Markkinointi 14 op (syksy 2023) | SeAMK.fi

Markkinointi 14 op (syksy 2023)

Markkinointi on keskeinen osa yrityksen tai organisaation toimintaa ja toiminnan tehostamista. Tässä koulutuksessa opit tunnistamaan kokonaisvaltaisen markkinoinnin merkityksen. Tutustut strategiseen markkinoinnin johtamiseen sekä opit suunnittelemaan markkinointia. Koulutuksessa läpikäydään brändin rakentamisen keinoja sekä sen merkitys kilpailuedun saavuttamisessa ja markkina-aseman löytämisessä. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan sekä markkinointiviestintään että sosiaalisen median merkitykseen yritysviestinnässä.  

Kouluttajina toimivat SeAMKin markkinoinnin asiantuntijat.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat tutustua markkinointiin ja kehittää markkinointiosaamistaan. Opinnot eivät edellytä aiempaa kokemusta markkinoinnista.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, joihin ei sisälly aikaan sidottua opetusta. Koulutus on suunniteltu siten, että se voidaan suorittaa työn ohessa. 

Osallistujalla tulee olla kohtuulliset tietokoneen käyttötaidot sekä käytössään verkkoyhteys. Oppimisalustana käytetään Moodlea. 

Kaikki osaamiskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintorekisteriotteen. 

Koulutuksen sisältö

  • Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4 op (syksy 2023)
  • Brändin hallinta 3 op (syksy 2023)
  • Markkinointiviestintä 4 op (kevät 2024)
  • Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3 op (kevät 2024)

Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen hinta

Koulutuksen (14 op) hinta on 140 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Voit tiedustella osaamiskokonaisuudessa olevia vapaita paikkoja sähköpostiosoitteesta jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa.  

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta. 

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä 23.8.2023. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 29.8.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (140 €), joka laskutetaan yhdessä erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi. 

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. 

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana 20.8.2023 mennessä sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.  

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.