Kehity ravitsemusosaajana ja -viestijänä ruokaketjussa 10 op, YAMK (syksy 2022) | SeAMK

Kehity ravitsemusosaajana ja -viestijänä ruokaketjussa 10 op, YAMK (syksy 2022)

Ravitsemusasiat herättävät välillä vilkastakin keskustelua siitä, miten syödä hyvin ja terveellisesti ja samalla ympäristöä liikaa kuormittamatta. Miten vastata asiakkaiden kysymyksiin ja toiveisiin ravitsemus- ja ruoka-asioissa? Miten viestiä tutkittuun tietoon pohjautuen? Tässä koulutuksessa syvennät osaamistasi ravitsemuslaadun kysymyksissä koko ruokaketjua ajatellen ja kehityt ravitsemus- ja ruokaviestinnän osaajana. Kokonaisuus vastaa tutkittuun tietoon pohjautuen moneen ajankohtaiseen ja keskustelua herättävään kysymykseen.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu ravitsemuksesta ja ravitsemisalasta kiinnostuneille sekä ravitsemisalalla jo toimiville. Tietoa ja tehtäviä sovelletaan suoraan omasta työstä nouseviin kysymyksiin tai muuten ajankohtaisiin teemoihin. Avoimen YAMK-opintoihin vaaditaan korkeakoulututkinto.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina YAMK-opintoina. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Ravitsemuslaadun kehittäminen -opintojakso edellyttää lähipäiviin osallistumista. Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan –opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Oppimisalustana käytetään Moodlea. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen. Koulutus käynnistyy lauantaina 29.10.2022.

Koulutuksen sisältö ja opetuspäivät

Ravitsemuslaadun kehittäminen 5 op

  • la 29.10.2022, kello 14-16, etäopetus
  • to 17.11.2022, kello 9-17, lähiopetus kampuksella
  • to 1.12.2022, kello 9-17, lähiopetus kampuksella
  • to 12.1.2023, kello 9-17, etäopetus

Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan 5 op

Verkkototeutus touko-elokuu 2023

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan! Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 100 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Voit hakeutua opiskelemaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avoimen AMK:n opintoja, mikäli olet suorittanut korkeakoulututkinnon. Todistuskopiot liitetään ilmoittautumislomakkeeseen. Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan 10 osallistujaa.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 2.5.2022 (klo 8.00) – 9.10.2022 (klo 23.59).

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 19.10.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (100 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (9.10.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.