä osaaminen Mikrobiologia


  Arviointi:

  1-5

 • Meijeriteknologia 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija

  • osaa määritellä maidon erityispiirteet raaka-aineena ja maidon eri komponenttien hyödyntämismahdollisuudet.
  • osaa määritellä maitotuotteiden valmistusprosessit ja -laitteistot.
  • osaa arvioida meijerituotteiden pakkaamisen erityisvaatimuksia.
  • osaa selittää kansainvälisen maidontuotannon rakenteen ja tärkeimmät toimijat.
  • osaa arvioida tuotelaatuun vaikuttavia tekijöitä.


  Sisältö:

  • Maidon koostumus ja laatutekijät
  • Maidon käsittely meijerissä
  • Hapanmaitovalmisteiden, jäätelön, juustojen, voin ja levitteiden valmistus
  • Probiootit ja funktionaaliset meijerituotteet.


  Toteutus:

  • Luennot/teoria
  • Laboratorioharjoitukset kevät 2022
  • Tentti, oppimistehtävä ja laboratorioraportti
  • Edeltävä osaaminen Elintarviketeknologia


  Arviointi:

  1-5

 • Viljateknologia 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija

  • osaa määritellä eri viljalajit.
  • osaa tunnistaa viljan erityispiirteet raaka-aineena ja niiden eri komponenttien hyödyntämismahdollisuudet.
  • osaa arvioida viljan laatuun vaikuttavia tekijöitä.
  • osaa määritellä viljatuotteiden valmistusprosessit ja -laitteistot.
  • osaa arvioida leivontaprosesseja ja tuotteen laatuun vaikuttavia tekijöitä.
  • osaa soveltaa ja kehittää leipomoteollisuuden valmistusmenetelmiä.


  Sisältö:

  Viljanjyvän rakenne ja ravintoaineet, viljalajit, viljan laadunvalvonta ja varastointi, jauhatus, myllytys, mallastus, tärkkelyssiirapit, viljapohjaiset rehut, leivän leivontaprosessit, konditoriatuotteiden valmistus, laadunhallinta ja leipomokoneet.


  Toteutus:

  • Luennot/teoria
  • Laboratorioharjoitukset, kevät 2022
  • Tentti, oppimistehtävä ja laboratorioraportti
  • Edeltävä osaaminen Elintarvikekemia sekä Elintarviketeknologia


  Arviointi:

  1-5

 • Valmisruokateknologia 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija

  • osaa arvioida valmisruokien prosessointiin, turvallisuuteen ja laadullisiin ominaisuuksiin liittyviä tekijöitä sekä tunnistaa valmisruokien luokittelutapoja.
  • osaa esitellä valmisruokaprosesseja.


  Sisältö:

  Opintojaksolla perehdytään valmisruokavalmisteiden prosessointiin, turvallisuuden hallintaan ja ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin sekä valmisruokiin liittyvään kuluttajakäyttäytymiseen.

  Toteutus:

  • Luennot/teoria
  • Laboratorioharjoitukset, kevät 2022
  • Tentti, oppimistehtävä ja laboratorioraportti
  • Edeltävä osaaminen: Lihateknologia


  Arviointi:

  1-5

 • Kasvi- ja marjavalmisteet 5 op

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija osaa esitellä kasvisten (vihannekset, juurekset, marjat, hedelmät) ominaisuuksia. Opiskelija osaa selittää kasvisten käytön ominaisuuksia ja laatuun vaikuttavat tekijöitä valmisteissa. Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä valmistusprosesseja ja osaa ratkaista sekä laatuun ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.

  Sisältö:

  • Kasvikset elintarvikkeiden raaka-aineena
  • Kasvisten laatuun vaikuttavat tekijät
  • Kasvisten säilytysmenetelmät
  • Kasvisten prosessointitavat


  Toteutus:

  • Luennot/teoria
  • Laboratorioharjoitukset, syksy 2022
  • Tentti, oppimistehtävä ja laboratorioraportti
  • Edeltävä osaaminen Elintarvikekemia sekä Elintarvikeprosessit


  Arviointi:

  1-5

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 300 euroa (30 op). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt 24.1.2021. Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 2.2.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (300 €), joka laskutetaan kahdessa erässä (helmikuu ja huhtikuu 2021). Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (24.1.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Lisätiedot

 • Opintokokonaisuuteen (30 op) sisältyy yksi viiden (5) opintopisteen valinnainen opintojakso. Opiskelijan on kuitenkin mahdollista suorittaa useampiakin valinnaisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja erillisinä opintosuorituksina.  Erillisistä opintosuorituksista peritään avoimen AMKin opintomaksu, joka on 10 euroa / opintopiste. Tästä mahdollisuudesta tiedotetaan tarkemmin opintojen alkaessa.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.